Ute kan man vara sig själv

Senast ändrad: 01 februari 2024
Bild av naturvägledare Alexander Baker

Alexander Baker från Hällefors tycker att både natur och människa behöver återförvildas. Han arbetar praktiskt med att återställa en älv, och älskar att guida om vad det betyder för den biologiska mångfalden.

Begreppet rewilding ligger Alexander Baker mycket varmt om hjärtat. Därför arbetar han vid sidan om naturvägledningen med att återge Lankälven, ett vattendrag som går igenom den gamla järnbruksbyn Södra Hyttan i Bergslagen, dess forna glans. Man har bland annat tagit bort en damm så att vattnet kan flöda fritt igen och återfört större stenar samt skapat grus- och sandbäddar så att öringen får lämpliga gömslen och lekplatser. Nu måste man ge ekosystemet tid att komma i balans igen, men så småningom hoppas man kunna återinplantera flodpärlmussla i älven. Alexander gillar att guida kring hela den här processen.

Återförvilda människan

Människan skulle också må bra av att återförvildas, tycker han, och gläds åt att otippat många svenskar alldeles på egen hand hittat ut och blivit friluftsmänniskor på senare år.
– Många mår så dåligt psykiskt idag. När man kommer ut kan man andas, där finns ingen som dömer en. Man kan vara sig själv och känna sig fri, säger Alexander.

Bild av naturvägledare Alexander Baker

Alexander Baker tar det lugnt i Lankälven. Foto: Helena Backius.


Under pandemin sökte sig ännu fler till naturen. I utemiljön märktes inget av viruspaniken, där kunde man ha det skönt i ensamhet eller ha roligt tillsammans med andra. Där kunde man känna sig som en del av något större, där fanns ett sammanhang där man alltid var välkommen. Det var nya insikter för många.
– Jag tror att vi naturvägledare är väldigt bra lämpade att för att ta detta vidare, säger han. Jag tror att människor kommer att fortsätta vilja vara ute.

Natur möter kultur

I Södra Hyttan möter naturen kulturen, en annan måbra-faktor. Här finns kafé, galleri, ullverkstad, och här huserar världsmusikfestivalen HyttDreva samt Bergslagens Bokloppis (som sägs vara Skandinaviens största) i de gamla byggnaderna och mer är på gång. Bland annat skapas Lankälvskatedralen, en konstnärligt utformad utställning kring den biologiska rikedomen på platsen, i en av hyttdriftens gamla byggnader. Ett besökscentrum (för hållbar natur- och kulturturism, rewilding och interpretation) kommer att öppnas strax intill.

Tanken är att Södra Hyttan på sikt ska fungera som ett nav för turismen i Bergslagen. Här ska man ta emot besökare som är nyfikna på lokal natur och kultur, men också erbjuda entreprenörer från trakten kurser och utrymme för samarbeten.

Redan nu kommer några tusen besökare under sommaren. Nyfikna mountainbikecyklister stannar också till eftersom en cykelled passerar här. Alexander tar alla chanser han får att berätta om och guida kring hyttan. Grupper av politiker, kommuntjänstemän och många andra naturintresserade vuxna och barn kommer också. Södra hyttan är till för alla.

Från glaciärguide till naturvägledare

Alexander Bakers första steg inom naturturismen togs som glaciärguide på Island. Han arbetade där under några år och kunde samtidigt bokstavligen se hur istäcket krympte. Det blev ohållbart på flera plan. Han tyckte visserligen om att ge människor chansen att komma till platser de annars aldrig skulle få se, men han visste ju att han själv, turismen och allt flygande var en del av problemet. Så han hoppade av.

Istället valde han att utbilda sig mer; i entreprenörskap och ekoturism, hållbarhet, interpretation med mera. Han har också läst filosofi i fem år.
Alexander tycker att naturturismen behövs. Och fastän han numera är djupt engagerad i miljöfrågorna tar han sällan upp dem under sina guidningar. Han vill istället visa på det positiva och fascinerande, få människor att uppskatta naturen och hoppas att det ska leda till engagemang. Och därifrån vidare till handling.
– Vad kan jag göra? frågar folk. Och då berättar jag om det. Många vill bry sig om naturen mer än vad de gör. 

Text: Åsa Ottosson


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv