Sammanfattning av rapporten "Besökarnas röster"

Senast ändrad: 26 april 2024

Besökarnas röster är en introduktion till utvärdering och besökarstudier. Här följer en presentation av rapportens olika kapitel.

Genom att klicka på länkarna kommer du direkt till respektive kapitel i rapporten. 

Kapitel 1 – Varför utvärdera?

Det finns många skäl att ta reda på mer om vilka besökarna är och vad de tycker om en guidning, en utställning eller annan naturvägledning. I kapitlet resonerar Sven-G Hultman, veteran inom svensk naturvägledning, kring de viktigaste skälen.

Kapitel 2 – Börja utvärdera!

I kapitlet finns tips på hur man kan komma igång med utvärdering, oavsett vilken ambitionsnivå man har. Enkla uppföljningar kan ofta ske inom ramen för befintlig budget. För mer metodiskt utvärderingsarbete krävs större resurser, men det viktigaste är att man sätter igång.

Kapitel 3- Besökarundersökningar i naturområden.

Besökarundersökningar, där man räknar besökare och tar reda på mer om dem, kan ske på olika sätt. Anders Lindhagen ger råd till dig som till exempel vill utforma enkäter eller sätta upp besöksräknare.

Kapitel 4- Besökarundersökningar i Stockholms och Västra Götalands län

I detta kapitel ges exempel på genomförda besökarundersökningar. Kapitlets första del handlar om enkätstudier som gäller naturbesök och utvärdering av en satsning på mobil naturvägledning i Stockholm. Den andra delen handlar om deltagarenkäter som delas ut på Västkuststiftelsens populära guidade vandringar.

Kapitel 5 – Besökarutvärdering i skyddad natur och naturum i Sverige

Naturvårdsverket och länsstyrelserna har bestämt att systematiskt samla in data och arbeta med utvärdering i skyddade områden. Man jobbar också med utvärdering vid Sveriges naturum.

Kapitel 6 – Besökarutvärdering i skyddad natur och naturum i Finland

I Finland finns standardiserade metoder för uppföljning och utvärdering av besökare i skyddad natur och naturum, man vänder sig även till naturturismföretagare. Olika universitet har involverats för att analysera data som samlats in.    

Kapitel 7 – Reviewing – metoder att ta vara på och involvera deltagarna.

Reviewing är en metod, eller en hel palett av metoder, som befinner sig i gränslandet mellan pedagogik och utvärdering. Kapitlet bygger på rapporter från workshops med reviewing-experten Roger Greenaway och här finns gott om exempel på övningar.

Kapitel 8 – Utvärdering av naturvägledning – modeller och metoder

Vilka metoder för utvärdering lämpar sig i naturvägledningssammanhang? Kapitlet är en mer grundlig introduktion till ämnet utvärdering. De mest använda och bäst lämpade utvärderingsmodellerna och –metoderna presenteras.

Internationella lästips

Rapporten avslutas med en litteraturlista. För dig som vill lära dig mer finns flera engelska böcker inom området utvärdering. Här finns också en omfattande referenslista över litteratur som använts i rapporten. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv