Naturvägledning och integration

Senast ändrad: 14 januari 2019

Här kan du läsa om naturvägledning och integration, eller naturbaserad integration som det ibland kallas. Några av artiklarna har publicerats i CNVs nyhetsbrev Naturvägledaren i september 2016.

Enkät

Under 2016 har CNV deltagit i projektet Friluftsliv, naturvägledning och integration i Norden (ORIGIN), med syfte att samla erfarenheter och goda exempel på naturbaserad integration och dela dessa i de nordiska länderna.

Stort tack till alla naturvägledare, deltagare i aktiviteter och organisationer som bidragit med era erfarenheter genom att besvara enkäten "Erfarenheter och potential kring naturbaserad integration i Norden"! Och för att ni hjälpt att sprida den!

Resultatet är rapporten Nature-based integration: Nordic experiences and examples. Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för terrestra ekosystem, som finansierat studien, har dessutom beviljat projektet nya medel för ytterligare ett års arbete.

 

 

Artiklar

På upptäcktsfärd i äventyrslandet Sverige, en artikel om Äventyrsgruppen Flaten där ungdomar från hela världen får ta del av aktivt friluftsliv och natur.

Möt Max och Mahmud, två av Äventyrsgruppen Flatens medlemmar.

Framgångsrik start för Örebros nya guider. Varje dag under ett halvårs tid besökte Adil och Antonios Örebros natur- och kulturreservat. Nu är de själva guider.

Stärkt tro på naturens integrerande kraft och samarbeten. I Örebro har projektet kring Antonios och Adils utbildning till naturguider lett till förbättrade samarbeten och en stark tro på naturens integrerande kraft.

En levande landsbygd för alla. Yusra Mushtat visar på landsbygdens alla möjligheter.

Greenteam stärker Studiefrämjandets medlemsorganisationer. Studiefrämjandet matchar olika föreningar med nya målgrupper, däribland nyanlända.

”Hej Främling!” blev guidens coolaste fjälltur. Läs om ett prisbelönt engagemang som gett nyanlända i Östersund en betydligt mer meningsfull tillvaro och ett varmt välkomnande.

Naturparkour lockar alla. Det var inte tänkt som ett uttalat integrationsprojekt, men naturparkour attraherar alla, oavsett ålder, kön och socioekonomisk bakgrund. Projektet har fungerat över all förväntan, kanske bättre än särskilt riktade projekt.

Med näsan i blåstången. Skärgårdsstiftelsen har till sammans med ungdomar från  segregerade områden utvecklat ambitiösa utbildningsplatser på fyra olika platser i skärgården.

De lär sig svenska med hjälp av rovdjur och lingonsylt. Framgångsrikt samarbete mellan Rovdjurscentret de 5 Stora och SFI.

Allemansrätten på nio olika språk. Håll Sverige rent har tagit fram material om allemansrätten på somaliska, arabiska, tigrinja, farsi, dari, engelska, tyska och holländska. Och svenska.

 

Läs mer

”Skogen som integrationsarena” och andra projekt vid SLU med integrationsfokus.

Landsbygdsnätverkets satsning på integration.

Naturskyddsföreningens handledning Schysst sommar syftar till att stimulera och hjälpa fler, inom och utanför föreningen, att göra ungdomssatsningar utifrån temat mänsklig och biologisk mångfald för unga.


Kontaktinformation

Centrum för naturvägledning (CNV)
Institution för stad och land, SLU
cnv@slu.se
www.cnv.nu

Sidansvarig: cnv@slu.se