Vad händer sen?

Senast ändrad: 26 april 2024

Vem fixar underhåll och uppdatering när projektpengarna är slut? Sandra Löfgren på Skärgårdsstiftelsen berättar hur de arbetat med sina naturstigar.

Skärgårdsstiftelsens Utbildningsplatser finns på Gålö, Björnö, Riddersholm och Hjälmö i Stockholms skärgård och är utformade som självguidande stigar. Sandra Löfgren har planerat och genomfört utbildningssatsningen och arbetar med uppföljning och underhåll.

Vi diskuterar vikten av att planera för underhåll och uppföljning samtidigt som man planerar själva naturstigen. Sandra beskriver hur de har arbetat med Utbildningsplatserna:

- Underhållet av platserna ingår i Skärgårdsstiftelsens driftsbudget och det var ett villkor som ställdes redan innan projekt drog igång.  Stigarna kontrolleras av stiftelsens fältpersonal enligt schema. Material som håvar, luppar och bestämningsnycklar fylls på och skyltar byts ut med jämna mellanrum.

Läromedel som hör till platserna finns tillgängligt som pdf-filer att ladda ner från webben. På skyltarna finns QR-koder som länkar till filmklipp, uppdrag och fakta. Det finns även ett lokalt wifi-nätverk, LaGuide, på alla fyra platser som besökare kan koppla 

upp sig på gratis för att få del av information och aktiviteter. Materialet kan Sandra lätt ändra eller uppdatera när det behövs. 
- Sedan kan det hända att det blir fel även med organiserat underhåll, påpekar Sandra. Plötsligt var en stor gran nedsågad, en gran som var viktig för upplevelsen och utbildningen. Det är bra om alla olika aktörer på platsen känner till naturstigen.

Underhåll av installationer

Utbildningsplatserna drabbas också av skadegörelse och sabotage, bland annat klotter. Sandra tipsar om att ha dubbla skyltar att byta med, om de måste tas bort och underhållas. Många naturstigar har skyltar som är lätta att skriva ut i nya exemplar och montera på skyltställ.

Utmed alltfler naturstigar finns det skulpturer och andra installationer och de kan behöva underhållas eller bytas ut. På Skärgårdsstiftelsens Utbildningsplatser finns skulpturer i ek som hållit bra, bland annat en havsörn i naturlig storlek. Men det har också funnits småtroll som elever i projektgruppen tillverkat i en workshop och de har gått sönder eller blivit av med håret - fåglarna gillade ullen. Tio fina hemsnickrade och målade fågelholkar förstördes strax efter att de sattes upp. Sandra betonar vikten av att det finns en huvudman som tar hand om underhåll och att man inte överlåter på en enskild person, en eldsjäl, att ansvara för allt.

Text: Åse Ahlstrand

Läs mer


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv