Insektslandets insektsstig

Senast ändrad: 16 november 2023

Linnea Rollgard, Marita Grufvik och Elin Johansson från Insektslandet mottog utmärkelsen Årets naturvägledning i kategorin "Självguidande naturvägledning om biologisk mångfald" för Insektslandets insektsstig.

Foto: SLU Centrum för naturvägledning

Linnea Rollgard, Marita Grufvik och Elin Johansson


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv