Naturstig för vila och eftertanke

Senast ändrad: 26 april 2024
En bänk, konstverk (Tystnadspärla i granit) och träd, i bakgrunden vatten. Foto.

Vi mår bra i naturen. Vi mår bra av fysisk aktivitet, frisk luft, ljud och dofter från naturen och av att krama träd. Allt fler forskningsresultat visar att naturen är viktig för vår hälsa. Det här skrev Naturvägledaren om i ett temanummer redan 2015. Men det är inte bara kroppen som behöver naturen. När stressen ökar i samhället behöver vi aktiv vägledning för att koppla av. Naturstigen kan vara en väg till vila och eftertanke, en påminnelse om att vi är en del av naturen och inte en betraktare av den.

För många är naturen en plats för andlighet och meditation, en besjälad plats som skänker frid och återhämtning. Det skriver etnologen Tora Wall i artikeln ”Naturen som plats för andlighet, fantasi och själslig återhämtning”, i boken Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv. Boken utgår från ett material som har samlats in genom frågelistor, intervjuer och fältarbeten. Tora Wall baserar sin artikel på en frågelista där 300 personer svarat på frågan vad naturen betyder för dem. Många av informanterna svarar att de upplever sammanhang i naturen, en känsla av att vara en del av något större och en upplevelse av världen som meningsfull och förutsägbar:

Det är en slags meditation att bara se naturens olika färger beroende av årstid, känna doften av skog samt höra olika de fåglarnas sång… och tystnaden.

Jag mår bra i naturen, jag har så mycket lättare att känna ett lugn om jag får vistas i den genom att exempelvis krama ett stabilt träd eller ligga ner på en gräsmatta och känna hur min kroppstyngd kopplar samman mig med moder jord. Det är min typ av meditation.

Naturstigen som meditation

Kyrkan förvaltar stora markområden i Sverige och på ett par platser har de skapat stigar eller leder för rekreation av kropp och själ. Utmed leden mellan Abisko och Nikkaluokta finns sju meditationsplatser baserade på Dag Hammarskjölds bok Vägmärken. Meditationsplatserna är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Länsstyrelsen i Norrbotten och Svenska turistföreningen. På stora stenar finns texter graverade och den första stenen ligger två kilometer från Abisko. Texten lyder ”Den längsta resan är resan inåt”.

Den 21 september 2019 invigdes en naturstig i Sunne församling i Jämtland, i Härnösands stift. Max Enander, stiftsjägmästare har drivit projektet:

- Att skydda naturvärden är en viktig del av arbetet som förvaltare, men för mig fanns det också en önskan om att tillgängliggöra den vackra naturen för besökare. Jag hade sett meditationsplatser på andra ställen och ville göra något liknande i Härnösands stift. Området kring kyrkan i Sunne församling i Jämtland passade perfekt.

Meditationsstigen ligger vid Storsjön och platsen är en del av ett tolv hektar stort område som har avsatts för rekreation och undantagits från skogsbruk. Angränsande öar ingår också i området.

I området har man skapat flera stigar och vindskydd för att gynna friluftslivet. 

Krans samlar tankarna

Meditationsstigen utgår från Frälsarkransen, ett armband vars pärlor har olika färger och namn, och som skapades för att hjälpa människor att hitta fokus i sina böner. Armbandet har flera tystnadspärlor och de finns i uppförstorat format utplacerade längst stigen. Vid pärlorna finns bänkar huggna i trä. På en plats som kallas ”Pelarsalen” finns övriga pärlor ur armbandet samlade kring ett skifferaltare. Det kommer att finnas en meditationsguide att hämta på plats och stigen ska inspirera till eftertanke och återhämtning.

Att uppleva natur är mångfacetterat och naturstigen som meditationsstig visar hur den traditionella naturstigen kan omformas och fyllas med nytt innehåll.

Text: Åse Ahlstrand. Artikeln har publicerats i CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren 2/2019 TEMA Natur- och kulturstigar.

Läs mer


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv