Kärrkosmos - ett lekfullt möte med våtmarken

Senast ändrad: 11 augusti 2020
Människor utomhus. Foto.

Med konsten kan vi närma oss naturen genom personlig upplevelse och nyfikenhet. Besökare eller deltagare kan upptäcka andra sätt att se och det kan skapa ett nytt intresse för platsen och naturen. I ljudinstallationen Kärrkosmos har Arena Baubo skapat ett möte mellan natur, kultur och konst med deltagarens upplevelse i centrum.

”Kärrkosmos är en interaktiv föreställning, ett ljudlandskap som bubblar av surt vatten, lukter och skiftande färger som tar plats i en våtmark. Genom att kamouflera sig i kärret får deltagaren undersöka flora och fauna samt träskets alla mystiska ljud och rörelser. Vi frågar oss om man, genom att kamouflera sig som ett djur, en insekt eller en växt, kan närma sig naturen och utmana de perspektiv som ger människan herravälde över naturen. I en tid av klimatutmaningar förenar vi konstnärliga, vetenskapliga och filosofiska perspektiv i en koreograferad ljudinstallation.”

Så presenterar Arena Baubo sitt verk Kärrkosmos. Ett konstnärligt sätt att utforska plats, natur och kultur. Arena Baubo är en tvärkonstnärlig grupp för scenkonst som arbetar med olika uttryck.

Föreställningen går till så att gruppen eller klassen samlas på promenadavstånd från kärret och när de kommer fram börjar en 30 minuter lång ljudresa i hörlurar. Ljud från kärret kompletteras med en berättarröst som guidar deltagarna genom naturmiljön. Man får prova olika perspektiv, att vara ett djur som gömmer sig i gräset och bli en del av kärret genom att lägga sig ner och sjunka in i mossan. Rösten är både berättande och instruerande för att ibland övergå till att tillhöra själva kärret. De droppande, klafsande, blöta ljuden är förstärkta och på det sättet kommer kärret väldigt nära. Berättarröstens instruktioner varvas med partier där besökaren uppmanas att lyssna till ljuden runt omkring och i slutet får alla gå runt och söka växter på egen hand.

Ljudvandringen anpassas till platsen och har genomförts i Bagarmossen i Stockholm, i Nacka, i Gnesta och i Jokkmokk. I Jokkmokk gick den under namnet myrkosmos eftersom betydelsen av kärr inte är densamma där. Katja Seitajoki berättar om bakgrunden till projektet:

- Vi har arbetat med kamouflage tidigare, att skifta perspektiv, och vi ville prova att vara ett djur eller en växt, en del av naturen. Kärret var lockande just för att det är en okänd, lite obehaglig plats som man kanske undviker. Samtidigt är det fyllt av mystik och kulturhistoria med berättelser om spöken och älvor, och myllrande av biologiskt liv. En kulturell och biologisk mångfald. Och vi ville leka. Föreställningen vänder sig till barn mellan sju och 100 år. Den har både ett upplevelseperspektiv och ett pedagogiskt perspektiv.

Projektet formades tillsammans med forskare och andra konstnärer under två år vid Artlab Gnesta, som är en plats för att utforska experimentella kopplingar mellan konst och samhälle. De har också samarbetat med representanter på respektive plats, bland annat Naturskyddsföreningen i Gnesta och kultursekreteraren i Jokkmokk.

Kärrkosmos väver ihop berättelser om natur och kultur och arbetar utifrån människans relation till kärr och våtmarker. Det konstnärliga arbetssättet skapar frihet i berättandet. Syftet har varit att skapa en berättelse där besökaren får utrymme för sin egen upplevelse. De biologer som arbetat i projektet har uppskattat den friheten och möjligheten att öppna nya perspektiv.

En föreställning i naturen blir aldrig densamma, platsen är i ständig förändring och verket förändras med årstid och väder. Sommaren 2018 var extrem torr och mindre kärr torkade ut, men där föreställningen genomfördes var det fortfarande blött. Någon gång var det regn vilket förstärkte den trolska stämningen med lätt dimma över kärret.

Föreställningen har fått ett varmt mottagande av både barn och vuxna. Jag ska inte avslöja för mycket, förhoppningsvis kommer föreställningen till just ditt kärr en dag, men det ryktas att det dyker upp ett monster ur dimman.

Text: Åse Ahlstrand. Artikeln har publicerats i CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren 2/2019 TEMA Natur- och kulturstigar.

Läs mer


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv