Djurparkernas bästa tips om klimatkommunikation

Senast ändrad: 11 augusti 2020
Bildkollage och text.

Tolv svenska djurparker deltog i den stora europeiska klimatkampanjen Pole to Pole. Vi frågade Nordens Ark och Järvzoo vilka tips de har till andra naturvägledare som vill engagera människor i klimatproblemet och dess lösningar.

Cirka 250 institutioner engagerade sig i den europeiska kampanjen Pole to pole, som arrangerades av Europeiska djurparksföreningen (EAZA) under 2014 och 2015. Med kampanjen ville man visa att klimatfrågan angår alla och samtidigt stimulera till beteendeförändringar.

På Nordens Ark valde man att jobba mycket via digitala kanaler för att visa hur vi kan göra små livsstilsförändringar som har betydelse för klimatet.

– Under ett år publicerade vi 365 tips om vad man kan göra för att hjälpa miljön och varje vecka fick någon i personalen berätta om ett gott exempel – till exempel om samåkning eller att inte diska under rinnande vatten, berättar Eva Andersson, utbildare på Nordens Ark. 

Hon menar att involvera personalen gjorde Nordens Ark till en mer trovärdig avsändare och också ledde till en mer aktiv och självgående diskussion om hur den egna verksamheten kan klimatanpassas.

Mjukisdjur, en järv, med ett papper med text och ett usbminne fastsatt. Foto. 
Flera djurparker i kampanjen skickade ut mjukisdjur på turné till skolor. Järvarna Klimat-Klara och Klimat-Klas hade med sig USB-minnen med klimattips, övningsuppgifter, klimatquiz och affischer. Skolorna dokumenterade  hur de valt att jobba med klimatfrågan och skickade sedan järvarna vidare till nästa skola. Foto: Nordens Ark 

Lokala exempel

Ett gott råd från Eva till andra naturvägledare är att försöka göra det lättare för besökarna att relatera till klimatfrågan.

– Någon deltagare kan ha noterat att det fanns mycket grodor och paddor när man var mindre, men att vissa arter minskar nu. Eller att lupinen, som är konkurrenskraftig i ett varmare klimat, breder ut sig i stora monokulturer. Andra exempel är algblomningen längs kusterna och på västkusten har vi de japanska ostronen som konkurrerar ut både blåmusslor och vanliga ostron. Försökt gärna lyfta fram lokala exempel, säger hon.

Konkretisera och visa möjligheterna

Linda Thelin, projektledare på Järvzoo/Rovdjurscentret De 5 stora, berättar att de bland annat anlitade meteorologen Pär Holmgren för att berätta om klimatförändringarna och de livsstilsförändringar som krävs för att bromsa den negativa utvecklingen.

– Pärs föreläsningar var väldigt uppskattade. Många går och funderar på vem de ska lyssna på i klimatfrågan och söker efter källor de kan lita på. För många av våra besökare är Pär en sådan källa.

För Linda handlar naturvägledning om klimatet om att konkretisera och visa möjligheter. Hon påminner om att Pole to Pole syftade till att visa att alla kommer att påverkas av klimatförändringarna, att det inte bara leder till smältande isar på Nordpolen. Med svenska exempel kan ämnet göras ännu mer relevant, menar hon.

Porträtt av en kvinna. Foto.
För Linda Thelin handlar naturvägledning om klimatet om att konkretisera och att visa möjligheter. Foto: Rovdjurscentret De 5 stora.

– Vi berättade för vår del om hur till exempel järvar, fjällrävar, älgar, renar och tamdjur – och förstås vi människor – kommer påverkas. Försök göra klimatfrågan konkret och relevant för den som ska ta emot budskapet och hjälp deltagarna se att de har handlingsutrymme. Det sänker trösklarna att agera.

Effekter svåra att mäta

På frågan om något blivit annorlunda i parken efter kampanjen svarar Linda att Järvzoo och Rovdjurscentret har fortsatt att uppmärksamma klimatfrågan med skyltar i utställningarna och parken och att guiderna nu lyfter frågan mer frekvent än man gjorde tidigare i kontakten med besökarna. Men att mäta effekten är inte så enkelt.

– Det är svårt att veta vad våra insatser ger, men ju fler som samtidigt förmedlar samma budskap i en kampanj, desto större är sannolikheten för genomslag. Sen är det förstås svårt att mäta i vilken utsträckning människor som tog del av kampanjen har förändrat sina beteenden, säger hon.

I Svenska djurparksföreningen pågår just nu diskussioner om hur naturvägledning kan utvärderas.

– Vi vill veta hur vi gemensamt kan utvärdera vårt arbete och se vilken skillnad vi gör totalt, säger hon.

Text: Malin von Essen, frilansjournalist. Artikeln har publicerats i CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren 1:2018 med tema naturvägledning om klimatet.

Fakta:

Pole to Pole-kampanjen

 • Pole to Pole anordnades av Europeiska djurparksföreningen EAZA under 2014—2015. Syftet var att sänka individens och samhällets klimatpåverkan genom att visa att alla berörs och att alla kan vara med och bidra till lösningen.
 • Cirka 250 institutioner var engagerade i kampanjen samtidigt.
 • I Sverige var 12 djurparker engagerade.
 • EAZA arrangerar sedan år 2000 tvååriga kampanjer på olika teman. Just nu pågår en kampanj om asiatiska sångfåglar.

Nordens Ark

 • Stiftelsen Nordens Ark vill bidra till räddningsarbetet för utrotningshotade djurarter/raser genom avel, naturvård och utsättning av djur i deras naturliga miljöer. 
 • Man bedriver forskning och undersökning av arter som förekommer på anläggningen (däggdjur, fåglar och amfibier).
 • Nordens Ark deltar i ett flertal bevarande- och restaureringsprojekt, både via internationella samarbeten och på hemmaplan.

Rovdjurscentret De 5 stora & Järvzoo

 • Rovdjurscentret och Järvzoo är en och samma besöksanläggning och ligger i Järvsö, Hälsingland.
 • Järvzoo är en privatägd djurpark med fokus på att sprida kunskap om nordiska djur. Här finns bland annat de stora rovdjuren.
 • Rovdjurscentret De 5 stora, är en stiftelse som jobbar med allsidig rovdjursinformation med delfinansiering från Naturvårdsverket. Centret arbetar också i projektform med bredare naturinformation såsom integrationsprojekt, naturskola och restaurering av naturområden.
 • I Pole to Pole-kampanjen samarbetade Rovdjurscentret, djurparken, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv