Artvandring av Traceless in Tiveden

Senast ändrad: 10 november 2023
Deltagare undersöker träd

Med prestationslösa artvandringar i Tivedens nationalpark vill Lovisa Larsson skapa nyfikenhet och engagemang för skogens biologiska mångfald. Lite som en studiecirkel, fast bland träd och mossor – och med resultat att flera deltagare gått med i skogsgrupper för att skydda sina hemmaskogar.

Det började 2018 med att Lovisa kände frustration över att så få människor kunde något om skog och biologisk mångfald. Den växande artblindheten gjorde henne beklämd.

– Själv har jag fått pekat och visat och berättat för mig ända sedan jag var liten, både av föräldrar och senare av kamrater när vi skyddat skog tillsammans och på kurser, berättar hon.

– Jag tänkte att då får väl jag gå och visa och berätta för folk det som jag kan.

Som certifierad naturguide tillbringar Lovisa så mycket tid som möjligt i naturen med olika aktiviteter för sitt företag Traceless in Tiveden. Artvandringen ligger dock utanför hennes vanliga verksamhet och är gratis: torsdagskvällar i juli och augusti får deltagare följa med och bekanta sig med livet längs Tivedens vandringsleder. Kika på lavar, tickor och träd, prata om skoglig ekologi och skillnaden på naturskog och trädplantage.

Lovisa känner ett ansvar att dela med sig av sin kunskap och vill därför inte ta betalt för artvandringarna:

– Förlusten av biologisk mångfald är en kris, inte en turistattraktion, säger hon bestämt.

Deltagare på guidning

Deltagare på en artvandring. Foto: Lovisa Larsson.

Utrustade med fälthandbok och lupp går hon och gruppen i maklig takt under tre timmar. Oftast inte någon lång tur, kanske 1–2,5 kilometer, men den som är nyfiken hinner upptäcka mycket. Och nyfikenhet är ett nyckelord, menar Lovisa.

– Man måste inte kunna något från början, men man får vara nyfiken. Vi går på fina platser och lär oss alltid någonting. Tanken är att folk ska få lite mer kött på benen och börja ställa frågor som till exempel ”varför ser det ut så här i Tiveden men inte i min hemmaskog?”

Och ibland är det alldeles nödvändigt att börja från noll.

– På min första vandring var det två damer som fick lära sig skillnaden mellan tall och gran… Där någonstans insåg jag att vi får ta ner ambitionsnivån lite, och så tittar vi på allt vi hittar. Det handlar om att på ett prestigelöst sätt väcka nyfikenhet, säger Lovisa.

Uppslutningen har varit fin, tycker hon. Många kommer tillbaka för att lära sig mer, och flera har tagit sitt engagemang vidare på hemmaplan.

– Folk blir väldigt peppade. Några hakar på skogsgrupper i sina hemmaskogar, eller i Naturskyddsföreningen, och ibland får jag sms från deltagare när de gjort något fynd och undrar om det är skyddsvärt.

Artvandringarna är också ett sätt att ge tillbaka till det lokala, till trakten där hon är verksam, menar Lovisa. Det är lätt att bli hemmablind men hon vill ge nya perspektiv även till dem som kanske går i skogen varje dag. 

 

Artvandring av Traceless in Tiveden är en av tre finalister i Årets naturvägledning 2023 i kategorin Naturvägledning om biologisk mångfald med guide. Läs mer om Årets naturvägledning 2023 och om de andra finalisterna här.

 

Blad från orkidéen knärot

Blad från orkidéen knärot. Foto: Lovisa Larsson

Texten är skriven av Catrin Hellmark.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv