Naturvägledning om övergivna platser

Senast ändrad: 26 april 2024

Platser som är övergivna fascinerar många, då det förgångna är väldigt närvarande och naturen ofta har börjat ta tillbaka platserna. Hur kan naturvägledning bidra till svar på frågor och en ännu mer tänkvärd upplevelse?

En del övergivna platser besöks av nyfikna, kanske för att det känns spännande och lite förbjudet. I en del fall är det verkligen förbjudet att besöka övergivna platser, pga risk att man skadas eller för att undvika vandalism.

Runt om i världen finns det gott om övergivna platser. Ibland används de till någon ny verksamhet och ibland kopplas det även på naturvägledning för att lyfta upplevelsen och koppla på berättelserna från förr. Men många platser förblir övergivna.

Nedlagda gruvor, fabriker och före detta militära anläggningar används ibland av besöksnäringsverksamhet. Ofta kopplar man ihop verksamheten med att berätta om platsens historier. Det hålls guidningar runt om i landet om övergivna verksamheter. Ibland görs det som spökvandringar och ibland med en mer kulturhistorisk inriktning.

Arbetets museum har haft en utställning om övergivna platser.

Ett internationellt känt exempel på övergiven plats som lockar många besökare är Anchor Wat i Kambodja.

Planering av naturvägledning för övergivna platser

Vid ett besök på en övergiven plats börjar man ofta tänka på hur platsen en gång såg ut, vilka som använde den och bodde där. Med naturvägledning kan besökaren få svar på den typen av frågor. 

Spreepark i Berlin är ett exempel på en övergiven plats som naturen började återta och som sedan har återskapats till något nytt. Det var under många år en mycket populär nöjespark i Östberlin, men lades sedan ner. Till området kom många trots att det var förbjudet. Kommunen har arbetat med en deltagande process om hur man ska skapa något nytt samtidigt som det gamla spännande övervuxna kan finnas kvar. Utifrån det vill man skapa naturnära upplevelser genom att skapa naturstigar och släppa naturen fri. Lekande och upptäckande av området uppmuntras. Man lägger fokus på att bevara områdets arv, främja parkens naturliga omgivningar och att utifrån upplevelserna kommunicera med besökarna om natur- och klimatkriser. Guidade turer hålls.

Läs om planering av naturvägledning här.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv