Årets naturvägledning 2023

Senast ändrad: 21 mars 2023
Krans för Årets naturvägledning

Var finns Sveriges mest inspirerande naturvägledning? I november delar CNV ut utmärkelsen Årets naturvägledning 2023. Nu öppnar vi för nomineringar av aktiviteter, verksamheter och personer som gör extraordinära insatser och bidrar till att utveckla naturvägledningen i Sverige. Fram till 30 september är du välkommen att nominera naturvägledning som du upplevt eller själv tagit fram!

Med Årets naturvägledning vill SLU Centrum för naturvägledning (CNV) lyfta fram naturvägledning som fördjupar kunskap, ger positiva upplevelser och bidrar till engagemang. I år vill vi framhålla de behov av kommunikation som lyfts fram i det nya internationella ramverket för biologisk mångfald (COP 15 Kunming-Montreal) och har därför särskilt fokus på naturvägledning som förklarar, konkretiserar och engagerar deltagare i berättelsen om biologisk mångfald och dess betydelse. Utmärkelsen delas ut på Mångfaldskonferensen den 15 november i Uppsala.

Syftet med Årets naturvägledning är att sprida goda exempel och inspiration om hur naturvägledning kan fördjupa kunskap om och skapa engagemang för natur, miljö, biologisk mångfald och naturvård. Vi vill lyfta fram aktiviteter som bidrar till att deltagarna både kommer ut i och in i naturen, att de utvecklar sin relation till platsen, lär sig något tankeväckande och som sår ett frö till (starkare) engagemang. 

Naturvägledning som bedrivs utomhus, på plats i naturen är i fokus.

Vad som kan nomineras

Välkommen att nominera naturvägledning fram till den 30 september. Med naturvägledning menar vi aktiviteter, metoder och verktyg som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. Exempel på naturvägledning är guidning och berättande, utställningar, natur- och kulturstigar, audioguider och appar. Läs mer om naturvägledning här.

Du kan nominera både din egen och andras naturvägledning. Den kan drivas i ideell, privat eller offentlig regi. Den behöver inte finnas kvar på en plats, men behöver vara dokumenterad i någon form. 

Fyra kategorier

Pris delas ut i fyra kategorier, varav två har fokus på biologisk mångfald.

Årets naturvägledning

1. Naturvägledning med guide: naturvägledning där besökaren kommunicerar direkt med naturvägledaren.

2. Självguidande naturvägledning: naturvägledning där naturvägledaren kommunicerar med besökaren via t ex texter, skyltar, mobilappar och utomhusutställningar.

Årets naturvägledning om biologisk mångfald

3. Naturvägledning om biologisk mångfald med guide: naturvägledning med fokus på biologisk mångfald där besökaren kommunicerar direkt med naturvägledaren.

4. Självguidande naturvägledning om biologisk mångfald: naturvägledning med fokus på biologisk mångfald där naturvägledaren kommunicerar med besökaren via t ex texter, skyltar, mobilappar och utomhusutställningar.

 

Hur tävlingsbidragen bedöms

Juryn bedömmer bidragen utifrån hur naturvägledningen:

  • Inspirerar
  • Når många (direkt eller indirekt)
  • Når fler än de som redan är intresserade
  • Bidrar till positiva naturupplevelser
  • Bidrar till dialog och delaktighet
  • Bidrar till fördjupad kunskap, aha-upplevelse och reflektion
  • Gör skillnad och leder till förändring
  • Planeras och utvecklas i interaktion med deltagare.
  • Är nytänkande och innovativ.

Alla kriterier behövde inte vara med i nomineringen, men ju fler desto bättre.

Bedömningen görs endast utifrån det inskickade materialet.

Vinnare och mottagare av hedersomnämnande utses av en jury. 

Vad utmärkelsen innebär

Illustration årets nvl 230316 krans.jpg

Utmärkelsen är i form av ett särskilt formgivet diplom som delas ut till vinnarna i respektive kategori. De får även presentkort till Naturbokhandeln. Mottagarna av hedersomnämnanden får diplom.

CNV gör ett reportage om vinnarna och finalisterna till CNV:s webbsida och till nyhetsbrevet Naturvägledaren.

Vinnare och mottagare av hedersomnämnande presenteras på Mångfaldskonferensen 15 november i Uppsala.

Hur du kan nominera

Du nominerar via ett formulär och kan där beskriva naturvägledningens syfte, utformning och resultat. Beskriv om möjligt vad deltagarna tyckte och tänkte om naturvägledningen. 

Skriv namn på den som tagit fram naturvägledningen (person eller organisation) och när den togs fram.

Det går att via formuläret bifoga maximalt tre bilder och du kan skicka en film på tre minuter. 

Varje nominering behöver stödjas av ytterligare en person som håller med nomineraren om nomineringen. Den personen får inte vara verksam i organisationen som bedriver naturvägledningen eller har tagit fram den. Hens namn och e-postadress behövde anges i formuläret. Inför val av finalister har CNV möjlighet att ta kontakt med tillstyrkaren.

En person har möjlighet att nominera flera bidrag.

Nomineringarna kommer inte att publiceras eller presenteras utan tillstånd från de berörda aktörerna. 

Nyttan med utmärkelsen

Vi på CNV hoppas och tror att vinnaren och presentationen av vinnare och finalister ska inspirera och motivera andra att arrangera och vidareutveckla naturvägledning. Bra naturvägledning är bra för många! ​

Läs gärna här nedan vad det inneburit att få utmärkelsen för tidigare pristagare.

Vad utmärkelsen betytt för de som fått den

Vinnare årets naturvägledning IMG_8605 samtliga seriösa.jpg

Miljöverkstan Flaten vann 2021 kategorin "Naturvägledning med guide" med Äventyrsgruppen. Miljöverkstan om vad utmärkelsen betytt för dem:

Vi är väldigt stolta över utmärkelsen! Priset känner vi är en bekräftelse på att det vi gör är viktigt och att fler ser värdet av den verksamhet vi bedriver, trots att vi är en liten förening som verkar lokalt. Vi ser det också som att fler tycker det är viktigt att tillgängliggöra svenskt friluftsliv för fler! Vi har efter prisutdelningen blivit kontaktade av media och också av andra organisationer som vill få tips och hjälp med hur man når ut till unga som är nya i Sverige, vilket vi tycker är jättekul! Priset har också inneburit en bekräftelse på att verksamheten är betydande gentemot våra finansiärer. Våra deltagare från Äventyrsgruppen som fick möjligheten att vara med på prisutdelningen i Åre pratar fortfarande om hur betydelsefullt det var att få vara med i det sammanhanget.  

 

Skärgårdsstiftelsen vann 2021 kategorin "Självguidande naturvägledning" med Utbildningsplats skärgården. Pia Berg om vad utmärkelsen betytt för Skärgårdsstiftelsen:

Utmärkelsen har gett Skärgårdsstiftelsen bevis för att arbetet med de utbildningsplatser som vi utvecklat har varit uppskattat och värdefullt. Vi är stolta över att ha skapat platser som skolorna kan använda för sin naturundervisning och att vi nått barn och ungdomar som annars kanske inte hade kommit i kontakt med skärgården och dess natur.

Sandra Löfgren, som arbetade med Utbildningsplats skärgården:

Årets Naturvägledning var en fin utmärkelse att få för hårt jobb i ett, som jag upplever det, mycket viktigt arbetsområde. Naturvägledning har ett rykte om sig att vara mossigt och tråkigt men i stället är det ju högst dagsaktuellt och spännande om man gör det på olika sätt. Det jag tar med mig är just det att Naturvägledning behöver ske på olika sätt för att nå olika människor. Man lär in (och ut) på olika sätt och det som passar dig kanske inte passar just mig, om syftet är att jag ska ta till mig och lära mig något. Att få lyfta fram den aktiva undersökande naturvägledningen med ett berättande som är lite humoristiskt tror jag att man når en målgrupp som kanske inte tror att naturvägledning är kul.

Läs om nomineringen och juryns motivering här.

 

Naturum Hornborgasjön fick 2021 hedersomnämnande för Digital naturvägledning under pandemin vid Hornborgasjön. Naturumet om vad hedersomnämnandet betytt för dem:

Hedersomnämnandet blev en positiv injektion för oss! Den gjorde att vi kände oss stärkta i vårt arbete och peppade att fortsätta utveckla den här delen av verksamheten. Sedan utmärkelsen har vi gjort just det. Vi har gjort den digitala naturvägledningen till mer en del av vårt vardagliga arbete. Vi är bättre nu på att redan från början planera in livesändningar och se filmer och digital kommunikation som en del av helheten. Vi kan absolut tipsa andra om det här priset. Det gör att uppmärksamheten kring naturvägledning blir större och också att nya projekt och tankegångar kan uppmuntras.

Läs om nomineringen och juryns motivering här.

 

Även 2018 delades utmärkelsen och hedersomnämnandet ut. Läs här vad det betydde för de som fick dem.

Här nominerar du bidrag till Årets naturvägledning 2023

Bidraget du nominerar

Uppladdning av bilder

Dina kontaktuppgifter

Tillstyrkaren

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv