Reviewing – att ta vara på deltagarnas perspektiv

Senast ändrad: 26 april 2024
Foto på guiden Roger Greenaway

Med reviewing menas praktiska metoder att direkt i fält ta fram och ta vara på deltagares förkunskaper, förväntningar, erfarenheter, upplevelser, attityder, synpunkter och reflektioner. Metoderna är lätta att lära sig och kan tillämpas med ett minimum av utrustning – kanske bara ett par repstumpar eller snören, förutom det man hittar på plats i naturen. Gemensamt för alla metoder är att de involverar och engagerar alla deltagare, samt att du som guide kan lära känna dina deltagare.

På CNV har vi använt reviewing-metoderna i olika sammanhang sedan mer än tio år. Vi lärde oss dem av Roger Greenaway från Skottland, en av världens främsta experter på området. Vi har hållit ett par uppskattade seminarier där Roger på ett inspirerande sätt lärde ut reviewing till naturvägledare. Kanske var du en av dem som deltog – då kommer du känna igen en del av metoderna nedan. Här beskrivs fyra av de många metoder som finns. Läs gärna mer om reviewing och annan utvärdering i CNV:s rapport Besökarnas röster.

Observationsvandring

Deltagarna vandrar i några minuter och noterar vad man lägger märke till i omgivningen, hos andra människor eller hos sig själv. Därefter delar man sina erfarenheter två och två och/eller i hela gruppen. Det brukar bli stor variation i vad man tänker på och skapar underlag för goda samtal.

En variant är att istället reflektera vad man undrar över. Det ger om möjligt ännu mer variation än den föregående övningen och bidrar till en utvecklad diskussion. I en av grupperna på Rogers seminarier undrade deltagarna över en väderkvarn, snö, träd, gröna färger, hur man kom på att göra gin av enbär, guidning, rullstolar, Rogers lätta packning, att man är liten på jorden, vad de andra undrar över samt hur flyttblocken kom hit.

Man kan också få i uppdrag att hitta och stoppa på sig en hemlig pryl som används senare i programmet, till exempel i övningen ”Låt tingen berätta” nedan. Att hålla kvar obesvarade frågor bibehåller nyfikenheten.

Gemensamt för dessa övningar är att de håller vandringen intressant så att den inte bara blir en transportsträcka.

Flera personer går i rad på en spång ute i skogen.

En observationsvandring är givande oavsett väder. Foto: Anders Arnell

Aktivitetskarta/Har du provat på…

Denna övning passar bra för att få klarhet över en grupps förväntningar, känslor och förutsättningar inför en aktivitet. De enda hjälpmedel som behövs är ett par repstumpar, pinnar eller annat som kan användas för att skapa fyra rutor eller dela en cirkel i fyra lika stora delar.

Deltagarna får ställa sig i den vänstra halvan om man provat på aktiviteten tidigare och i den högra om man inte gjort det, och motsvarande i den övre halvan om man har positiva känslor för aktiviteten och i den nedre om känslorna är negativa. När deltagarna fördelat sig i cirkeln, låter man dem prata med grannar med liknande erfarenheter och åsikter (Friendly neighbour talk). Det gäller att ställa frågan så att gruppen fördelas mellan rutorna.

Övningen främjar diskussion och att deltagarna lär känna varandra lite mer, samtidigt som du som guide på ett enkelt sätt får reda på mer om din grupp.

Två rep i ett kors bland löv på marken.

Det krävs bara ett par rep eller liknande för att kunna göra en aktivitetskarta. Foto: Anders Arnell

Låt tingen berätta

Denna övning går ut på att hitta en, två eller tre saker (i första hand från naturen) som kan användas för att stödja ett påstående. Ett bra bildspråk är viktigt i naturvägledning. Prata med en eller två av de andra om ditt fynd och vad det har för viktigt att säga, innan vi tar en gemensam runda i hela gruppen.

Med denna metod får man genom bildspråk en uppfattning om deltagarnas förväntningar och reflektioner. Övningen kan användas både inför, under och efter en aktivitet. Vi på CNV tillämpar den i samband med kurser och seminarier, och det blir ofta stor variation i valet av föremål och vad reflektionerna handlar om.

Den talande knuten

Ett enkelt sätt att dela reflektioner med varandra i en grupp efter en aktivitet eller en kurs, är att använda denna metod. Man har då ett rep hopknutet i en cirkel, stor nog att kunna hållas i av alla deltagare. På repet knyts en eller flera knutar. Repet får vandra runt mellan deltagarnas händer, och när du vill säga något stoppar du repet då en knut kommer till dina händer.

Som guide kan du be deltagarna att dela med sig av sina reflektioner i allmänhet, eller så har du två (eller fler) olika knutar som representerar var sin specifik fråga: exempelvis vad som var särskilt bra eller vad som kan förbättras.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv