Vad är det som behöver vara tillgängligt?

Senast ändrad: 26 april 2024
Tillgänglig stig i vintersol.

Alla natur- och kulturmiljöer kan och ska inte göras tillgängliga för alla besökare, men ett område kan alltid göras tillgängligt för fler. Med enkla åtgärder kan fler natur- och kulturområden få en ökad grad av tillgänglighet. Här kan du läsa om vad du som naturvägledare kan tänka på.

Finns adress till området?

Det är viktig att det finns en adress till området för att deltagarna ska hitta dit. Några av deltagarna som kommer till din guidning kommer med färdtjänst eller bil. Så en adress underlättar. Ring gärna till färdtjänst i din region för att bekräfta att den adressen finns i deras databas. 

Men många naturområden saknar adress och då är det bra att du möter upp deltagarna på en annan plats som har en adress. 

Varför är det här viktigt? Jo, flera funktionsnedsättningar ger en nedsatt kognitiv förmåga vilket innebär att man uppfattar tid och rum annorlunda. De kan ha svårt att hitta till en plats och på en plats. De kan också ha svårt att hitta dig. Därför är det bra om du har något på dig som sticker ut – till exempel en reflexväst. 

Ibland kan det trots det vara svårt att hitta så lämna ut ett telefonnummer som deltagarna kan nå dig på. 

Går det att ta sig till området med kollektivtrafik?

Om det finns en station/hållplats för kollektivtrafik nära mötesplatsen för din guidning så blir guidningen tillgänglig även för dem som inte har bil eller åker färdtjänst. 

Möt upp dem som kommer med kollektivtrafiken vid hållplatsen. Här är det bra att vara två personer på guidningen. Då kan en möta upp där färdtjänst lämnar av deltagarna. 

Finns parkering och anpassad parkering?

Parkeringen ska gärna finnas nära mötesplatsen och det bör finnas anpassad parkering för personer med nedsatt rörlighet. Om det inte finns närliggande parkering, skriv det i inbjudan till guidningen.

Personer i rullstol behöver mycket utrymme för att kunna ta sig ur bilen och i rullstolen och tvärtom. Det är därför en anpassad parkering är bredare än vanliga parkeringsplatser. Om det inte finns en sådan parkering kan det gå att lösa ändå om det till exempel finns möjlighet att parkera bredvid en gångväg 

Finns det tillgänglig toalett på platsen?

Finns tillgänglig toalett/dass? Detta kan vara en nödvändighet för en del. Därför är det viktigt att det framkommer om det finns toalett på plats och om den är tillgänglig eller inte. Kontrollera innan guidningen om toaletten är öppen eller stängd. Om den är stängd, hör av dig till den som tar hand om den, till exempel kommunen och fråga om de kan öppna den. 

Finns det ett café eller liknande i närheten av din guidning, fråga om deltagarna kan använda deras toalett. 

Tillgängligt dass_KatrinJH_redigerad.jpg

Tillgängligt dass vid Säby gård i Järfälla, Stockholms län. Foto: Katrin Jones Hammarlund

Hur ser gångvägen ut?

Det är bra om gångvägen är utan större lutningar, både i sidled och vertikalt. Enstaka backar med mindre lutningar går förstås braI dessa fall är det bra om det finns en extraperson som kan hjälpa deltagare som behöver uppför backen. Informera i inbjudan om området är kuperat, då kan deltagarna själva avgöra om de vill ta manuell eller elektrisk rullstol. Lägg gärna med fotografier på området i inbjudan.

Gångvägens underlag ska vara hårt och jämt, utan rötter och håligheter. Alltför stort grus kan rulla undan när man går eller göra att rullstolen slirar. Ett finare grus (stenmjöl 0-8 mm) passar bra som underlag.

Avsmalnande stig kan vara farligt för personer med synnedsättning.

Var uppmärksam på farliga passager, särskilt för dem som har en synnedsättning. Här smalnar stigen hastigt av på Maxingeslingan i Haninge. Foto: Katrin Jones Hammarlund

Hur lång ska din guidning vara?

Hur lång ska sträckan på din guidning vara? Det beror på. Om du inte känner gruppen som du ska träffa så är det bättre med en kortare sträcka, till exempel en till en och en halv kilometer. Skriv ut i inbjudan till guidningen hur lång sträckan är så kan deltagarna själva avgöra om de kan följa med eller inte.

Om du träffar samma grupp flera gånger så kommer du att lära känna deltagarna och deras förmåga. Prata med deltagarna om de tycker sträckan är tillräckligt lång eller om de vill förlänga den. 

Finns möjlighet till vila längs gångvägen? 

Det måste finnas möjlighet för deltagarna att sätta sig ner och vila. Bänkar bör finnas jämnt utplacerade på längs den tänkta gångvägen. De måste ha arm- och ryggstöd. Ryggstödet så personen inte ramlar bakåt. Armstöd så att det är lätt att sätta sig och ta sig upp. 

Om ni ska stanna och fika under guidningen bör det finnas bänkbord. Gärna med plats på sidorna för rullstol så att alla kan sitta vid bordet.

Hur ser skyltningen och vägvisningen ut i området?

Om du längs din guidning ska stanna vid en informationsskylt, tänk på hur den är placerad. Deltagarna bör kunna komma nära skylten så att de kan följa med i vad du berättar.  

Därför bör det vara plant framför så att det går att gå eller rulla fram till skylten för att se närmare. Om deltagarna förväntas läsa något ska texten vara tydlig och lättläst. Du kan också berätta för dem vad det står, undvik svåra ord, använd lätt svenska.  

Om skylten står så att det är svårt för alla att komma fram, ta en bild på den och visa den för deltagarna och berätta vad som står på skylten på ett lättförståeligt sätt.  

Visa hur tillgängligt området är

Det är bra att med fotografier eller rörlig bild visa hur tillgängligt ett område är. Det gör det lättare för besökare att bestämma om de kan följa med till området eller inte. Det ger också möjlighet för personer som har behov av förbereda sig inför besöket att göra det.

Ett exempel på film är Garnuddens naturreservat i Salems kommun i Stockholms län. Se filmen på YoutubeEn film bör vara textad och syntolkad.

Bilder och information om området går att lägga in i Tillgänglighetsdatabasen (TD) eller Naturkartan

Se till exempel från TD

Och här några exempel från Naturkartan


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv