Los skolas guidade turer i Hamra nationalpark

Senast ändrad: 14 november 2023
Barn guidar i Hamra nationalpark

Orörda myrar, vilda forsar och lavbehängd gammelskog. Hamra nationalpark i Ljusdals kommun har rik natur. Och sedan 2011 också ett stort antal unga ambassadörer som sprider kunskap om såväl natur som traktens kulturarv.

Orörda myrar, vilda forsar och lavbehängd gammelskog. Hamra nationalpark i Ljusdals kommun har rik natur. Och sedan 2011 också ett stort antal unga ambassadörer som sprider kunskap om såväl natur som traktens kulturarv. På Nationalparkernas dag, som firas 24 maj varje år runt om i landet, guidar engagerade elever från Los skola både andra elever och allmänheten i Hamra nationalpark.

Hamra blev nationalpark redan 1909, som en av de första nationalparkerna i Europa, men år 2011 utökades parken kraftigt och en återinvigning var på gång. Då fick Pia Enocson, pedagog på Los F–9-skola i kommunen, en idé när hon såg arbetet som formade det utökade parkområdet.

– Skulle inte eleverna på Los skola kunna få vara ambassadörer för sin nationalpark? tänkte jag, berättar Pia. Hon kontaktade länsstyrelsen som nappade direkt. Så klart att barnen skulle få vara elevguider på invigningen.

– Vi läste, vi lärde och vi tränade på att prata inför folk och guida, och det var ju sådär 3 000 personer där totalt den dagen, så de fick verkligen träna, säger Pia glatt.

Pia EnocsonPå den vägen är det: i samarbete med länsstyrelsen, Ljusdals kommun och Los skola guidar varje år runt 25 elever från Los högstadium alla Ljusdals kommuns årskurs-3:or, på olika stationer utefter två slingor i nationalparken på förmiddagen. På eftermiddagen är det allmänhetens tur.   

– Då kommer det både turister, släktingar och vänner.

Bakom guidningen ligger mycket arbete, förankrat inom många ämnen i kurs- och läroplanen och under flera läsår innan eleverna får börja guida i årskurs 6. Och det ger ringar på vattnet, menar Pia.

– Det bästa sättet att sprida kunskap, det är ju genom barn. För barnen lär sig och får en grundförståelse, och sen bär de med sig det hem, och mormor och farfar och alla, de vill ju komma och titta på dem när de guidar. 

– Det är ett fantastiskt jobb som eleverna gör: de lär sig fakta och de sprider kunskap. Det märks så väl, nationalparken är välbesökt året om, det är aldrig tomt där. Där är alltid besökare och jag tror faktiskt att elevernas insats har varit av stor betydelse. De har väckt nyfikenhet.

Inför varje guidning sker också en generalrepetition då hela Los skola åker till nationalparken och då blir alla elever guidade tillsammans, av varandra. En riktig marinering i kunskap om djur och natur, men det slutar inte där, menar Pia.

– Sedan lär vi oss ju lite extra om vår bygd och då kommer kulturhistorien in också. Det är roligt, och jag tror att eleverna förstår helheten på ett annat sätt då. Vi har ju nationalparken, men även världsarvsgården Bortom Åa i Fågelsjö. Många av oss har skogsfinskt påbrå sedan sextonhundratalet här i trakten, och så har vi Loos Koboltgruva, gruvan i Los som också medförde inflyttning till området. Alla bitarna hör ihop.

 

Los skolas guidade turer i Hamra nationalpark är en av tre finalister i Årets naturvägledning 2023 i kategorin Naturvägledning med guider. Läs mer om Årets naturvägledning 2023 och om de andra finalisterna här.

 

Fotot ovan på Pia Enocson är från Los skola.

Texten är skriven av Catrin Hellmark.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv