Stort intresse för bok om Dalslands natur

Senast ändrad: 26 april 2024
Omslag till boken Natur i Dalsland - en vägvisare.

I Dalsland som är Sveriges minsta landskap kan man uppleva både tjäderskogar och strandklippor vid milsvida vatten, nästan sida vid sida. Kommunerna och andra aktörer skapade tillsammans ett LONA-projekt som resulterade i en guidebok och en webbplats med beskrivning av 68 utflyktsmål som ska inspirera turister och kommuninvånare att upptäcka pärlor i Dalslands natur.

Katrin McCann är miljöstrateg i Dalslandskommunerna Mellerud, Bengtsfors, Dals-Ed och Färgelanda och håller ihop projektet. Utöver de fyra kommunerna ingår även Åmål och Vänersborg, Dalslands Turist AB och Västkuststiftelsen.

- Vi sökte medel för att göra en lättsmält guide som inte bara är för artnördar, för att få ut folk i Dalslands fantastiska natur. Det är många statliga och kommunala naturreservat som ingår, men också andra besöksvärda områden, säger Katrin McCann.

Det är både en bok och en webbplats. Behövs en fysisk guidebok idag?

– Ja. Boken är också en webbplats, naturidalsland.se, men en del vill ha med boken som en fysisk produkt. Vi gjorde boken mjuk, för att få plats i bilen, ha enkla beskrivningar och hur man kan ta sig fram, med barnvagn till exempel och med ett poetiskt språk av Roger Olsson på Naturinformation som skrivit många av texterna, som ger en fin känsla även om man inte är ute i områdena, säger Katrin McCann.

Har du något eget favoritområde du vill tipsa om?

Yttre Bodane på Vänernkusten är fantastiskt. Där ser man renspolade granithällar och en fin utsikt över hela Vänern och samtidigt ett landskap med små laguner och det är lätt att ta sig fram. 

I närheten ligger också Ryrs naturreservat som är välhävdat av en jätteduktig lantbrukare. Dalformationen gillar jag väldigt mycket, som med sin kalklerskiffer har en otrolig blomning på våren.

Sen är det fint i Tresticklans nationalpark med orörda skogar, Färgelandas fina betade naturreservat och kulturmiljöer, och Kroppefjäll med sina fina omgivningar. Det är ett stort utmarksområde med många gamla små torpställen.

Yttre Bodane_Mosaik av land och vatten_Kent-Åke Gustawsson.jpg

Bilden visar Yttre Bodane, ett av Katrin McCanns favoritområden i Dalsland. Foto: Kent-Åke Gustawsson.

Hur gick det med boken, har den lästs, och besöker folk webbplatsen?

Boken kom ut 2017 och har tryckts i ytterligare en till upplaga, sammanlagt 3000 ex. På webbsidan är det tusentals besök årligen. Vi uppdaterar webbsidan och får in synpunkter och vill trycka små upplagor av boken. Vi fyller på med nya naturområden och andra tas bort, om de avverkats eller att markägare inte vill ha trafik. Vi kommer också utveckla den med tips om tältplatser. Människor har ringt och varit bekymrade över att det inte varit så lätt att hitta plana ytor, eftersom det lutar nästan överallt, säger Katrin McCann.

Hur har markägarna ställt sig till att deras områden är med i boken?

- Det har varit lätt att få med markägarna eftersom vi lyfter Dalsland. Många är företagare och hoppas att det kan ge business på olika vis. En del av turisterna som besöker området vill ha mat och övernattning. Viktigt när man gör detta är att man pratar med markägare som ofta känner stolthet över platsen. Allemansrätten gäller för alla, men det är viktigt att förankra.

Hur skulle ni gjort idag om ni gjorde om projektet?

- Vi skulle gjort en engelsk version med en gång. Vi har mer utländska turister än inhemska. Amerikaner som söker sina rötter vill ha mycket information. Vi pratade om det från början men det blev lite övermäktigt. Nu söker vi medel för att översätta boken. En bra produkt för att komma ut i Tyskland och Holland. Vi hoppas det blir klart under hösten. Vi skulle nog satsa på mer reklam också.

Du verkar nöjd med projektet. Vad är det viktigaste med det?

- Ett toppenprojekt. Man blir hemmablind, jag har inte besökt alla 68 områden, det finns så mycket att uppleva. Vi kan bli ambassadörer för vårt landskap, och det är viktigt att detta också kommer ut i skolorna. Det är stor utflyttning från Dalsland. Ökar stoltheten i tidig ålder om var man kommer ifrån så kanske man flyttar tillbaka som vuxen. Detta projekt handlar både om biologi och sociala frågor.


Text: Per Bengtson, CNV


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv