Klimatvågen

Senast ändrad: 29 februari 2024
Informationsskyltar på en utställning om klimat. Foto.

Klimatvågen är en interaktiv utställning där besökaren kan väga de olika delarna av sin konsumtion för att se hur stor klimatpåverkan är. Utställningen, som går att boka hos Stockholms stad, har bland annat ställts ut på naturum Nationalparkernas hus i Tyresta. Peder Curman, naturvägledare, säger såhär om utställningen.

Intervju från 2018

- Vi hade Klimatvågen på naturum ett par veckor kring påsk 2017. Tanken var att lyfta blicken hos folk som kommer till oss: en naturintresserad allmänhet som därmed också ofta är klimatmedveten. Vi, liksom Stockholms stad, som gjort utställningen, ville öppna upp för en positiv diskussion om vilka åtgärder man kan göra som privatperson och sätta effekterna av helt vanliga aktiviteter i relation till varandra. I utställningen kunde besökaren gå igenom klimateffekterna tema för tema: boende, mat, varor och tjänster, dagliga resor och långväga resor.

- Mest påfallande var effekten av långväga resor som åt upp alla andra ”besparingar” man kunde göra. Det var slående hur tung påsen var, bara en enkel resa till exempelvis Thailand!

Tillvägagångssätt

Utställningen, som introducerades av en naturvägledare, var uppställd som skärmar med krokar där det hängde sandfyllda påsar, olika stora för olika val. En påse kunde till exempel innehålla en viss tyngd för att motsvara att man åt ca 150 g kött per dag, en annan påse var mycket mindre och lättare för att den symboliserade enbart vegetarisk mat med bönor och linser som bas. Man går igenom tema för tema och lägger påsar i en kundvagn och väger sedan på en tydlig gammaldags våg som jämför med genomsnittssvensken, med hållbar livsstil och med u-länders motsvarande siffror per capita. Sen utgår man från dagsläget och byter ut påsar i den utsträckning som man kan tänka sig att förändra sina val i vardag (och semester). Och man blir samtidigt medveten om hur allt vi gör orsakar mer eller mindre utsläpp och effekt på klimatet.

Plus och minus

Som helhet var utställningen lärorik och rolig, och den gick hem hos både stora och små!

+        Vi tyckte att utställningen var tydlig och lättbegriplig eftersom påsarna så bra visade skillnader mellan olika val.

+        Mycket bra att utställningen var interaktiv, d.v.s. att besökarna kunde känna tyngden på påsarna och även se skillnaderna mellan olika val på vågen.

+        Utställningen väckte många frågor som ledde vidare till intressanta diskussioner om vår klimatpåverkan.

-          Det tenderade att bli lite stökigt då besökare (framför allt barn) ville bära runt på påsarna, lägga på vågen och hänga tillbaka dem själv. Påsarna tenderade att "få fötter".

-          Det var ibland svårt att förklara för besökarna varför påsarna vägde just så mycket som de vägde, hur man kommit fram till de specifika vikterna. Men någonstans får man lita på de som räknat ut. Det är ju ändå storleksordningarna som är intressanta.

Frågor?

Stina Svensson var den av oss som jobbade mest med utställningen, men vi har alla provat den, så det går bra att kontakta oss i naturum (info@tyresta.se).


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv