Naturvägledning från Biosfärområdet Voxnadalen

Senast ändrad: 10 november 2023
Besökare undersöker

Ett biosfärområde ska verka som modellområde och sprida kunskap om hållbar utveckling till så många som möjligt. I Voxnadalen sker det på många sätt. På traditionellt vis som exempelvis broschyrer och skyltar men snart även med ”nyfiken på biosfären”-lådor i samarbete med områdets skolor.

Mitt i Hälsingland, med älven Voxnan som glittrande mittnerv, ligger Voxnadalens biosfärområde – ett av sju i Sverige och drygt 700 i världen som Unesco utsett till att arbeta med utveckling för att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Här står de lokala lösningarna på globala problem i centrum. En sådan är för Voxnadalens del inte gubben men väl kunskapen i lådan.

– Vi bygger uteklassrum, kan man säga, som egentligen är ”nyfiken på biosfären”-lådor, fyllda med material så att både skolor och besökare av vårt biosfärområde ska kunna besöka en låda och ta del av experiment och den natur som vi har, säger Benny Backeby.

Benny Backeby

Benny Backeby. Foto: Voxnadalens biosfärområde 

Han är projektsamordnare på biosfärområdet och har tillsammans med koordinatorn Hanna Alfredsson tagit fram en naturvägledning i ett samverkansprojekt med skolorna i området. I den ingår lådorna som kommer att finnas på lite olika håll inom området, öppna för alla – inte bara lärare och elever.

Hanna Alfredsson

Hanna Alfredsson. Foto: Voxnadalens biosfärområde 

– Lådorna kommer att stå olika placerade inom våra fokusområden, berättar Benny.

– Skogen som hållbar resurs, levande vatten och ett öppet och levande landskap är våra arbetsområden, och det har vi så att säga komprimerat i det här projektet för skolor, turism och allmänhet att ta del av. 

”Nyfiken på”-lådorna ska fyllas med material från både biosfärområdets organisation och skolorna.

– Det är anpassat till läroplanerna så klart och självgående. Du ska kunna ta med din klass utan några speciella förkunskaper, och det kommer att finnas allt från lärarinstruktioner till experiment till exempelvis information om platsen där lådan sitter. Varför finns den just där, vad är det för landskap? Kanske har det funnits varggropar där, eller så har man brukat marken på något visst sätt, säger Benny.

Projektet går också åt andra hållet: data som samlas in kommer Biosfärområde Voxnadalen till godo. Besökaren kanske drar på sig vadarbyxorna, greppar håven och håvar insekter ur vattnet, kollar efter fiskar och spanar fåglar i omgivningen. ”Hm, var det där en kärrhök? Kolla, nu såg vi öringar när vi fångade insekter i vattnet!”

Håvning

Besökare i Voxnadalen undersöker vad som finns i vattnet. Foto: Voxnadalens biosfärområde 

– Oavsett om man gör en liten uppgift eller arbetar med en skolklass under en heldag så utför man ju faktiskt ett jobb åt oss, för vi vill ju gärna ha in alla data. Oj, är kärrhöken tillbaka? Eller oj, vad roligt, vi har inte sett en öring på flera år. Eller att antalet fjärilslarver ökar, eller vad det kan vara fråga om.

Nyfikenhet är utgångspunkten, säger Benny. På naturen, på platsen – eller helt enkelt på själva lådan.

– Vi vill pocka på uppmärksamheten så att turism, skolor, unga och vuxna, alla egentligen, ska få utföra experiment och kanske få en djupare förståelse för hur naturen fungerar. Och det här med biologisk mångfald som alla pratar om. Det är inte så lätt att greppa. Alla säger att det är bra, men vad är det för något?

 

Naturvägledning från Biosfärområdet Voxnadalen är en av tre finalister i Årets naturvägledning 2023 i kategorin Självguidande naturvägledning. Läs mer om Årets naturvägledning 2023 och om de andra finalisterna här.

Texten är skriven av Catrin Hellmark.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv