Älgen i rummet – program

Senast ändrad: 06 juli 2021

Älgen i rummet – konsten att kommunicera allemansrätten. Digitalt seminarium 28 januari för dig som arbetar med naturvägledning eller friluftsliv. Programmet är 8.45 – 12.00 med eftersnack kl 13.00.

8.45 Morgonfika

 • Vi börjar dagen med en rundtur till några platser i landet. Se till att ha fika redo.

9.00 Välkomna och inledning

 • Seminariets upplägg presenteras av Anki Grundelius och Per Bengtson.
 • Inledning av Björn Risinger, Generaldirektör Naturvårdsverket.

9.15 Trendspaningar om allemansrätten och friluftslivet

 • Pandemiåret 2020 förändrade friluftslivet
  Exempel från friluftsmål i landet. Så här planerar vi inför 2021.
 • Friluftsliv i förändring – Peter Fredman, professor, Mittuniversitetet. Med utgångspunkt i forskningen beskriver Peter Fredman aktuella trender inom friluftslivet och hur de kan påverka allemansrätten. Hur utmanas allemansrätten när friluftslivet blir allt mer mångfacetterat?
 • Allemansrättens framtid är en kommunikationsfråga – Klas Sandell, professor emeritus, tar upp allemansrättens miljöpedagogiska betydelse och dess landskapsperspektiv – ett mångbrukat hänsynslandskap. Han ger förslag på hur man kan kommunicera allemansrätten och värna om den.

Paus

10.10 Att nå ut om allemansrätten – konkreta exempel

 • Så skapade vi filmerna om allemansrätten med humor som verktyg – Dina Eveneus, Svenskt Friluftsliv.
 • Lekfulla uppdrag om allemansrätten med Skogsmulle på Kullaberg – Lovisa Cederström, Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden.
 • Inkludera nya målgrupper med Schysst-metoden – Dena Gevarez, Naturskyddsföreningen.
 • Så inspireras besökarna att värna naturen i Englands nationalparker – Jim Mitchell, New Forest National Park, UK. I Englands nationalparker är besökstrycket högt och man arbetar med olika metoder för att påverka beteenden. Presentationen hålls på engelska.

Kort stretch

11.00 Så kan vi lyfta allemansrätten

 • Varför gör inte folk som de borde? – Frida Hylander, psykolog med fokus på miljö- och klimatfrågorna. Om ”intentionsglappet” och hur man kan kommunicera om allemansrätten på mottagarnas villkor.
 • Idéverkstad: Idéer från alla deltagare. Så pratar vi om allemansrätten.
 • Summering – och vägen framåt. Tips och kommentarer. Vad händer under 2021?

12.00 Seminariet avslutas

13.00–14.00 Frivilligt eftersnack

 • Diskussion i grupper med möjlighet att utbyta erfarenheter, idéer, kommentarer samt ställa frågor eller kanske till och med inleda nya samarbeten med andra medverkande.

Seminariet är genomfört. Dokumentationen från Älgen i rummet.


Kontaktinformation