Tankelistning – för samtal och reflektion

Senast ändrad: 26 april 2024
En grupp personer sitter vid en brygga. Solen speglar sig i vattnet.

”Man lär sig alltid av svar från andra människor med nya infallsvinklar.” Detta citat från ett naturum som testat metoden tankelistning speglar vad metoden handlar om – att få till en dialog med besökare och använda det för enkel utvärdering och egen reflektion.

Tankelistning är en metod som strävar efter att ringa in vad besökare tänker efter att de exempelvis deltagit i en guidning, gått en naturstig eller besökt en utställning. Metoden bygger på samtal med besökarna och ger dels värdefullt underlag för egen reflektion, dels indikationer på vad som gör besökarna nöjda eller inte, om de blivit berörda eller fått aha-upplevelser och om verksamheten eller aktiviteten uppfyller angivna syften och mål.

Metoden utgår från idén att en viktig del av naturvägledarens kommunikation är att utmana och stimulera besökaren att själv tänka och reflektera kring det tema som den aktuella aktiviteten handlar om. Genom att föra enkla samtal med besökaren och därigenom få en aning om vilka tankar mötet med exempelvis en guide eller en utställning väcker, kan man sedan reflektera över vad det betyder för planering och utformning av naturvägledningen.

CNV:s metodhandledning finns för den som vill börja med tankelistning. Det hela kan göras med olika ambitionsnivå, men gemensamt är de fem steg som finns i en checklista i handledningen:

  1. Välj aktivitet och planera för tankelistning. Välj aktiviteter som du själv kan påverka framåt.

  2. Formulera syfte och tema med aktiviteten, samt önskade tankar – det man främst skulle vilja att besökarna uttrycker.

  3. Samla besökarnas tankar, helst genom intervjuer, men skriftligt kan också fungera. Vid intervjuer, anteckna direkt på plats. Exempel på enkla frågor finns i handledningen. Tips ges också hur man kan arbeta med tankelistning i olika sammanhang som guidning, stigar och utställningar.

  4. Sammanställ, sortera och värdera resultaten. Ett förslag till kategorier finns i handledningen.

  5. Reflektera över resultaten, tillsammans om ni är en grupp som arbetar med naturvägledning.

 

Tankelistning genomförs som utvärderingsmetod vid en guidning

Skriftlig tankelistning vid exkursion till Hamra nationalpark. Foto Anders Arnell, CNV.

Funkar tankelistning bra?

Några reflektioner från naturum som använt tankelistning berättar lite om vad metoden givit dem, men också utmaningar som finns. Prova gärna tankelistning du också, och berätta för oss på CNV hur det fungerade!

”Det är alltid givande att ta del av besökarnas tankar när det gäller utställning, guidningar, marknadsföring eller annat. Det ger möjlighet att fånga upp och jobba vidare med det som är positivt samt förbättra delar där vi inte får den respons vi skulle önska.”

”Det finns mycket vi kan ta med oss och ha i åtanke under det fortsatta arbetet med utformningen av vår nya utställning.”

”Det är detta vi behöver visa på: att vi på något sätt gör skillnad och påverkar människor.”

”Vi behöver eventuellt arbeta med mer ’provokation’ för att fler besökare ska hamna i kategorin ’naturbesök/intresse’”.

”Det finns behov att utveckla metoden med avseende på när man ska fråga, hur man ska fråga och lämpliga följdfrågor.”

”Det är svårt att få folk att dela med sig av den typ av ’reflekterande’ tankebanor man skulle önska. Det kan handla om en kulturkrock i metodik och svenskarnas vilja att vara försiktiga i sitt bemötande.”

 

Text: Anders Arnell, CNV


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv