Håll Sverige Rent satsar stort på allemansrätten

Senast ändrad: 12 augusti 2020
Människa med slalomskidor och skidkläder. Text om Håll Sverige rent. Foto med text över.

Att arbeta med allemansrätten är en viktig del i det ordinarie arbete som Håll Sverige Rent (HSR) bedriver. På senare år har arbetet fått en extra skjuts tack vare pengar från Naturvårdsverket.

– Vi var med då Naturens år höll spånarmöte i februari 2013 och de synpunkter som kom fram då har påverkat vårt arbete, berättar Emma Martinelle som är projektledare på HSR. 

De bestämde sig för att dela upp arbetet i tre delar:

1. Information till barn och unga. Här lyfter man frågan om allemansrätt inom den verksamhet som redan bedrivs (till exempel skräpplockardagar och certifieringen grön flagg). Utöver detta har de tagit fram det uppskattade pedagogiska materialet ”örnäventyret” som kan laddas ner genom att klicka på länken till höger.

2. Markägare och deras relation till allemansrätten. För att ta reda på mer om vad allmänheten faktiskt vet så beställde HSR en SIFO-undersökning. Frågorna utgår från forskning som gjorts tidigare. Man ska kunna göra undersökningen igen och jämföra över tid. Den visade att folk vet relativt mycket, men det finns problem med hur folk beter sig. Ett sätt att engagera markägarna och bygga upp en kunskapsbank är att samla in rapporter via ”håll-sverige-rent-appen”. Det material som kommer in (bilder och berättelser om överträdelser) använder HSR i sin kommunikation. I vissa fall har de lyckats få kommuner, till exempel Södertälje och Östhammar, att koppla appen till sin ärendehantering.

3. Kampanjen ”Var rädd om din arena”. HSR vill nå ut med information även till dem som inte är organiserade i någon förening, ett av målen med kampanjen. De sprider budskapet bland annat med hjälp av sociala medier och några engagerade bloggare. Det går lätt att dela kampanjsidan på facebook och det finns bilder och banners att ladda ner. Du kan också svara på frågor om allemansrätten. När du gjort det kan du skriva under ”code of conduct”, ett löfte om att inte bryta mot vissa regler. Du kan också få råd om vad som gäller specifikt för olika sporter och verksamheter. HSR jobbar också med att få andra att uppmärksamma allemansrätten i olika tidningar och liknande.

HSR tar inte ställning i frågan hur man ska hantera kommersiella intressen kopplade till allemansrätten. 

– Vi vänder oss till allmänheten och informerar om allemansrätten som den ser ut idag.

I många fall är det inte allemansrätten det är fel på, det är beteenden som måste ändras. Det svåraste när man kommunicerar kring allemansrätten är alla gråzoner som finns. När är det slitage? r är det störning? Man måste uppmana folk att visa respekt och använda sitt sunda förnuft, säger Emma Martinelle.

Ett generellt problem är att nå ut med information över huvud taget i bruset som omger oss.

– Man måste jobba på flera fronter och på olika sätt. Andra får gärna använda sig av det material som vi har tagit fram. Skriv ut, sätt upp och använd det som diskussionsunderlag. Uppmana folk att testa sina kunskaper på vår sida. Ju fler som är med, desto tydligare blir det att många tycker att det här är viktigt, säger Emma Martinelle.


Artikeln publicerades ursprungligen i Naturvägledaren nr 3, November 2013: Att kommunicera allemansrätten.

Fakta:

Håll Sverige Rent har bland annat gjort en kampanj för att sprida information om allemansrätten. Projektledaren är Emma Martinelle.

"Det är alltid svårt att nå ut med information - man måste jobba på flera fronter och på olika sätt." säger Emma Martinelle, Håll Sverige Rent.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv