Portaler öppnar naturen för alla

Senast ändrad: 04 november 2021

Digital teknik ger stora möjligheter att enkelt söka efter inspiration och information om tillgänglig natur – allt från att hitta närmaste stig för en spontan promenad, till att noggrant planera en fjälltur månader i förväg. Men det finns oändligt mycket mer man kan tillgängliggöra digitalt av svensk natur.

En app som har tagits fram av Upplandsstiftelsen är Naturtipset. Där samlas information och vägledning för 150 naturområden i Uppsala län. Emelie Runfeldt, projektledare på Upplandsstiftelsen, har varit med och utvecklat appen från början.Foto: Emelie Runfeldt

– Som ett komplement till hemsidan ville vi pröva ny teknik och ta fram en applikation för smarta telefoner. Tanken var att det skulle vara ett nytt sätt att få människor intresserade att vara ute i naturen. Men den ska också ge naturbesöket en extra dimension genom möjlighet till olika typer av interaktion, säger Emelie Runfeldt.

Naturtipset samlar information från kommunerna, Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen som ägs av landstinget och länets kommuner, och gör den tillgänglig på Android och iPhone-plattformar. Man kan söka från en lista i alfabetisk ordning eller bland 20 olika teman – allt från aktiviteter som att bada och fiska till intressen som blommor eller skogen.

Man kan söka på områden som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning eller barnvagn. För varje område finns bild och bakgrundstext. Om man väljer Biskops-Arnö, till exempel, kan man läsa om Håbo kommun, kulturlandskap med ädellövskog, och om fågel- och djurlivet. Man kan enkelt se med hjälp av olika symboler att i Biskops-Arnö finns badplats, vandringsstigar och lämpliga ställen för picknick. Symboler visar att området är tillgängligt för rullstol och barnvagn.

– Tanken är ju att så många som möjligt ska kunna använda Naturtipset. Den ska fungera på de mest sålda smarta telefonerna.

Planer finns att göra Naturtipset mer tillgängligt för vissa målgrupper, som personer med funktionsnedsättning, när man tar fram en uppdaterad app under 2017.

I nuläget fungerar inte Naturtipset på vissa telefonmodeller.
– Det har att göra med att tjänsten är så pass gammal att vi måste göra omfattande justeringar i appen vilket kräver både tid och pengar, säger Emelie Runfeldt. 

Vill samla Sveriges natur i interaktivt verktyg

Medan intressenter som Upplandsstiftelsen har valt att utveckla egna appar, har företaget OutdoorMap en vision om att göra tillgänglig information om hela Sveriges natur i tjänsten Naturkartan, ett öppet webbverktyg för alla intressenter som vill främja natur och friluftsliv. Verktyget är tänkt att användas för att skapa både egna och gemensamma guider, för såväl webb som mobil.

Kristofer BjörkmanSedan Naturkartan startades för snart tre år sedan har ett 30-tal kommuner, länsstyrelser och stiftelser kommit igång med tjänsten.

– För att kunna tillgodose allmänhetens behov och önskemål, vill vi ansluta så många intressenter som möjligt, säger Kristofer Björkman, grundare av OutdoorMap.

Han bekymrar sig för att arbetet med att bygga upp Naturkartan går förhållandevis trögt. Pionjärerna har redan hunnit publicera över 6 000 områden, platser och leder, som alla illustrerats med över 14 000 bilder och texter. Tillsammans har deras appar laddats ned nästan 50 000 gånger.

– Men det är bara att skrapa på ytan av vad som finns, säger Björkman. Och användarna har mycket högre krav än så.

Studier visar att användaren inte bryr sig om kommungränser, utan snarare vad som finns att se och göra inom ramen för användarens egna intressen. OutdoorMap upplever en stark efterfrågan på en komplett, digital och mobil guide till hela Sveriges natur och friluftsliv, och har därför skapat ett system som gör det möjligt för alla intressenter att samverka i frågan.

Trots en relativt skral uppbackning, enligt Kristofer Björkman, från kommuner och länsstyrelser, kommer OutdoorMap att lansera en “Naturkarta” (app) till hela Sveriges natur och friluftsliv under 2017.

Bilder från Naturkartan. Bilder: Kristofer Björkman

 

– Det kommer att finnas stora vita fläckar, säger Björkman, men vi kommer att lägga till Lantmäteriets terräng- och fjällkartor som nya kartskikt och på dessa lägga natur- och friluftsdata, som sammantaget ska tillgodose användarens lystmäte vad gäller inspiration och vägledning. Sedan är förhoppningen att övriga länsstyrelser, m fl ansluter sig allteftersom.

En annan viktig källa till information, inspiration och vägledning kommer att vara användarens egna upplevelser som de kommer att kunna dela med varandra i nästa version av Naturkartan.

– Länsstyrelsers och kommuners information kommer att vara en viktig stomme för Naturkartan. Men det är troligtvis den sociala interaktiviteten mellan användarna som kommer att locka ut folk i naturen, menar Kristofer Björkman

Länsstyrelsen i Västmanland lanserade Naturkartan Västmanland 2015.Ylva Granath

– Vi har i princip slutat ha pappersfoldrar om naturreservaten. Vi har digitala faktablad och information på Länsstyrelses webbplats. Och då tycker vi att det är viktigt att det finns en uppdaterad digital guide, säger Ylva Granath, kommunikatör på Västmanlands länsstyrelse. De har haft 1 200 nedladdningar av Naturkartan.

Jämfört med Länsstyrelsens webbplats går det snabbare och enklare att använda Naturkartan.

– Naturkartan är mycket mer lättanvänd. Dels är den snabb att använda. Dels är den väldigt kul att jobba med, att vara ute och fota och skriva inspirerande texter. Det är bara att ta en massa bilder och ladda upp, att t ex visa hur en stig ser ut eller visa hur en rastplats ser ut, säger Ylva Granath.

Länsstyrelsen Västerbotten har också haft Naturkartan sedan 2015.  Appen har laddats ner 3 200 gånger och användarna får tillgång till information om de 286 reservat som ligger i appen i dagsläget.

– Utöver det har vi lagt in en hel del stigar, vandringsleder, fågelskådningsanläggningar och rastplatser, säger Emma Johansson, kommunikatör på Länsstyrelsen Västerbotten.Emma Johansson

En nackdel, menar hon, är att mottagningen ute i naturen inte alltid är så bra. Då kan det gå långsamt. En del innehåll laddas ner i telefonen så man kan se den även utan mottagning. – Det är bra, men blir det för mycket data tar det stor plats i telefonen, säger Emma Johansson.

Annars, säger Emma Johansson, är appen Naturkartan enkel att administrera via datorn.

– Att lägga in nya områden och anläggningar går snabbt och syns direkt i appen. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv