De lär sig svenska med hjälp av rovdjur och lingonsylt

Senast ändrad: 16 maj 2023
Människors händer som undersöker pälsar från stora rovdjur. Foto.

SFI i Söderhamns kommun samarbetar med Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö. Det har fungerat bra och under hösten utökas samarbetet. Personalen på centret ska planera och genomföra två aktiviteter per vecka med SFI-eleverna. Nyligen blev det klart att även Ljusdals kommun satsar på samma koncept.

– Båda parter har verkligen uppskattat samarbetet och därför är vi glada att verksamheten växer. Vi samarbetar med olika aktörer och föreningar för att få ett varierat upplägg. Vår grundläggande drivkraft är att öka kunskapen och engagemanget kring djur och natur hos en ny målgrupp. SFI-lärarna vill att elevernas svenska förbättras och att de snabbt integreras i det svenska samhället, säger Benny Gäfvert som är verksamhetsansvarig på Rovdjurscentret De 5 Stora. 

Programmet för hösten är klart. Varje vecka kommer att ha ett tema som valts för att eleverna lätt ska kunna relatera till upplevelser i hemlandet. En dag är teoretisk, den andra dagen gör de ett studiebesök på en plats som knyter an till temat. Det handlar om typiska svenska naturaktiviteter som fiske, jakt och längdskidor. Tack vare samarbete med estetiska programmet kommer eleverna även att exempelvis få uppleva svensk folkdans och folkmusik. Många har hemska upplevelser bakom sig, den här typen av undervisning tar fokus från allt elände en stund och de får ha roligt.

– Vi vill ge dem positiva upplevelser utomhus, till exempel genom att tälja knivar, baka tunnbröd och koka lingonsylt tillsammans. De kommer också att få besöka Länsstyrelsen, lära sig om allemansrätt och en del artkunskap. Genom ett sådant här upplägg kommer eleverna i kontakt med fler svensktalande än vad de hade gjort annars, berättar Benny.

Pengarna kommer i grunden från ett statligt anslag för integrationsprojekt, en utlysning via kommunen som Benny och hans kollegor nappade på. Projektet kallar de ”Naturen som klassrum”.

Vilka erfarenheter tar ni med er in i det nya projektet?

– De flesta SFI-eleverna vi mött har lätt att relatera till djur och natur, det finns mycket att prata om och jämföra mellan olika länder. Många är till exempel skeptiska när de får höra att vi inte behöver vara särskilt rädda för våra svenska rovdjur om man går ut i skogen. Det pratar vi mycket om, säger Benny.

Ett av syftena med projektet är just att få eleverna mer bekväma i att röra sig i naturen och minska rädslan. Personalen på Rovdjurscentret De 5 Stora är vana att arbeta med barn och unga, ett arbetssätt som verkar passa även för SFI-studenter.

– Vi använder ett enkelt språk och olika pedagogiska hjälpmedel som går ut på att använda alla sinnen. Pedagogerna från SFI är med på alla träffar men det är vi som står för planering, genomförande och upplägg, säger Benny.

I första hand är det elever som läser på mellannivåerna som deltar, de som hunnit lära sig lite svenska men inte hunnit bli jätteduktiga. Eleverna vandrar mellan nivåerna beroende på hur de utvecklas, vilket ibland kan innebära att de lyfts ur gruppen.

– Det är förstås lite synd men det funkar bra ändå, menar Benny.

Enligt SFI-lärarna har samarbetet redan lett till att eleverna skriver bättre resultat på de nationella proven. Nu när samarbetet utökas kommer effekten att följas upp mer noggrant.

Läs mer


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv