Väsen på Nämdö

Senast ändrad: 10 november 2023
Skylt för Väsen på Nämdö

Älvor, havsfolk, tomtar och diverse oknytt. Vad har väl de med biologisk mångfald att göra? Jo, en lite mer magisk värld kan faktiskt få oss att bättre förstå naturen och dess sammanhang, menar Nämdö Green Archipelago.

I projektet ”Väsen på Nämdö” tar föreningen hjälp av både folklore och fotokonst för att skapa en ny sorts naturvägledning.

– Det känns som om samhället blivit liksom lite blasé. Alla vet att vi har en klimatkris och brist på biologisk mångfald, men det slår uppenbarligen inte an särskilt mycket hos folk ändå. Det var därför det här talade så till oss, att det för en gångs skull var ett nytt sätt att få ta del av sådan information, säger Ann Aldeheim, projektkoordinator på Nämdö Green Archipelago.

Ann Aldeheim

Ann Aldeheim. Foto: Nämdö Green Archipelago

Den bilfria ön Nämdö är en av de större i Stockholms skärgård. Här bildades år 2020 föreningen Nämdö Green Archipelago (NGA) för att underlätta hållbar landsbygdsutveckling i Nämdö skärgård och arbeta för att nominera Nämdö skärgård som Unesco-biosfärområde.

Ön och dess omgivningar har höga och unika natur- och kulturvärden, menar man. Ett sätt att lyfta fram dem var sommarens projekt ”Väsen på Nämdö” med en fotoutställning av biologen och konstnären Linnéa Jägrud plus en vandringsled för att peka på områden och naturmiljöer som är viktiga för att bevara den biologiska mångfalden och där det bedrivs praktisk naturvård. Där finns det hotade arter som är rödlistade – men folktrons väsen är också tätt knutna till landskapet. Kanske är även de rödlistade?

Linnéa Jägrud.png

Linnéa Jägrud. Foto: Nämdö Green Archipelago

Linnéa Jägruds fotoutställning ”Nordiska väsen – rödlistan” visades utomhus, och längs med öns vandringsleder kunde besökarna lära sig via QR-koder, vackert laserbrända i återbrukat trä, om olika miljöers natur, historia och de väsen som folktron kopplat till dem.

– Koderna har suttit på hela ön, så har man till exempel gått förbi en strandäng har man kunnat ta upp sin telefon och läsa och lära sig om strandängar: varför de finns och vad vi har gjort för att skydda dem. Men också vilka väsen som kan bo där och varför de trivs, säger Ann Aldeheim.

Väsen på Nämdö 1.jpeg

En del av fotoutställningen ”Nordiska väsen – rödlistan”. Foto: Nämdö Green Archipelago.

Bara de väsen som har anknytning till Östersjölandskapet har fått vara med: som älvor, havsfolket, askefrun, tomtar och sjöjungfrur.

– Och så har vi varulven, som har det svårt eftersom ljusföroreningar gör det svårt att orientera sig när man inte ser månen ... 

Det okonventionella sättet att belysa svåra frågor har fått fint gensvar och NGA planerar att utöka projektet nästa år, säger Ann Aldeheim.

– Det tänker vi definitivt göra. Vi vill bygga på med mer information och kanske skapa fler aktiviteter kring det. Det är ju verkligen en ingång till familjer och barn. Många tycker att det är spännande och fint, och det kan man ju sedan bygga på med budskapet man vill förmedla.

 

Väsen på Nämdö är en av tre finalister i Årets naturvägledning 2023 i kategorin Naturvägledning om biologisk mångfald. Läs mer om Årets naturvägledning 2023 och om de andra finalisterna här.

Texten är skriven av Catrin Hellmark.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv