Universitetskurs förbereder för möte med markägare

Senast ändrad: 26 april 2024
Från kursen Skogen som upplevelse

Kursen Skogen som upplevelse vid Linnéuniversitetet samlar både studenter och yrkesverksamma från allt mellan sjukvård och skogsbruk. På kursen sker intressanta möten medan deltagarna utvecklar sin kompetens i att kommunicera om olika värden i skogen och ta vara på platsens betydelse.

Är du intresserad av universitetsutbildning inom naturvägledning i skogslandskapet? En intressant kurs kan då vara Skogen som upplevelse vid Linnéuniversitetet.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng och ges varje år på distans av Linnéuniversitetet. För studenter på skogskandidatprogrammet är kursen obligatorisk, men den kan också sökas som fristående kurs. Claes-Göran Alriksson, som är kursansvarig, berättar att den för studenterna innebär viktig träning inför yrkeslivet.

– Många av våra studenter hamnar efter studierna i roller som till exempel virkesköpare, där de står i ständig kontakt med skogsägare. För dem ger kursen träning i att hjälpa skogsägare upptäcka, förstå och lyfta fram också andra värden än virkesvärden på sin fastighet och det är många skogsägare intresserade av, säger Claes-Göran Alriksson.

Studenterna som läser kursen fristående brukar komma från många olika håll, vilket skapar intressanta möten mellan deltagarna.

– Det brukar bland annat vara entreprenörer inom ekoturism, vårdpersonal som jobbar med stress och psykisk ohälsa, lärare eller anställda inom organisationer som Friluftsfrämjandet och Scouterna. Väldigt många vill möta människor genom skogliga upplevelser på olika sätt, säger han.

I grund och botten är Skogen som upplevelse en kurs i kommunikation, menar Claes-Göran Alriksson.

– Ska man bjuda på en upplevelse handlar det om kommunikation. Vi lär ut vad man ska tänka på när man har en grupp framför sig. Det kan handla om gruppdynamik och hur man kan ta vara på platsens betydelse. Studenterna får göra övningar där de berättar en historia om ett stycke natur och ska inspirera andra att bli nyfikna på det området.

Läs mer om kursen här.

Claes-Göran AlrikssonClaes-Göran Alriksson. 


Text: Malin von Essen.
Artikeln är publicerad som en del av Naturvägledaren nr 2, mars 2021. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv