Martina gör naturen i Tyresö mer tillgänglig

Senast ändrad: 22 januari 2024
En tillgänglig guidning för alla en härlig vårdag i Tyresö slottspark.

Tyresö är en kommun i landet som består av stora delar skyddad natur. Där arbetar Martina Kiibus som kommunal naturguide.

- Alla människor ska kunna komma ut och uppleva naturen och det ska vara gratis, för här finns det verkligen fina förutsättningar, säger Martina som bland annat ordnar rullstolsvandringar och lättvandrande turer.
- Vem som helst kan följa med på våra turer som är anpassade för alla, för såväl den som har barnvagn och rullstol som rullator.

Martina är biolog och har byggt upp naturguideverksamheten i kommunen sedan 2010 och den har ökat från år till år. Nu har hon en halvtidstjänst som guide. Övriga tiden arbetar hon på Tyresö naturskola. Martina har inte bara publika guidningar utan erbjuder sina tjänster till olika grupper, till exempel nysvenskar som går SFI-utbildning, sociala företag med arbetsrehabilitering, daglig verksamhet eller föreningar för funktionsvarierade.

- Tyresö har så fin natur att guida i, säger hon med eftertryck.

Drygt en tredjedel av kommunens yta består av skyddad natur, både Tyresta nationalpark och sju naturreservat. Och inom kort kommer ytterligare två nya reservat att bildas. Inom kommunens gränser finns förhållandevis mycket gammelskog kvar och en del ängsmarker, några insjöar samt en kustremsa.

- Det är så positivt att kommunen förstår värdet av det. Det skapar en förståelse för varför vi skyddar naturen och folk blir mer medvetna. Det är ju ett hälsoperspektiv också, att folk kan komma ut och röra på sig också i områdena, säger hon.

Bli din egen naturguide

Under pandemin, våren och sommaren 2020 blev naturen extra viktig för människor och rekordmånga besökare tog sig ut i natur- och friluftsområden över hela landet. I Tyresö fick man ställa in de planerade guidningarna, men istället tog Martina snabbt fram fyra guidehandledningar till olika naturområden att kunna användas för privat bruk, för de som ville få tips att komma ut i naturen. Hon har hört av människor hon träffat att de har laddat ner handledningarna.

På uppdrag av Funktionshinderrådet i Tyresö kommun har Martina även gjort tre guidehandledningar till olika naturområden framkomliga med hjul och som kan användas på egen hand. Handledningarna innehåller en karta och beskrivningar till olika föreslagna stopp där det finns något intressant att titta på. De ligger också ute på kommunens webbsida för nedladdning.

- Det var en utmaning att hitta platta områden som går att ta sig fram på med hjälp av hjul. Tyresös natur är ju fin men kuperad. Nu har vi hittat några nya ställen till i områden som Barnsjön och i Alby naturreservat. Det här två områdena är några av de få tillgängliga platser som ligger i skogen, säger hon.

- Det är jättestarkt när äldre personer kan komma in i och uppleva skogen för första gången på många år när de följer med på våra guidningar, säger Martina.

Ögonöppnare

När Martina guidar använder hon ibland sinnena för att uppleva naturen.

- Ofta följer det med personer med synnedsättning, då beskriver jag mer vad jag ser. Man får vara deras ögon, gå fram och känna på något, till exempel på en mossa. Äldre personer som har en synnedsättning har ofta haft syn förut och kan skapa sig inre bilder av det jag beskriver. Det är även viktigt hur jag står i förhållande till ljuset. En del behöver lite mer ljus för att kunna se bättre.

- Det är bra om man kan välja en rutt när det finns lite mer dofter och lukter. Eller att välja turer med betande djur och kanske höra ljudet av en ”skälla” som ljudintryck, säger hon.

Förståelse för ekologiska sambanden

Martina tycker det också det är viktigt att man som besökare får en förståelse och en relation till naturen och de ekologiska sambanden. Ett dött träd - vad säger det oss? Eller spåren efter en sällsynt insekt som finns i ett träd?

Martina Kiibus och ett dött träd_Carl-Olof Strand_redigerad.jpg

Bilden visar Guiden Martina Kiibus som berättar om allt levande som finns i ett dött träd. Foto: Carl-Olof Strand.

- En vanlig kommentar jag får från deltagarna är att de fått upp ögonen för sådant de annars skulle gå förbi. Att det är speciellt, något man inte hade tänkt på annars.

- Det är viktigt att en guidning blir lustfylld. Visst, man är mer mottaglig för miljöinformation när man är ute. Men samtidigt är det viktigt att få en härlig upplevelse på köpet, få andas frisk luft och känna hur skönt det är, säger hon.

Inte behöva ta bilen

- Vi utgår alltid från en busshållplats och uppger en färdtjänstadress så man kan hitta dit. Man ska inte behöva åka bil ut i naturen, det är lite av grejen. Det ska vara lätt att komma ut utan en massa utrustning.

- När man guidar får man anpassa sig efter gruppens förutsättningar. Det finns personer som kanske lider av psykisk ohälsa eller utmattningssyndrom och därför får man inte ha så långa stopp och inte stå still så länge. Och sitter man i rullstol kan det bli väldigt kallt också. Men på guidningarna så är det är en väldigt tillåtande, inkluderade och kravlös stämning.

- Man kan både vara tyst eller om man vill ta kontakt så kan man göra det. Många har lärt känna varandra under mina guidningar och det är jätteroligt, säger Martina till slut.

 

Text: Magnus Mattisson


Kontaktinformation