Naturvägledning för nya svenskar

Senast ändrad: 08 oktober 2020

Här kan du läsa om naturvägledning och integration, eller naturbaserad integration som det ibland kallas.

Projekt 2019–2020: Naturvägledare – Utbildningspaket för flerspråkiga med fokus på nya svenskar

I samarbete med utbildningsledare från Örebro har CNV tagit fram ett utbildningspaket som kommuner tillsammans med olika aktörer (till exempel Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen, SFI, naturum eller annan samarbetspartner) kan använda för att skapa möjlighet för nya svenskar att utbilda sig till naturguider och naturvägledare. Uppdraget kommer från Naturvårdsverket.

Utbildningspaketet har tagits fram med utgångspunkt i erfarenheter från Örebro, där det finns ett framgångsrikt arbete som bygger på projekten Utbildning naturvägledning på andra språk i Örebro län samt Språka mellan tallarna. I samarbete mellan kommunen och Naturskyddsföreningens respektive Studiefrämjandets lokalföreningar utvecklades ett utbildningskoncept som väckt stort intresse runt om i landet.

Utbildningspaketet skapades i en gemensam lärandeprocess med flera aktörer. Under hösten 2019 genomförde CNV pilotutbildningar i Örebro, Örnsköldsvik och Uppsala där vi testade koncept och material som ska ingå i utbildningspaketet.

Under 2020 har erfarenheterna sammanställs till detta utbildningspaket.

Ladda ner som pdf: Utbildningspaket för flerspråkiga med fokus på nya svenskar: Naturvägledare. 

Har du frågor om utbildningspaketet?
Kontakta katrin.jones.hammarlund@slu.se, 073-800 92 45.

Enkät

2016 deltog CNV i projektet Friluftsliv, naturvägledning och integration i Norden (ORIGIN), med syfte att samla erfarenheter och goda exempel på naturbaserad integration och dela dessa i de nordiska länderna.

Naturvägledare, deltagare i aktiviteter och organisationer har bidragit med erfarenheter genom att besvara enkäten "Erfarenheter och potential kring naturbaserad integration i Norden". Resultatet är rapporten Nature-based integration: Nordic experiences and examples. Studien finansierades av Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för terrestra ekosystem.

Artiklar

Läs mer


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se