Tips på utomhuspedagogiska övningar och material

Senast ändrad: 23 augusti 2021
Håvning vid naturum Sommen.

På den här sidan listas utomhuspedagogiska övningar och material. Vi vill gärna bygga ut sidan mer med flera tips och idéer från er. Skicka era exempel till oss på limnisk.cnv@slu.se så kan andra i nätverket ta del av det ni gör.

Lärarhandledning Sollådan från Karlstad kommun

Lärarhandledningen Sollådan Småkryp i vatten som tagits fram av Karlstad kommun innehåller förslag på övningar, lekar, uppgifter  med mera.

Klossköping - handledning med idéer och lektionsupplägg

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har tagit fram handledningen Klossköping som på ett lekfullt sätt öka elevernas kunskap om översvämningar. Ni bygger själva upp ert Klossköping som ni vill ha det. I handledningen finns tips och idéer om lektionsupplägg samt enkla bygginstruktioner som kan vara till hjälp och inspiration.

Från Vattenriket i Kristianstad

Vattenrikeblomman är ett analysverktyg där deltagarna upptäcker, undersöker och poängsätter olika ekosystemtjänster på plats ute i naturen. Blomman används tillsammans med en bank av konkreta uppdrag.

Vattenrikesnurran är ett verktyg för att ta reda på hur en bäck eller mindre å mår. Och vilka värden och nyttor vattendraget har. 

Bland vattenfisar och virvelmarkar i Vattenriket är en liten skrift om vanliga småkryp med tips på hur man fångar och artbestämmer dem. 

Från Lygnerns vattenråd, vattnet i skolan

Bestämningsblad - småkryp i vatten.

Skolprojektet VIRTUE

Genom skolprojektet VIRTUE kan lärare och elever lära sig om och mäta biologisk mångfald i olika vattenmiljöer. Inom projektet finns bestämningshjälp för vattenlevande arter och undervisningsresurser. Det finns också en funktion där ni kan rapportera in era observationer ute i fält.

Bestämningshjälp för djurarter/grupper i sötvatten

Undervisningsresurser

Rapporteringsfunktion

Natur i fokus

I samarbete med Rååns Vattenråd, Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd och Region Skåne har Natur i fokus tagit fram roliga och pedagogiska övningar och material. Kika in på deras hemsida och lös ett korsord, ta del av memoryspel och lär dig mer om hur de arbetar med undersökningar av vattendrag.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv