Tips på utomhuspedagogiska övningar och material

Senast ändrad: 22 januari 2024
Håvning vid naturum Sommen.

På den här sidan listas övningar och material för er som håller aktiviteter utomhus i sötvattensmiljöer - för alla slags målgrupper. Saknar du något? Vi vill gärna bygga ut sidan mer med flera tips och idéer från er. Skicka era exempel till oss på limnisk.cnv@slu.se så kan andra i nätverket ta del av det ni gör.

 

En djupdykning i sötvatten - utomhuspedagogik vid sjö och å

Omslag lärarhandledningMaterialet har skapats av naturskolorna som drivs av Natur och Miljö i Finland och på Åland. Det riktar sig till pedagoger som främst jobbar med skolelever. Men säkerligen kan även de som riktar sig till en äldre publik använda materialet. 

Exempel Vattendroppens väg, Vattendragsteater, Strömstareleken och mycket mer. 

Det finns mycket att inspireras av på Natur och miljös webbsida

Fisk - tematisk undervisning i blå miljöer

Från naturskolorna inom Natur och miljö. Handledning som ska hjälpa dig som pedagog att arbeta kring temat fisk. Här hittar du lätt och inspirerande för dig och dina elever, fastän ni inte känner till så mycket om fisk på förhand. Materialet passar bäst för undervisning i åk 4-7, men kan anpassas till andra åldersgrupper vid behov.

Äventyr i vattnets rike - guide för lägerledare

Från naturskolorna inom Natur och miljö. Äventyr i vattnets rike - guide för lägerledare är en guide för dig som vill ordna program gällande vattendrag på barn- och ungdomsläger. I guiden hittar du olika uppgifter att göra tillsammans under lägerdagen. Ladda ner guiden via denna länk (PDF). 

Vätternliv - en kunskapsportal om Vättern

Vätternlivs uppgiftsbank – en samling med uppgifter för alla, både i skolan och hemma. Här finns förslag på lektioner ute eller inne, bra studiebesök och även tipsrunda för vännerna och pyssel med barnen.

Skärmbild från Vätternliv.jpg

Skärmbild från uppgiftsbanken som finns på vatternliv.se

Lärarhandledning Sollådan från Karlstad kommun

Lärarhandledningen Sollådan Småkryp i vatten som tagits fram av Karlstad kommun innehåller förslag på övningar, lekar, uppgifter  med mera.

Klossköping - handledning med idéer och lektionsupplägg

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har tagit fram handledningen Klossköping som på ett lekfullt sätt öka elevernas kunskap om översvämningar. Ni bygger själva upp ert Klossköping som ni vill ha det. I handledningen finns tips och idéer om lektionsupplägg samt enkla bygginstruktioner som kan vara till hjälp och inspiration.

Från Vattenriket i Kristianstad

Vattenrikeblomman är ett analysverktyg där deltagarna upptäcker, undersöker och poängsätter olika ekosystemtjänster på plats ute i naturen. Blomman används tillsammans med en bank av konkreta uppdrag.

Vattenrikesnurran är ett verktyg för att ta reda på hur en bäck eller mindre å mår. Och vilka värden och nyttor vattendraget har. 

Bland vattenfisar och virvelmarkar i Vattenriket är en liten skrift om vanliga småkryp med tips på hur man fångar och artbestämmer dem. 

Från Lygnerns vattenråd, vattnet i skolan

Bestämningsblad - småkryp i vatten.

Skolprojektet VIRTUE

Genom skolprojektet VIRTUE kan lärare och elever lära sig om och mäta biologisk mångfald i olika vattenmiljöer. Inom projektet finns bestämningshjälp för vattenlevande arter och undervisningsresurser. Det finns också en funktion där ni kan rapportera in era observationer ute i fält.

Bestämningshjälp för djurarter/grupper i sötvatten

Undervisningsresurser

Rapporteringsfunktion

Natur i fokus

I samarbete med Rååns Vattenråd, Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd och Region Skåne har Natur i fokus tagit fram roliga och pedagogiska övningar och material. Kika in på deras hemsida och lös ett korsord, ta del av memoryspel och lär dig mer om hur de arbetar med undersökningar av vattendrag.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv