Greenteam stärker Studiefrämjandets medlemsorganisationer

Senast ändrad: 16 maj 2023
Människor i en koloniträdgård. Foto.

Studiefrämjandet har bidragit till att en rad initiativ, med syfte att bidra till ökad integration, poppat upp på olika håll i landet. Bland annat har de vidareutvecklat Svenskt Friluftslivs koncept Greenteam. Det innebär att de fungerar som matchmaker mellan olika föreningar och nya målgrupper, bland annat nyanlända.

– Majoriteten av våra medlemsorganisationer jobbar med natur, miljö och friluftsliv. Vi ser det som en bra möjlighet för dem att sprida sitt intresse och sin passion till fler människor, säger Karin Ekermann som är utvecklingsledare för mångfaldsfrågor på Studiefrämjandet.

Konceptet Greenteam går ut på att medlemsorganisationer tillsammans erbjuder ett smörgåsbord av prova-på-aktiviteter för grupper av människor som inte är så vana vid friluftsliv. Det kan vara allt från klättring och fiske till fågelskådning och naturguidningar. 

– Målen är att öka intresset för friluftsliv och bidra till att deltagarna mår bättre. Det är ett komplement till föreningarnas ordinarie verksamhet och betyder inte särskilt mycket merarbete för var och en av dem, säger Karin.

En av grupperna man försöker nå med hjälp av Greenteam är asylsökande. Alla studieförbund har sedan 2015 ett särskilt uppdrag att starta studiecirklar för den här målgruppen, för att de ska få en mer meningsfull tillvaro i väntan på besked. Genom sitt breda kontaktnät har studieförbunden goda möjligheter att lyckas.

– Förra året kom mer än 160 000 människor hit, det kommer att ta lång tid att hantera alla ärenden. Många av de här människorna kommer att stanna i Sverige och blir kanske aktiva i föreningarna på sikt. Vi ser det som en stor möjlighet för våra organisationer, säger Karin.

Naturen läker och välkomnar

Många som kommer hit har hemska upplevelser med sig i bagaget. Karin menar att eftersom naturen har en läkande och lugnande effekt på människor passar det särskilt bra att Studiefrämjandets ”gröna verksamhet” når ut till de asylsökande.

– Dessutom är ju natur och friluftsliv en viktig del i det svenska samhället, inte minst på mindre orter där många hamnar, säger hon.

De har precis gått ihop med de övriga studieförbunden för att erbjuda en särskild utbildning för cirkelledare som handlar om t.ex. hur man kan bemöta människor som varit med om traumatiska situationer eller hantera grupper där människor har väldigt olika värdegrund.

– Det ställs särskilda krav på de som ska leda. Situationen inte minst på asylboenden är väldigt speciell, många mår väldigt dåligt. Som ledare behöver man veta hur man kan hänvisa vidare, våra cirkelledare är ju inte psykologer eller kuratorer, säger Karin.

Populärt utbyte om odling

En typ av aktivitet som slagit stort på många håll är odling. I Halland till exempel driver Studiefrämjandet odlingsprojekt på flera asylboenden. I Varberg sker det i samarbete med Koloniträdgårdsföreningen.

– De asylsökande har fått åka på studiebesök till kolonilotterna och Koloniträdgårdsföreningen har fått besöka asylboendet. Vi tycker det är viktigt att det inte bara blir en aktivitet för de som är utrikesfödda utan att det blir ett ömsesidigt utbyte, säger Vibeke Sönnby som är verksamhetschef på Studiefrämjandet i Halland.

Hennes kollega, Lena Svensson, berättar att odlingsprojekten fungerat bra. Det blir något konkret att samlas kring och prata om, bara en sådan enkel sak som att jämföra grönsaksnamnen på olika språk. 

– Naturskyddsföreningen och Sveriges Ornitologiska Förening har också haft aktiviteter för asylsökande där de bland annat besökt ett naturum (besökscentrum vid skyddad natur) och tittat på hur det går till att ringmärka fåglar. Vid ett tillfälle vet jag att de hade en särskild träff om hundar eftersom man har ett helt annat förhållande till dem i arabvärlden. Det viktigaste är inte att de lär sig en massa artnamn utan att de får komma ut. Många har ett stort behov av det, säger Lena.  

Starkt engagemang bland medlemsorganisationer

Både i Halland och i landet som helhet har de märkt av att medlemsorganisationerna i allt högre utsträckning vänder sig till Studiefrämjandet sedan det blivit känt att de har uppdraget att jobba med asylboenden.

– Det finns ett väldigt engagemang. Det gjordes ett Facebook-upprop och bara i Stockholm fick vi hundratals nya ideella cirkelledare i ett slag. Det finns en vilja att göra något handfast, inte bara skänka bidrag till insamlingsorganisationer. En vilja att vara en motkraft mot bränder och främlingsfientliga upprop. Och många asylsökande är ivriga att få lära sig svenska, ivriga att bryta tristessen på anläggningsboendena, ivriga att få möta svenskar som kan ge ledtrådar kring hur samhället fungerar, säger Karin.

Läs mer


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv