En egen stig i skogen

Senast ändrad: 21 september 2023
Hängmatta mellan två träd. Foto.

Naturstigen behöver inte vara en skyltad stig anlagd av en kommun eller länsstyrelse. På många ställen i landet skapas egna naturstigar, av barngrupper, skolor eller engagerade privatpersoner.

År 2014 uppmärksammade Värnamo Nyheter en hemlig naturstig i skogen. Stigen hade ställts iordning av en privatperson som i 20 år ägnat sig åt att inreda, städa och plantera mitt i skogen.

Jag kontaktar Christer Nordmark, tidigare reporter på Värnamo nyheter, som berättar att mannen som anlagt stigen var omsorgsfull och la ner mycket tid på sitt projekt. Här fanns bärbuskar och nässlor, små konstverk och viloplatser. Han släpade ris och skapade högar som rödhake och gärdsmyg trivdes i och nässlor planterade han åt fjärilarna.

Mannen som anlagt stigen vill vara anonym, så att stigen får förbli hemlig, men per telefon berättar han att det började med att han var ute med hundarna i skogen och ville ha något att göra. Varför inte göra naturstigen mer intressant och rolig? Dessutom fick han användning för hundbajset när han odlade bärbuskar utmed stigen. Nu har han inte längre några hundar, men är ofta ute i skogen och ordnar nya stigar, städar och rensar.  Att skapa egna rum och göra en insats för naturvården har blivit en självklarhet.

Uttryck för kreativitet och kontroll

Och han är inte ensam. Christer Nordmark har flera grannar som ordnat olika stigar i skogen. En granne har byggt en väderkvarn, placerat ut bord och bänkar samt en brevlåda med små roliga historier som besökaren kan ta del av. En annan granne, som är ornitolog, har anlagt en liten sjö där det samlas många fåglar. Han har också ordnat en stig som leder till sjön.

En tredje person ordnar små stenskulpturer på en ås i skogen, och rastplatser där man kan ta en kaffe eller en öl. Besökare är välkomna men får inte lägga till eller ändra något.

Stigarna speglar olika intressen och olika ambitionsnivåer, men berättar alla något om relationen till naturen. Christer menar att människor ordnar den vilda naturen i sin närmiljö för att hantera ett hot. Om man inte håller efter sly och skog växer marken igen och hotar odlingar, byggnader och den egna säkerheten. Att skapa vänliga rum i den vilda naturen kan vara ett sätt att behålla kontrollen. Men det kan också vara ett sätt att göra platsen till sin egen, att rama in en del av naturen och inreda den för att överraska, underhålla eller berätta en historia.

Aktiviteter i skapade rum

På en ö i Stockholms skärgård har två små tomtar av björkris smugit sig fram. De står vid varsitt träd och ovanför dem hänger en hemsnickrad skylt: ”Stigen i skogen”. Här kan man kliva in och ta del av en slinga i skogen intill, utan skyltar eller instruktioner, mer 

som en aktivitetsrunda byggd enbart av naturmaterial. Här finns ett tåg med lok och vagnar av gamla stammar, en barfotastig med kottar, barr och pinnar, samt ett spelbord med nyckelpigor som spelpjäser.

I en förort utanför Stockholm finns en liknande skylt i en lummig park med texten ”Trollstigen”. En portal av löv leder in till en kort stig som inretts med naturmaterial och avslutas i ett grönt rum mellan träden där någon ställt en stol. Här har barnen i parkleken byggt en naturstig och skapat en egen plats intill gångvägen mellan husen.

Delaktighet och lärande när barn och unga skapar egna stigar

Naturen är en bra miljö för lärande. Genom att göra en egen stig i skolan eller förskolan kan man integrera flera ämnen och anpassa arbetet till olika åldrar. Utomhuspedagogiken erbjuder många olika perspektiv som kan tas tillvara i utformandet av en stig. Här finns möjlighet att använda alla sinnen samt arbeta med skapande och fantasi. LandArt kan vara en sätt att undersöka en plats och lämna spår för andra att följa. Kulturföreningen ARNA i Fågelriket genomförde 2017 ett projekt där skolklasser fick lära sig mer om Allemansrätten genom LandArt. 

Nynäshamns naturskola har i många år arbetat med skolklasser som skapat egna naturstigar. De har utforskat områden, intervjuat personer och gjort egna kartor och foldrar. Att skapa en egen naturstig är att lära genom att göra. En möjlighet att inte bara vara konsument av fakta och andras beskrivningar, utan få producera eget material och själv söka kunskap.

Det kan också vara ett sätt att känna sig delaktig i områdets utveckling. I Hjorthagen i Stockholm finns sedan 2001 en natur- och kulturstig som skapats genom medborgardialog. När stigen skulle uppdateras 2014 samlade stadsdelen ungdomar i området till nya dialoger. Tillsammans med fritidsgården i Hjorthagen fick ungdomarna också möjlighet att göra en muralmålning av sina egna bilder från stigen. Delaktighet och eget skapande samt att lämna varsamma spår och göra platsen till sin egen kan vara ett sätt att få en relation till naturen och en känsla av samhörighet.

Text: Åse Ahlstrand.

Artikeln har publicerats i CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren 2/2019 TEMA Natur- och kulturstigar.

Läs mer


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv