Naturvägledning för nya svenskar

Senast ändrad: 13 juni 2019

Här kan du läsa om naturvägledning och integration, eller naturbaserad integration som det ibland kallas.

Projekt 2019 - 2020

I samarbete med utbildningsledare från Örebro håller CNV på att ta fram ett utbildningspaket som kommuner tillsammans med aktörer (till exempel Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, SFI, naturum eller annan samarbetspartner) ska kunna använda för att skapa möjlighet för nya svenskar att utbilda sig till naturguider och naturvägledare. Uppdraget kommer från Naturvårdsverket.

Utbildningspaketet tas fram med utgångspunkt i erfarenheter från Örebro, där det finns ett framgångsrikt arbete som bygger på projekten Utbildning naturvägledning på andra språk i Örebro län samt Språka mellan tallarna. I samarbete mellan kommunen och Naturskyddsföreningens respektive Studiefrämjandets lokalföreningar har ett utbildningskoncept utvecklats som väckt stort intresse i andra kommuner.

Utbildningspaketet tas fram i en gemensam lärandeprocess med flera aktörer. Aktiviteter:

Seminarium i Örebro, 17 september. Kommuner och andra aktörer bjuds in för att ta del av erfarenheterna i Örebro. Därpå följer:

Utbildningsdagar, 18 – 19 september. Den första pilotutbildningen hålls i anslutning till seminariet i Örebro. För personer som är intresserade av att ordna utbildningar i sina egna kommuner.

Information och anmälan till seminariet och utbildningsdagarna i Örebro.

Ytterligare två utbildningstillfällen/pilotutbildningar kommer att genomföras på olika platser i landet under hösten. Här testas koncept och material ytterligare, varefter erfarenheterna sammanställs till ett färdigt utbildningspaket. Är din kommun intresserad av att vara värd för en sådan utbildning? Ert åtagande består i så fall av att stå för de praktiska arrangemangen: att ordna lokal och bjuda in deltagare. Själva utbildningen hålls av utbildningsledare från Örebro. Hör av er snarast till CNV: cnv@slu.se. Frågor? Kontakta lena.malmstrom@slu.se 018-672504.

 

Enkät

2016 deltog CNV i projektet Friluftsliv, naturvägledning och integration i Norden (ORIGIN), med syfte att samla erfarenheter och goda exempel på naturbaserad integration och dela dessa i de nordiska länderna.

Naturvägledare, deltagare i aktiviteter och organisationer har bidragit med erfarenheter genom att besvara enkäten "Erfarenheter och potential kring naturbaserad integration i Norden". Resultatet är rapporten Nature-based integration: Nordic experiences and examples. Studien finansierades av Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för terrestra ekosystem.

 

Artiklar

På upptäcktsfärd i äventyrslandet Sverige, en artikel om Äventyrsgruppen Flaten där ungdomar från hela världen får ta del av aktivt friluftsliv och natur.

Möt Max och Mahmud, två av Äventyrsgruppen Flatens medlemmar.

Framgångsrik start för Örebros nya guider. Varje dag under ett halvårs tid besökte Adil och Antonios Örebros natur- och kulturreservat. Nu är de själva guider.

Stärkt tro på naturens integrerande kraft och samarbeten. I Örebro har projektet kring Antonios och Adils utbildning till naturguider lett till förbättrade samarbeten och en stark tro på naturens integrerande kraft.

En levande landsbygd för alla. Yusra Mushtat visar på landsbygdens alla möjligheter.

Greenteam stärker Studiefrämjandets medlemsorganisationer. Studiefrämjandet matchar olika föreningar med nya målgrupper, däribland nyanlända.

”Hej Främling!” blev guidens coolaste fjälltur. Läs om ett prisbelönt engagemang som gett nyanlända i Östersund en betydligt mer meningsfull tillvaro och ett varmt välkomnande.

Naturparkour lockar alla. Det var inte tänkt som ett uttalat integrationsprojekt, men naturparkour attraherar alla, oavsett ålder, kön och socioekonomisk bakgrund. Projektet har fungerat över all förväntan, kanske bättre än särskilt riktade projekt.

Med näsan i blåstången. Skärgårdsstiftelsen har till sammans med ungdomar från  segregerade områden utvecklat ambitiösa utbildningsplatser på fyra olika platser i skärgården.

De lär sig svenska med hjälp av rovdjur och lingonsylt. Framgångsrikt samarbete mellan Rovdjurscentret de 5 Stora och SFI.

Allemansrätten på nio olika språk. Håll Sverige rent har tagit fram material om allemansrätten på somaliska, arabiska, tigrinja, farsi, dari, engelska, tyska och holländska. Och svenska.

 

Läs mer

”Skogen som integrationsarena” och andra projekt vid SLU med integrationsfokus.

Landsbygdsnätverkets satsning på integration.

Naturskyddsföreningens handledning Schysst sommar syftar till att stimulera och hjälpa fler, inom och utanför föreningen, att göra ungdomssatsningar utifrån temat mänsklig och biologisk mångfald för unga.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se