Bergslagens Visitor Centers naturvägledning

Senast ändrad: 10 november 2023
Helena Backius visar en levande flodpärlmussla på guidning.

Återförvildning som skänker hopp i klimatångesten och ett fruktbart möte mellan naturvetenskap och konst. Det är två sidor av samma mynt i Bergslagens Visitor Centers arbete med att sprida kunskap om natur och kulturarv.

Här guidas besökare om biologisk mångfald och får göra praktiska insatser för naturen, medan konstnärer gestaltar naturliv och forskning. Alla blir de ambassadörer som sprider kunskapen vidare. Och som oväntad bonus blev konstnärerna även naturguider på centret!

En del av centrets arbete för biologisk mångfald är rewildingprojektet att restaurera Lankälven. Målet är bland annat att hjälpa det hotade öringbeståndet och att plantera in flodpärlmusslor. Samtidigt är projektet ett sätt att visa det goda exemplet, hur naturen svarar när man hjälper den.

Helena Backius guidar om flodpärlmusslor tillsammans med personal från Länsstyrelsen i Örebro län

Guidning om flodpärlmusslor tillsammans med personal från Länsstyrelsen i Örebro län. Foto: Redi Asabella.

– Till exempel lägger vi stenar och död ved i älven tillsammans med volontärer som får hjälpa till fysiskt. Med vårt arbete vill vi skapa hopp, säger Helena Backius, som är naturguide vid centret.

Om människor får vara med och hjälpa till och se att det finns något man själv kan göra så lindrar det när klimatångesten slår till och man tänker ”det är ingen idé”, menar hon. Under det fysiska arbetet berättar guiderna om naturen och den biologiska mångfalden i området där de jobbar.

Andra insatser som besökare kan göra är att bygga en holk till centrets fladdermushotell, delta i elfiske med forskare eller inventera och rapportera resultaten. Tanken är att deltagarna ska bli peppade att sprida det de lär sig.

– Det är ett sätt för oss att skapa ambassadörer för naturen. För de här människorna som är med och jobbar åker ju hem till sina vänner runtom i landet och berättar om vad de har gjort, säger Helena.

Livet i Lankälven har dessutom fått ge inspiration till konstnärlig utsmyckning i centret – med naturvetenskaplig grund.

Natur- och kulturguiderna Kerstin Nilsson Alvén, Helena Backius, Alexander Baker och Gunilla Josefsson jobbar med iordningställandet av Lankälvskatedralen

Natur- och kulturguiderna Kerstin Nilsson Alvén, Helena Backius, Alexander Baker och Gunilla Josefsson jobbar med iordningställandet av Lankälvskatedralen. Fotograf stora bilden: Jan-Peter Lahall, infällda bilder: SHOIF.

– När vi började restaurera älven startade jag studiecirkeln Gestalta din natur för konstnärer som ville göra en insats för naturen. Vi vill koppla ihop forskning och gestaltning, säger Helena.

Konstnärerna har träffat forskare och andra som arbetar med älven plus Helena, som förutom guide även är naturvårdsbiolog.

– Jag har berättat om alla arter i älven, och sedan har vi gestaltat dem. 

Resultatet är dels ”Lankälvskatedralen”, med stora kyrkfönster som visar livet i älven och kopplingen till det som lever ovan ytan, dels skulpturer av bland annat flodpärlmusslor. Förutom den estetiska upplevelsen är avsikten att skapa nyfikenhet, säger Helena.

– De är kanske inte så naturtrogna utan vi har gjort dem fina så att besökare också ska säga: ”Wow, vad är det där? Finns det här?” 

En oväntad effekt av studiecirkeln var att centret också fick ett helt gäng naturguider på köpet. För konstnärernas engagemang visade sig växa allt starkare.

– De har blivit bästa ambassadörerna för naturvården, säger Helenas kollega Alexander Baker.

– Det är konstnärer som inte egentligen har någon vana vid att prata för folk eller vid naturvägledning. Men de har blivit så engagerade i arterna i ekosystemet i det här projektet, och motiverade att fortsätta med det, så de guidar nu i Lankälvskatedralen. På så sätt har en naturvägledning gett en spinoffeffekt där vi nu har ett dussintal naturvägledare helt plötsligt!

 

Bergslagens Visitor Centers naturvägledning är en av tre finalister i Årets naturvägledning 2023 i kategorin Naturvägledning om biologisk mångfald med guide. Läs mer om Årets naturvägledning 2023 och om de andra finalisterna här.

 

Helena Backius och Alexander Baker vid Lankälven

Helena Backius och Alexander Baker vid Lankälven. Foto: Finemanget.

Texten är skriven av Catrin Hellmark.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv