Kostymerad guidning och tidsresor

Senast ändrad: 26 april 2024
Kostymerad guidning under guidekursen CIG

Att använda utklädnad, rollspel och historiska miljöer är effektiva grepp som kan göra att besökare får en mer påtaglig upplevelse och tar in det som guiden vill kommunicera. Tidsresor och kostymerad guidning är två koncept vi beskriver på denna sida.

Detta används mest inom kulturmiljöområdet. Det handlar då om levandegöra historiska händelser och miljöer. Dramatik och berättande (storytelling) är vanliga inslag.

Kostymerad guidning

I kostymerad guidning har guiden på sig kläder som en del av kommunikationen och rekvisitan. Det rör sig oftast om historiska kläder. Man skiljer på:

 • Första-persons kostymerad guidning, där guiden går in i rollen karaktären som hen är utklädd till.
 • Andra persons kostymerad guidning, där guiden involverar deltagarna i guidningen och skådespelet, så de blir medaktörer.
 • Tredje-persons kostymerad guidning, där guiden inte går in i en roll som kläder representerar utan istället använder dem som rekvisita och visar till exempel hur man var klädd förr.

Jamtli Historieland använder första-persons kostymerad guidning i stor omfattning. De har under ett par decennier utvecklat konceptet och besökare involveras varje sommar i nya berättelser genom statisterna på friluftsmuseet. En av de drivande i arbetet är Gunilla Nilsson Edler - ta gärna del av CNV:s artikel med henne.

Friluftsfrämjandets Skogsmulle och hans vänner kan ses som kostymerad guidning, där barn möter Skogsmulle och andra karaktärer i samband med pedagogiska aktiviteter i naturen. Konceptet har funnits sedan 1950-talet och utvecklas vidare. Ett stort antal barn i Sverige har mött Mulle genom åren. Konceptet har även exporterats till flera asiatiska länder. Läs mer om Skogsmulle här.

Huldrans natt/afton är ett exempel på kostymerad guidning i form av ett skådespel i naturen där besökaren får uppleva mystik, berättelser, natur och musik.

På engelska används begreppet live interpretation, för kostymerad guidning. Läs mer om kostymerad guidning i Martine Theunissens artikel "Living History in Europe: International examples of live interpretation".

Inom den europeiska organisationen Interpret Europe finns flera verksamma guider som håller på med kostymerad guidning. Här är en artikel om en kurs inom det området

Mark Wallis, som arbetat många år med kostymerad guidning (framförallt genom företaget Past Pleasures), höll en presentation på Interpret Europes konferens 2023. Där gav han följande rekommendationer om kostymerad guidning: 

 • Var påläst om tiden din roll representerar. 
 • Var passionerad för det du guidar om.
 • Ha rätt rätt kläder till rollen. 
 • Var alert mot besökarna och involvera dem. Närma dig besökarna försiktigt. Se dem i ögonen och känn efter om de vill ha kontakt. Var välkomnande.
 • Var gärna minst två aktörer så att ni kan interagera och visa på olika perspektiv av det ni guidar om.
 • Ta kommandot som guide och berätta om din tid. Berätta lite i taget. Ta in besökarna i din värld. Försök vara på samma sociala nivå som besökarna - möt dem.  
 • Få besökarna att både lära sig och känna något. 
 • Visa både det förgånga och de som levde då respekt.
 • Dra tydliga gränser gentemot besökarna, för att till exempel undvika att bli fysiskt påhoppad av leksugna barn. 

Boktips om kostymerad guidning: A Practical Guide to Costumed Interpretation. Författaren är Jackie Lee. 2023. 

Tidsresor

Tidsresor är en naturvägledningsmetod som ofta används inom kulturmiljöområdet. Då används ofta kostymerade guider och andra dramatiserande metoder för att levandegöra historiska händelser och miljöer.

I Sverige har Kalmar länsmuseum och Jämtlands länsmuseum med Jamtli historieland haft nationellt uppdrag att sprida metoden med dramatiserade tidsresor. Båda länsmuseerna erbjuder återkommande utbildning på området. Se tips om tidresemetodik på Kalmar läns webbsida.

Nationellt resurscentrum för biologiundervisning har tagit fram ett idéhäfte för hur man kan göra tidsresa till 1700-talet.

Bridging Ages är en internationell organisation som fokuserar på lokal historia, berättelser och att återskapa det förflutna i en lärande form. Organisationen arbetar bland annat med tidsresor. Medlemmar består av personer på skolor, i samhällen, muséer och universitet och i mer än tjugo länder. Det kan vara utställningar, skyltade stigar guidade vandringar, foldrar med mera. 

Andra former av tidsresor kan synliggöra geologiska förlopp. Ett exempel är att ha ett 46 meters rep som beskriver hela jordens 4,6 miljarder långa historia. Människans X år utveckling är där repets sista X mm.

Numen-seekers

En studie från 2004 visade att en del av besökare på historiska besökmål vill uppleva historia på ett djupare, personligare och mer känslostarkt sätt för att kunna gå tillbaka i tiden och föreställa sig hur det kändes att leva då. Forskarna kallade denna impuls för numen seeking.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv