Allemansrätten på tio språk

Senast ändrad: 22 januari 2024

Håll Sverige Rent vill förmedla att alla har rätt att nyttja naturen i Sverige. På deras hemsida kan vem som helst ladda ner information om allemansrätten på svenska och ytterligare nio olika språk.

Man kan också beställa informationsmaterial, någon som drygt 300 organisationer och kommuner gjort bara i år.

– Vi har varit måna om att budskapet ska vara tydligt, det här får du göra och det här får du inte göra. Men det viktigaste vi vill förmedla är förstås att alla har rätt att nyttja naturen i Sverige, säger Anna Grundén som är områdesansvarig för natur på HSR. 

De har fått ett särskilt uppdrag från Naturvårdsverket att ta fram information på fler språk, bland annat för nyanlända svenskar och utländska besökare. Vilka språk har de bestämt tillsammans genom att titta på flyktingströmmar och vilka som idag är de största språken i Sverige. Till en början blev det somaliska, arabiska, tigrinja, farsi, dari, engelska, tyska och holländska. Nu har även bulgariska lagts till. 

– En sak vi har insett är att det inte går att bara översätta en text rakt av. Man måste anpassa språket till målgruppen. Vi har jobbat med referensgrupper och en kommunikationsbyrå som specialiserat sig på information som riktar sig till människor som inte har svensk bakgrund, berättar Anna Grundén.

När de tar fram material på svenska utgår de ifrån att de som ska läsa har viss bakgrundskunskap. Många som kommer hit från andra länder har däremot inte en aning om vad allemansrätt är och den svenska naturen kan vara fullständigt okänd. Det är lätt att glömma bort.

 Var det något som du blev förvånad över, som du inte hade tänkt på?

 – Att vår bakgrund, tidigare upplevelser och erfarenheten spelar väldigt stor roll för hur vi ser på och nyttjar naturen. Jag har också förstått att många har svårt att förstå varför vi värnar så om naturen här, de ser naturen som skrämmande och farlig. Samtidigt finns det likheter också, om man jämför Sverige med vissa icke västerländska kulturer: Markägarens befogenheter är begränsade och naturen är mer tillgänglig för alla, säger Anna.

Anna Grundén på Håll Sverige Rent arbetar bland annat med att sprida information om allemansrätten till fler människor. Foto: Håll Sverige Rent.

Anna Grundén arbetar bland annat med att sprida information om allemansrätten till fler människor. Foto: Håll Sverige Rent.

Materialet de har tagit fram består dels av tryckta affischer, pedagogiskt material för barn och unga, dels en webbaserad kampanj.

– Vi är inte själva ute och sprider det här materialet särskilt ofta utan vi samarbetar med olika organisationer, t.ex. Studieförbundet och Svenska Turistföreningen. Materialet är fritt för alla att ladda ner och använda, vi vill att det sprids! säger Anna.

Läs mer


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv