Hoppa till huvudinnehåll

Länkar till annan information om vattenmiljöer och utomhuspedagogik

Den här sidan hittar ni länkar till ytterligare information om vattenmiljöer och om utomhuspedagogik.  Har ni tips på fler länkar att lägga in här, välkomna att skicka in dem till limnisk.cnv@slu.se. 

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet. HaV arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag, bland annat genom bevarande, restaurering och hållbar användning av sjöar, hav och vattendrag.

Vågor som slår in över klippor. Foto.

SLU Vattenforum

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser.

En nyfångad strömming tittar på dig.

Havsmiljöinstitutet

Havsmiljöinstitutet har regeringens uppdrag att förmedla kunskap mellan forskare, myndigheter och beslutsfattare. Genom expertförmedling, forskningsöversikter, analyser och synteser bidrar institutet med tvärvetenskaplig kompetens som kan bidra till en bättre havsmiljö.

Undervattenbild av blåstång och tångsnälla.

Sveriges vattenmiljö

På den här webbplatsen kan du hitta aktuell information om tillståndet i Sveriges olika vattenmiljöer, från källa till hav. Informationen har olika grad av fördjupning och kan sorteras efter miljötema eller geografiskt område. Basen för beskrivningarna är resultaten från svensk akvatisk miljöövervakning, både nationell och regional. Tillsammans med vetenskapliga rapporter och en stor samlad expertis, ges en aktuell och nyanserad bild av miljötillståndet i grundvatten, sjöar och vattendrag, kust och öppet hav.

En öppen båt med några personer ombord. Foto.
Publicerad: 26 april 2024 - Sidansvarig: cnv@slu.se
Loading…