Starkare koppling till naturen ökar miljöengagemanget

Senast ändrad: 26 april 2024
Skolelever som tittar på en sopbil som tömmer sopor. Foto.

I ett unikt samarbetsprojekt – Eco Friends – får Eskilstunas skolbarn lära sig mer om hur de kan bidra till ett hållbart samhälle.

- Vi har utgått från studier som visar att ungdomar är oroliga för hur det ska gå med klimatet och att många inte pratar om sin oro hemma, berättar Marie de Colli, zoolärare på Parken Zoo i Eskilstuna.

Eco Friends vänder sig till barn i årskurs 2, 4 och 6. Syftet är att inspirera eleverna till att vara aktiva, delaktiga och medvetna samhällsmedborgare och utveckla deras förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar.

Dagarna handlar om miljöfrågor på olika sätt; klimatförändringar, utrotningshotade djur, förlust av biologisk mångfald, hur vi människor påverkar miljön och vad vi kan göra för att förbättra den. Genom att låta eleverna besöka Parken Zoo och kommunens avfallshanteringsanläggning, reningsverk och kraftvärmeverk, vill Eco Friends få eleverna att förstå hur deras handlingar och resursanvändning påverkar ekosystemen.

– Vi pratar mycket om att alla behöver hjälpas åt för att bromsa miljöproblemen. Eleverna får med sig tips och verktyg för att göra egna, engagerade och medvetna val. Vi pratar om matens påverkan på klimatet och vilka alternativ som är bättre för hälsa, miljö och djurhållning. Barnen får också äta vegetarisk mat.

En nyckel till ökat engagemang i miljöfrågor är enligt Marie att barnen får en starkare koppling till djur och natur. Tamdjuren i djurparken är en viktig brygga.

Barn som kollar på kaniner. Foto.
En starkare koppling till djur och natur är en nyckel till ökat engagemang i miljöfrågor. Tamdjuren i djurparken är en viktig brygga. Foto: Eco Friends

– Var tredje svensk ser aldrig djuren de äter, vilket gör många distanserade från djur och natur. Det gör att de värderingar som krävs för att vilja bevara går förlorade. Genom mötet med tamdjuren minskar distansen och kunskaperna når hjärtat på ett helt annat sätt. Vi pratar mycket om hur man tolkar djurens språk och hur man kan öka välfärden för alla djur i sin närhet; produktionsdjur såväl som husdjur.

Marie menar att skolornas stora intresse kan vara ett kvitto på att Eco Friends når fram och gör nytta. Hon ger rådet att som pedagog och naturvägledare försöka vara positiv och konkret i kontakten med barn och unga.

Skolelever i en restaurang eller matsal. Foto.
Eco Friends pratar om matens påverkan på klimatet och barnen får äta vegetarisk mat. Foto: Eco Friends

– Hos oss få barnen själva testa att sopsortera, de får komma nära djur, titta på rensgallret på reningsverket och se med egna ögon hur flisen eldas. De får titta, känna, lukta och uppleva. Vi försöker vara positiva och konkreta och ge tips på vad barnen kan göra istället för att prata om förbud. Välj hellre ut några få saker att börja med, fråga vad de redan gör och ge mycket beröm. Det gör att klivet till att göra ännu mer inte blir lika stort.

 Skolelever som tittar på en utställning. Foto.
Vid studiebesöken får eleverna titta, känna, lukta och uppleva för att förstå hur deras handlingar och resursanvändning påverkar ekosystemen. Foto: Eco Friends

En annan framgångsfaktor är, menar Marie, det goda samarbetet mellan Parken Zoo, Kommunens utbildningsförvaltning, det kommunala bostadsbolaget Kommunfastigheter och Eskilstuna Energi och Miljö.

– Alla de fyra aktörerna som står bakom Eco Friends vill att vi ska få engagerade och miljömedvetna samhällsmedborgare, säger hon.

Eco Friends utvärderar sin verksamhet genom att undersöka hur värderingarna påverkas hos de barn som deltagit. Datainsamlingen startade hösten 2015 och resultatet väntas vara klart sommaren 2020.

Text: Malin von Essen, frilansjournalist. Artikeln har publicerats i CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren 1:2018 med tema naturvägledning om klimatet.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv