Naturen på lika villkor

Senast ändrad: 26 april 2024
Höstlöv i olika färger på presenning.

Löven prasslar kring fötterna när vi går i Ålstensparken en gråmulen dag i slutet av oktober. Vi är ute med Sofia Arnsten som ordnar en naturdag. Dagens tema är att upptäcka träd och höstlöv, tillsammans med deltagare med flerfunktionsnedsättningar och personal från Bambi dagliga verksamhet i Bromma. Höstlöven i parken skiftar i en mängd färger alltifrån brunt, gult, rött till orange, och efter nattens regn luktar det verkligen av blöta löv.

Sofia är ansvarig för projektet Naturen på lika villkor som drivs av Studiefrämjandet i Stockholms län, och startades 2016. Syftet är att göra naturen i Stockholms län mer tillgänglig för personer med funktionsvariationer. 

Naturvägledning är en viktig del

Naturen på lika villkor erbjuder naturguidningar runt om i hela länet och dessa riktas i första hand till personer med funktionsnedsättningar, men alla är naturligtvis välkomna. Projektet finansieras till största delen av Länsstyrelsen i Stockholm.

– När man som besökare inte känner till om ett naturområde är tillgängligt eller inte, så kan det skapa oro. Därför är det lättare att ge sig ut tillsammans i grupp till platser som är tillgängliga för alla, säger Sofia, som bland annat pluggat antropologi på universitetsnivå, men har även läst kursen "Naturvägledning för yrkesverksamma" vid SLU i Uppsala.

Ålstensparken anlades under 1920-talet och benämndes som Stockholms första naturpark i anslutning till storstaden. Den ligger alldeles vid Mälaren och vid strandkanten växer bland annat ett flertal gamla knäckepilar som brutits av och hänger ut över vattnet.

Vid gruppens tidigare träff har de pratat om vikingatiden och hur Ålstensparken såg ut då. De har även pratat om hur Ålsten fått sitt namn, allt för att skapa trygghet och igenkänning och kanske en ägandekänsla för området.

Färgprakt höst_foto_Magnus Mattisson_redigerad.jpg

Lönnlöv i fantastiska höstfärger i Ålstensparken där temat för vandringen var att upptäcka träd och höstlöv. Foto Magnus Mattisson.

Vi går en slinga i parken och Sofia låter oss stanna vid olika träd där hon berättar lite spännande fakta och kuriosa om träden och tillsammans plockar vi upp löv som vi tittar och luktar på. Solen bryter igenom och trädens löv lyser gyllengult i motljuset. Men så kommer vi fram till en al som fortfarande har alla sina gröna löv kvar.

– Titta, alens löv ändrar inte färg på hösten trots att de innehåller mycket näring, men som trädet inte behöver. Och kolla efter mask under det här trädet. Maskarna gillar jorden här eftersom det blir så näringsrikt av alla nedfallna blad. Hittar ni några alkottar? Av dem kan ni göra te, berättar hon.

Naturdagen

Begreppet Naturdagen har man kommit på själva i projektet och aktiviteten har ett lite annat upplägg än vanliga guidningar. Större fokus läggs på naturvägledning. Det är en riktad verksamhet mot LSS-boenden och dagliga verksamheter och meningen är att deltagarna ska upptäcka sin närnatur. Upplägget bygger på trygghet och igenkänning, det vill säga att man upptäcker samma område under några tillfällen och att upplägget på träffarna är detsamma. Gruppen ses på samma veckodag vid flera tillfällen och den veckodagen blir då Naturdagen.

– Jag pratar alltid med verksamheten först för att matcha ihop gruppen efter förståelsenivå. Vi utforskar naturen tillsammans med våra sinnen genom att känna, lukta, titta, smaka och lyssna. Vi har olika teman på varje naturdag. Ett exempel är spår i naturen – kottar, spillning eller mänskliga spår från förr. Andra teman är löv, sensommarblomster, mossor och lavar bland annat, berättar Sofia.

Normalt sett brukar det vara upp till tio deltagare på Naturdagen, men på grund av Coronaläget har gruppen decimerats. Både guidningar och naturdagar har Coronasäkrats under året med mindre grupper och större avstånd mellan deltagarna.

Lönnen med sina femfingriga blad skiftar i olika nyanser mellan gult och rött och övergången från grönt till höstfärgerna sker tidigt på hösten, medan asken tappar sina löv gröna.

– Asken kallas för kungaträdet, eftersom den är sist med lövsprickningen och först med att tappa sina löv, om det har varit frost. Och titta på knopparna som alltid är svarta, berättar hon vidare.

Så upptäcker vi plötsligt en nötskrika som sitter i en tall. På höstarna samlar den på mängder nötter och ekollon som den gömmer för sitt kommande vinterbehov.

– Tallens barr har ett vaxskikt som skyddar mot uttorkning och kyla och av tallbarren kan man också koka ett C-vitaminrikt te, tillägger hon, medan vi tittar på fågeln.

Övning

I slutet av vår vandring stannar gruppen upp och Sofia breder ut en vit presenning på marken. Det är dags för en övning där deltagarna (med sina assistenter) får leta löv och samla på underlaget uppdelat efter färger - gult, rött, orange och grönt. Det blir en tjusig färgpalett till slut när alla löv har hamnat på presenningen.

Dagens skörd av höstlöv_foto Magnus Mattisson_redigerad.jpg

Dagens övning var att samla blad i olika färger och det blev palett av olika färgnyanser som samlades på en presenning. Foto Magnus Mattisson

Vi sammanfattar dagen genom att gå igenom alla de löv, barr, kottar och bär som vi samlat från de träd vi tittat på under naturdagen. 

Projektet har en referensgrupp

Projektets referensgrupp består av personer som jobbar inom olika funktionsrättsorganisationer. Sofia hoppas att kunna utvidga gruppen under 2021 med fler organisationer för att nå personer med syn- och hörselnedsättningar eller neuro-psykiatriska funktionsvariationer.

– Det är viktigt att ge alla möjlighet att kunna vistas i naturen, för naturen är en del av samhället och det är en mänsklig rättighet att få ta del av samhället, säger Sofia till slut.

 

Text: Magnus Mattisson

Fakta:

Guidningarna är anpassade så att området som besöks ligger nära kollektivtrafiken. Det ska också finnas en fysisk adress så att färdtjänsten hittar dit. Underlaget på gångvägen ska passa för rullstol, rullator och barnvagn.

I projektet har man även inventerat nära 50 naturområden i Stockholms län och skrivit lika många rapporter med vad som behövs åtgärdas för att ett område ska blir tillgängligt för fler människor.

Projektets referensgrupp består av deltagare från Länsstyrelsen Stockholm, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Afasiförbundet, Skogstur och Epilepsiföreningen i Stockholms län.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv