Inspiration och praktiska tips

Senast ändrad: 26 april 2024

Hur jobbar andra naturvägledare med tillgänglighet? Vilka metoder och verktyg finns? Läs mer och inspireras här.

Inspiration

Läs mer om hur andra naturvägledare jobbar

Martina gör naturen i Tyresö mer tillgänglig

”Det är bra att bli blöt”- projektet Blå lådan tillgängliggör upplevelser kring vattenmiljöer

Naturen på lika villkor

Mulle för alla i Södertälje

Kaj ville att fler ska komma ut i naturen – startade en FB-grupp

Lätt att vara ute

Upplandsstiftelsen har tagit fram en inspirationsskrift Lätt att vara ute! (pdf). De föreslår bland annat: 

 • Skapa: Gör en mandala
 • Fundera: Spela bingo
 • Smaka: Gör te på blåbärsblad

Bilden visar en mandala, ett naturkonstverk.

Bilden visar en mandala. Foto: Upplandsstiftelsen

Använd ett sinne i taget

Här kommer några förslag från Naturskolan i Uppsala. Använd ett sinne i taget och gör någon övning för varje sinne.

 • Lyssna efter speciella läten
 • Leta naturföremål efter olika färger och former
 • Lukta efter speciella dofter
 • Laga mat ute och smaka på ätliga saker i naturen
 • Utan att titta, känna på föremål och gissa vad det är
 • Fotograf och kamera
 • Hämta-dikter
 • Samla färger
 • Samla motsatser i äggkartong
 • Från litet till stort
 • Rita ljudkarta
 • Trumman i skogen - gå efter ljud
 • Bjuda varandra på någon lukt från naturen
 • Finns något i naturen vi vågar smaka på?
 • Hitta trädet

Att förbereda besökare

Lödöse museum, Västra Götaland, har utformat ett förberedelsehäfte i syfte att underlätta för barn och vuxna som behöver förberedas mentalt inför besöket. Förberedelserna sker genom att visa bilder på området eller platsen som ska besökas. Ladda ner förberedelsehäftet (pdf).

Tips från naturvägledare

 • Anpassa guidningen efter gruppens förutsättningar.
 • Den långsammaste deltagaren är den som bestämmer takten. 
 • En person som går med rullator är oftast den långsammaste deltagaren
 • Personer som sitter i rullstol kan lätt bli kalla, särskilt dem som inte kör sin rullstol själv.
 • Det är bättre att planera in en kortare tur så att alla orkar följa med hela sträckan. När du väl känner gruppen bättre kan du planera in längre sträckor. 
 • Kan du jobba med taktila föremål?
 • Jobba med bildstöd. Du kan göra egna bilder eller hämta från webben. Läs bland annat hur Friluftsfrämjandet Södertälje jobbar med bildstöd i Mulle för barn med kognitiva variationer.
 • Tecken som AKK (TAKK): En metod att stödja kommunikation. TAKK är inte detsamma som svenska teckenspråket, men bygger på dess tecken. Specialpedagogiska myndigheten.

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv