Årets naturvägledning 2023

Senast ändrad: 16 februari 2024
Alla pristagare i Årets naturvägledning 2023. Foto: Per Bengtson/CNV.

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) har utnämnt Årets naturvägledning 2023 i fyra kategorier. Mottagare av utmärkelsen är Los skolas guidade turer i Hamra nationalpark, Naturmorgon i SR P1, Martina Kiibus naturguidningar i Tyresö kommun, och Insektslandets insektsstig.

Klicka här för att komma direkt till mottagarna av utmärkelsen

Priset delades ut under Mångfaldskonferensen 15 november i Uppsala.  Mottagarna av utmärkelsen är inspirerande och innovativa exempel på naturvägledning som bidrar till nyfikenhet, kunskap och engagemang för naturen. 

- Idag har många i samhället nästan ingen kontakt med naturen eller förståelse för att vi är så beroende av den. Naturvägledning blir allt viktigare för att bygga relationen till naturen och insikten om att vi måste värna ekosystemen, säger Eva Sandberg på CNV.

- FNs nya globala räddningsplan för den biologiska mångfalden pekar ut att vi måste arbeta mycket mer för att lyfta kunskap och engagemang för naturen. Våra pristagare är utmärkta och inspirerande exempel på hur det kan gå till!

Med Årets naturvägledning vill SLU Centrum för naturvägledning (CNV) lyfta fram naturvägledning som fördjupar kunskap, ger positiva upplevelser och bidrar till engagemang. I år vill vi framhålla de behov av kommunikation som lyfts fram i det internationella ramverket för biologisk mångfald (COP 15 Kunming-Montreal) och har därför särskilt fokus på naturvägledning som förklarar, konkretiserar och engagerar deltagare i berättelsen om biologisk mångfald och dess betydelse.

Syftet med Årets naturvägledning är att sprida goda exempel och inspiration om hur naturvägledning kan fördjupa kunskap om och skapa engagemang för natur, miljö, biologisk mångfald och naturvård. Vi vill lyfta fram aktiviteter som bidrar till att deltagarna både kommer ut i och in i naturen, att de utvecklar sin relation till platsen, lär sig något tankeväckande och som sår ett frö till (starkare) engagemang. 

Naturvägledning som bedrivs utomhus, på plats i naturen är i fokus.

Vad som kunde nomineras

Naturvägledning kunde nomineras till 30 september. Med naturvägledning menar vi aktiviteter, metoder och verktyg som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. Exempel på naturvägledning är guidning och berättande, utställningar, natur- och kulturstigar, audioguider och appar. Läs mer om naturvägledning här.

Man kunde nominera både sin egen och andras naturvägledning. Den kan drivas i ideell, privat eller offentlig regi. Den behöver inte finnas kvar på en plats, men behöver vara dokumenterad i någon form. 

Fyra kategorier

Pris delas ut i fyra kategorier, varav två har fokus på biologisk mångfald.

Årets naturvägledning

1. Naturvägledning med guide: naturvägledning där besökaren kommunicerar direkt med naturvägledaren.

2. Självguidande naturvägledning: naturvägledning där naturvägledaren kommunicerar med besökaren via t ex texter, skyltar, mobilappar och utomhusutställningar.

Årets naturvägledning om biologisk mångfald

3. Naturvägledning om biologisk mångfald med guide: naturvägledning med fokus på biologisk mångfald där besökaren kommunicerar direkt med naturvägledaren.

4. Självguidande naturvägledning om biologisk mångfald: naturvägledning med fokus på biologisk mångfald där naturvägledaren kommunicerar med besökaren via t ex texter, skyltar, mobilappar och utomhusutställningar.

Mottagare av Årets naturvägledning 2023

I kategorin Naturvägledning med guide

Los skolas guidade turer i Hamra nationalpark

Pia Enocson

Juryns motivering:

Ungdomar från Los skola är sedan 2011 naturguider för yngre barn i Hamra nationalpark. Alla elever i årskurs 3 i Ljusdals kommun samt ungdomarnas släkt, vänner och andra intresserade får följa med. Genom upplevelser med alla sinnen bidrar de till intresse för natur och ett starkt lokalt engagemang för nationalparken och dess värden. Att självständigt planera, visa och berätta om det man kan uppleva i naturen ger ungdomarna en möjlighet till eget lärande men också att prova på naturvägledning som tänkbart yrke. 

Pia Enocson från Los skola mottog utmärkelsen på Mångfaldskonferensen. Högupplöst bild finns här.

Läs vår artikel om de guidade turerna här.

Gratulationer och i media:

 

I kategorin Självguidande naturvägledning

Naturmorgon i SR P1

Mats Ottosson och Karin Gyllenklev

Juryns motivering:

Att lyssna på Naturmorgon i P1 ger en stark närvarokänsla – nästan som att vara på plats i naturen. Fältreportrarna rör sig genom vassar, vågor och vind och gör varje vecka en halv miljon lyssnare till sina medupptäckare. I samtal med experter och dialog med lyssnarna ger de rik möjlighet till kunskap om natur och inspiration att besöka naturområden. Material som Naturmorgons fågelsångsskola med Mats Ottosson är en stark folkbildningsinsats som sänker trösklarna för att upptäcka mångfalden i vårens sångkör. 

Mats Ottosson och Karin Gyllenklev mottog utmärkelsen på Mångfaldskonferensen. Högupplöst bild finns här.

Naturmorgon om utmärkelsen.

Läs vår artikel om Naturmorgon här.

 

I kategorin Naturvägledning om biologisk mångfald med guide

Martina Kiibus naturguidningar i Tyresö kommun

Martina Kiibus

Juryns motivering:

Med stort engagemang har Martina Kiibus i sin roll som naturguide i Tyresö kommun visat vägen in i naturen sedan 2010. Genom dialog med deltagarna anpassar hon guidningar för de grupper hon möter. Hon kopplar den direkta naturupplevelsen året om till de stora frågorna om klimat och biologisk mångfald och inspirerar till lokalt engagemang. Med utmärkelsen vill vi också ge en eloge till Tyresö kommun som med lång kontinuitet satsar på naturskola och naturguidningar för sina invånare. 

Martina Kiibus mottog utmärkelsen på Mångfaldskonferensen. Högupplöst bild finns här.

I media:

Läs vår artikel om Martinas naturguidningar här.

 

I kategorin Självguidande naturvägledning om biologisk mångfald 

Insektslandets insektsstig

Insektslandet

Juryns motivering:

Naturvägledning lyfter ofta stora frågor och sammanhang med utgångspunkt från arter och detaljer i natur. Insektsstigen leker med skalorna, gör det lilla stort och skapar upplevelser av hur det ur myrans perspektiv är att bära ett barr till stacken, att som humla kånka på en pollenboll eller hur de känns att sväva fram som en trollslända. Stigen är ett nytänkande, ambitiöst och inspirerande exempel på naturvägledning för barn och familjer. Genom en konstnärlig och lekfull upptäcktsfärd till insekternas värld förnyar Insektsstigen formatet för pedagogik om biologisk mångfald.

Linnea Rollgard, Marita Grufvik och Elin Johansson från Insektslandet mottog utmärkelsen på Mångfaldskonferensen. Högupplöst bild finns här.

I media: Gefle Dagblad, Natursidan, Arbetarbladet

Läs vår artikel om insektsstigen här.

 

Alla vinnarna

Samtliga mottagare av Årets naturvägledning 2023: Pia Enocson, Martina Kiibus, Mats Ottosson, Karin Gyllenklev, Linnea Rollgard, Elin Johansson och Martita Grufvik. Foto: CNV. Högupplöst bild finns här.

I media om Årets naturvägledning 2023:

Se pressmeddelande från SLU.

Finalister

Följande finalister valdes ut av anställda på CNV, baserat på kriterierna. Juryn bedömde vilken av finalisterna som ska få utmärkelsen i respektive kategori.

Eftersom Thomas Öberg är medarbetare på Naturmorgon och Moa Pettersson återkommande medverkar som expert i radioprogrammet var de inte med i den jury som bedömde finalisterna i kategorin Självguidande naturvägledning. De var dock med i juryn för de övriga tre kategorierna.

Naturvägledning med guide

Självguidande naturvägledning

Naturvägledning om biologisk mångfald med guide

Självguidande naturvägledning om biologisk mångfald

Hur nominerade bidrag bedömts

Juryn har bedömt bidragen utifrån hur naturvägledningen:

  • Inspirerar
  • Når många (direkt eller indirekt)
  • Når fler än de som redan är intresserade
  • Bidrar till positiva naturupplevelser
  • Bidrar till dialog och delaktighet
  • Bidrar till fördjupad kunskap, aha-upplevelse och reflektion
  • Gör skillnad och leder till förändring
  • Planeras och utvecklas i interaktion med deltagare.
  • Är nytänkande och innovativ.

Alla kriterier behövde inte vara med i nomineringen, men ju fler desto bättre.

Bedömningen görs endast utifrån det inskickade materialet.

Pristagare utsågs av en jury. Här kan du läsa om deltagarna i juryn.

Vad utmärkelsen innebär

Illustration årets nvl 230316 krans.jpg

Utmärkelsen är i form av ett särskilt formgivet diplom som delas ut till vinnarna i respektive kategori. De får även presentkort till Naturbutiken. Mottagarna av hedersomnämnanden får diplom.

CNV gör ett reportage om vinnarna och finalisterna till CNV:s webbsida och till nyhetsbrevet Naturvägledaren.

 

Hur man kunde nominera

Man kunde nominera via ett formulär och där beskriva naturvägledningens syfte, utformning och resultat. Man fick gärna beskriva vad deltagarna tyckte och tänkte om naturvägledningen. Det var bra om naturvägledningen beskrevs så utförligt som möjligt och man fick gärna inkludera en webblänk för ytterligare hänvisning. 

Det behövde framgå vem tagit fram naturvägledningen (person eller organisation) och när den togs fram.

Via formuläret kunde man bifoga maximalt tre bilder och en film på max tre minuter kunde skickas in. 

Varje nominering behövde stödjas av ytterligare en person som håller med nomineraren om nomineringen. Den personen får inte vara verksam i organisationen som bedriver naturvägledningen eller har tagit fram den. Hens namn och e-postadress behövde anges i formuläret. Inför val av finalister har CNV möjlighet att ta kontakt med tillstyrkaren.

En person har möjlighet att nominera flera bidrag.

Nomineringarna kommer inte att publiceras eller presenteras utan tillstånd från de berörda aktörerna. 

Nyttan med utmärkelsen

Vi på CNV hoppas och tror att vinnaren och presentationen av vinnare och finalister ska inspirera och motivera andra att arrangera och vidareutveckla naturvägledning. Bra naturvägledning är bra för många! ​

CNV delade ut utmärkelsen 2018 och 2021. Läs gärna här nedan vad det inneburit att få utmärkelsen för tidigare pristagare.

Vad utmärkelsen betytt för de som fått den

Vinnare årets naturvägledning IMG_8605 samtliga seriösa.jpg

Miljöverkstan Flaten vann 2021 kategorin "Naturvägledning med guide" med Äventyrsgruppen. Miljöverkstan om vad utmärkelsen betytt för dem:

Vi är väldigt stolta över utmärkelsen! Priset känner vi är en bekräftelse på att det vi gör är viktigt och att fler ser värdet av den verksamhet vi bedriver, trots att vi är en liten förening som verkar lokalt. Vi ser det också som att fler tycker det är viktigt att tillgängliggöra svenskt friluftsliv för fler! Vi har efter prisutdelningen blivit kontaktade av media och också av andra organisationer som vill få tips och hjälp med hur man når ut till unga som är nya i Sverige, vilket vi tycker är jättekul! Priset har också inneburit en bekräftelse på att verksamheten är betydande gentemot våra finansiärer. Våra deltagare från Äventyrsgruppen som fick möjligheten att vara med på prisutdelningen i Åre pratar fortfarande om hur betydelsefullt det var att få vara med i det sammanhanget.  

 

Skärgårdsstiftelsen vann 2021 kategorin "Självguidande naturvägledning" med Utbildningsplats skärgården. Pia Berg om vad utmärkelsen betytt för Skärgårdsstiftelsen:

Utmärkelsen har gett Skärgårdsstiftelsen bevis för att arbetet med de utbildningsplatser som vi utvecklat har varit uppskattat och värdefullt. Vi är stolta över att ha skapat platser som skolorna kan använda för sin naturundervisning och att vi nått barn och ungdomar som annars kanske inte hade kommit i kontakt med skärgården och dess natur.

Sandra Löfgren, som arbetade med Utbildningsplats skärgården:

Årets Naturvägledning var en fin utmärkelse att få för hårt jobb i ett, som jag upplever det, mycket viktigt arbetsområde. Naturvägledning har ett rykte om sig att vara mossigt och tråkigt men i stället är det ju högst dagsaktuellt och spännande om man gör det på olika sätt. Det jag tar med mig är just det att Naturvägledning behöver ske på olika sätt för att nå olika människor. Man lär in (och ut) på olika sätt och det som passar dig kanske inte passar just mig, om syftet är att jag ska ta till mig och lära mig något. Att få lyfta fram den aktiva undersökande naturvägledningen med ett berättande som är lite humoristiskt tror jag att man når en målgrupp som kanske inte tror att naturvägledning är kul.

Läs om nomineringen och juryns motivering här.

 

Naturum Hornborgasjön fick 2021 hedersomnämnande för Digital naturvägledning under pandemin vid Hornborgasjön. Naturumet om vad hedersomnämnandet betytt för dem:

Hedersomnämnandet blev en positiv injektion för oss! Den gjorde att vi kände oss stärkta i vårt arbete och peppade att fortsätta utveckla den här delen av verksamheten. Sedan utmärkelsen har vi gjort just det. Vi har gjort den digitala naturvägledningen till mer en del av vårt vardagliga arbete. Vi är bättre nu på att redan från början planera in livesändningar och se filmer och digital kommunikation som en del av helheten. Vi kan absolut tipsa andra om det här priset. Det gör att uppmärksamheten kring naturvägledning blir större och också att nya projekt och tankegångar kan uppmuntras.

Läs om nomineringen och juryns motivering här.

 

Även 2018 delades utmärkelsen och hedersomnämnandet ut. Läs här vad det betydde för de som fick dem.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv