Samtliga mottagare av Årets naturvägledning 2023

Senast ändrad: 16 november 2023

Samtliga mottagare av Årets naturvägledning 2023: Pia Enocson, Martina Kiibus, Mats Ottosson, Karin Gyllenklev, Linnea Rollgard, Elin Johansson och Martita Grufvik.

Foto: SLU Centrum för naturvägledning

Alla mottagare av Årets naturvägledning 2023


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv