Naturskyddsföreningens Uppdrag skog

Senast ändrad: 10 november 2023

Hur ser man vad som behöver skyddas i skogen – och vad är ens en skog? Kan man se om den är gammal eller planterad? För många är det nog inte självklart, så för den som är nybörjare på skog – eller vill se på skogen med nya ögon – har Naturskyddsföreningen tagit fram verktyget Uppdrag skog.

Skärmbilder från Uppdrag skog

– När vi tog fram kampanjen ”Låt skogen leva förra året” började vi diskutera: Vad vet Sveriges befolkning egentligen om skog och vad behöver vi veta? Vi som befolkning har kanske lite dålig koll på naturvärden och hur skogarna ser ut i dag. På vilket sätt skulle vi

 kunna göra det lättare för människor att veta mer? säger Malin Persson, som är kommunikatör på Naturskyddsföreningens kampanjavdelning.

Diskussionen ledde till att man tillsammans med föreningens sakavdelning tog fram verktyget Uppdrag skog: ett webbformulär med hjälpande bilder som går att hitta på Naturskyddsföreningens webbplats. Det är gratis och kan användas av både vuxna och barn, som får en guidad upptäcktsfärd med tretton frågor.

Frågorna hjälper en att observera omgivningen och att känna igen viktiga naturvärden. Och även förstå hur skogsbruket har påverkat skogslandskapet i Sverige.

– Formuläret går också att ladda ner som pdf och ta med sig, för i många skogar finns det ju inte täckning, säger Malin.

Vissa deltagare går faktiskt inte ens ut i skogen, berättar hon.

– En del sitter och klickar sig igenom frågorna hemma, men det ger förstås också en kunskapshöjning.

Förhoppningen är att människor som testar uppdraget ska få blodad tand och vilja veta mer, säger Malin. Den som tycker att det är spännande kan i så fall exempelvis söka sig vidare till Naturskyddsföreningens skogsnätverk och fördjupa sig. Kanske till och med gå en skogsinventeringsutbildning så småningom.

– Grundtanken är: Hur kan vi få nybörjare att lära känna sin skog? Och vad kan man bygga vidare på sedan? säger Malin. För egen del beskriver hon arbetet med Uppdrag skog som en ögonöppnare, något hon önskar att fler ska få uppleva.

Porträtt Malin Persson kommunikatör.png

Malin Persson, kommunikatör på Naturskyddsföreningen. Foto: Naturskyddsföreningen.

– När man lär känna skogen bättre och inte bara besöker den slentrianmässigt så tänker jag att det också kan väcka en vilja att värna om den.

Skärmbild från Uppdrag skogUppdrag skog har mötts väldigt positivt, berättar Malin. Det når ut på webben men även via foldrar, som till exempel delades ut vid föreningens evenemang Skogsdagarna i september, och genom olika gruppaktiviteter.

– Vi ser möjlighet att använda det i Natursnokarna, där föräldrar och barn går ut tillsammans, och olika studiecirklar har också använt det ute i skogen. Det är ett brett upptag av människor som har tagit till sig av Uppdrag skog, så det är kul.

Även om kampanjer kommer och går så är avsikten att Uppdrag skog ska bestå, säger Malin.

– Tanken är absolut att det ska finnas kvar. Exakt hur det kommer att se ut vet jag inte, men en viktig del när vi tog fram det var att det ska vara ett långlivat verktyg.

 

Naturskyddsföreningens Uppdrag skog är en av tre finalister i Årets naturvägledning 2023 i kategorin Naturvägledning om biologisk mångfald. Läs mer om Årets naturvägledning 2023 och om de andra finalisterna här.

Texten är skriven av Catrin Hellmark.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv