Nyttiga länkar

Senast ändrad: 05 februari 2024

Digital naturvägledning

Digital teknik för naturinformation och naturvägledning
www.slu.se/cnv_digitek-rapport-2017 


Naturkartan - guide till naturen

https://naturkartan.se/sv


Naturvårdsverket - Tillgängliga natur- och kulturområden
https://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6562-1

Digital natur- och utomhuspedagogik

IT-pedagogen - utomhuspedagogik
https://it-pedagogen.se/tag/utomhuspedagogik


Medborgarforskning - resurser
https://medborgarforskning.se/lankar


Naturskoleföreningen
http://www.naturskola.se


Skansens digitala skolprogram
https://www.skansen.se/sv/digitala-skolprogram


Skogen i skolan
https://www.skogeniskolan.se

 

Digital kulturarvsförmedling

Digital förmedling - Riksantikvarieämbetet
https://www.raa.se/museer/publikt-arbete/digital-formedling


Digikult - digitalt kulturarv i praktiken
http://digikult.se


Kulturarvsinkubatorn
https://kaink.se


Nätverket för immersiva medier
https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/vara-andra-seminarier-och-konferenser/natverket-for-immersiva-medier


Utställningsverkstaden
https://sv-se.facebook.com/Utstallningsverkstaden


ViMM - Virtual Multimodal Museum
https://www.vi-mm.eu


Digital interpretation

NAI Interpretive Media Section
https://interpmedianai.weebly.com


Museums & the Web
https://www.museweb.net


Diskussionsforum


#diginterp - Facebookgrupp som diskuterar idéer, metoder och erfarenheter av digitala natur- och kulturvägledningsprojekt, startad av organisationen NAI
https://www.facebook.com/groups/diginterp/


För museer - Facebookgrupp för utbyte inom breda museisektorn, inkluderar även digitala tips och frågor. Startad av Riksantikvarieämbetet
https://www.facebook.com/groups/formuseer/

Immersiva medier - diskussioner om  immersiva medier och teknik och dess användning inom kulturarv och museer, startad av Riksantikvarieämbetet
https://www.facebook.com/groups/immersiva/


Interpret Europe - Facebook
https://www.facebook.com/interpreteurope/


Naturvägledare i Sverige - Facebook-grupp för naturvägledning som även inkluderar digitala tips
https://sv-se.facebook.com/groups/155879047847443


Social Media SIG - diskussionsgrupp inom Museum Computer Network, USA som utbyter erfarenheter av att arbeta med publik kommunikation via sociala medier
https://mcn.edu/community/mcn-sigs/social-media-sig/

 

Digital tillgänglighet, inkludering

Begripsam
https://www.begripsam.se


Digitaliseringsrådet - Digital delaktighet http://www.digitaliseringsradet.se/

Post- & Telestyrelsen: Standarder om digital delaktighet och tillgänglighet
https://www.pts.se/sv/bransch/internet/digital-delaktighet/vagledning-riktlinjer-tips-och-rad/befintliga-standarder-kopplat-till-digital-delaktighet/

Teckenspråkslexikon
https://teckensprakslexikon.su.se


Besökarstudier, utvärdering & publikutveckling

Metodguide för inkluderande enkätundersökningar
https://www.pts.se/sv/dokument/rapporter/ovrigt/2020/metodguide-for-inkluderande-enkatundersokningar


RePublik - Förvaltningen för publikutveckling: 
https://www.vgregion.se/f/kulturforvaltningen/samhallsutveckling/arrangorsutveckling/publikutveckling---republik/

Webbresurser

Creative Commons - licens för fri delning av digitalt innehåll
http://www.creativecommons.se


Hållbar IT - Internetstiftelsen
https://internetstiftelsen.se/guide/kom-igang-med-hallbar-it/gor-ditt-arbete-mer-hallbart-med-hjalp-av-it


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
https://www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen


Svenskarna och internet 
https://svenskarnaochinternet.se


Webbriktlinjer - verktygslåda för offentlig digital information
https://webbriktlinjer.se

 

E-fortbildning

Digiteket - kurser
https://digiteket.se/kurser


Funka: https://www.funka.com/funka-academy/kurser-inom-tillg%C3%A4nglighet/

Google Digitalakademin
https://learndigital.withgoogle.com/digitalakademin/course/connect-with-mobile/module/16


Statens medieråd - Digitala medier på föräldriska
https://statensmedierad.se/nohate/jagvillpratamedmittbarn/snabbguidedigitalamedierpaforaldriska.2779.html


Youtube Digital Creator Academy - kostnadsfria självstudier
https://creatoracademy.youtube.com/page/browse?hl=sv&sortType=alphabetical&viewType=course&selectedCategories=content%2Cproduction

 

Kostnadsfri programvara, verktygsappar

Audacity - ljudredigeringsverktyg
www.audacityteam.org

Affischverktyg från Canva
https://www.canva.com/sv_se/skapa/posters/


Befunky - bildredigering och designprogram
www.befunky.com/create/designer


Cloud QR Scanner - reklamfri QR-kodsläsare, även offline-bruk
https://cloud-qr.se/scanner


Desygner - designprogram
https://desygner.com 


H5P - skapa och dela interaktivt innehåll online
https://h5p.org

Kaywa - kostnadsfri QR-kodgenerator
http://qrcode.kaywa.com

Mobirize - publiceringsverktyg för responsiva webbplatser
http://mobirize.com


Pixlr - bildredigeringsverktyg online
https://pixlr.com/se


Soundcloud - publicering och delning av ljudklipp online
https://soundcloud.com


Texta mig! Gratis textningsverktyg för film
https://www.textamig.se


Wakelet - skapa och dela interaktivt innehåll
https://wakelet.com


Wordpress - webbpubliceringsverktyg
https://sv.wordpress.org


Övrigt

IT-ord - teknikordlista
https://it-ord.idg.se/ord/teknik


Svenska datatermgruppen
https://dataterm.termado.net


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv