Naturvägledaren 1/2019 Naturvägledning i vattenmiljöer

Senast ändrad: 29 januari 2024
Vågor som slår in över klippor. Foto.

I detta nummer av Naturvägledaren möter vi naturvägledare som inspirerar och engagerar besökare i naturvägledning i och kring vatten, under och ovan vattenytan.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv