Naturvägledning i olika vattenmiljöer

Senast ändrad: 26 april 2024
Vågor som slår in över klippor. Foto.

Vattenmiljöer är spännande, utmärkta för naturvägledning! Och det händer så mycket i gränslandet mellan vatten och land... På de här sidorna hittar du artiklar om naturvägledning i, ovan, under och vid vatten.

Aktuellt

Under 2019 har CNV jobbat med ett spännande uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Under hösten pågick ett intensivt arbete med att kartlägga och samla aktörer som jobbar med sötvatten och utomhuspedagogik. Syftet? Att undersöka behovet av ett nationellt nätverk inom limnisk pedagogik. Läs mer om starten på ett nationellt nätverk inom limnisk pedagogik.

Naturvägledaren 1/2019: TEMA naturvägledning om vatten

Trollsländors förvandling från glupska och lurande undervattensdrakar till färgskimrande flygande varelser, grodynglens utveckling till grodor eller skräddarens färd på vattenytan. Livet i vatten fascinerar ständigt nya naturupptäckare. Många får med sig dessa upplevelser tack vare naturskolor eller engagerade lärare som ger sig ut till strandkanten med sina elever, utrustade med håvar, durkslag, luppar och böcker om livet i vatten. Hösten 2019 inleder CNV ett samarbete med Havs- och vattenmyndigheten kring naturvägledning och pedagogik i sötvattensmiljöer - tanken är att samla alla som inspirerar andra att upptäcka livet under ytan för erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling. Samtidigt byggs ett liknande nätverk för marin pedagogik. Kul tycker vi på CNV som ägnar denna sommarupplaga av Naturvägledaren åt livet under ytan!

Tack till Erik Hansson som är gästskribent i detta nummer av Naturvägledaren.

Trevlig läsning!


Eva Sandberg, föreståndare Centrum för naturvägledning

Artiklar

Naturskola på hjul visar barnen sin närnatur. Varje vecka rullar en eldriven minibuss till skolelever i södra Stockholm. Pedagogen Charlotte Scherp Nilsson jobbar med att få barnen och lärarna att uppmärksamma naturen inpå knuten.

Johan Hammar – naturfotografen som vill inspirera oss under ytan har gjort en stor insats för att uppmärksamma sötvatten. 

Sveriges havslevande däggdjur lockar besökare. Intresset för att titta på valar är stort. Även i Sverige. Sedan åtminstone tio år anordnas guidade turer för att ta besökare till havs och leta efter våra stora havslevande däggdjur.

"Det väcks något hos dem som tittar ner under ytan"-Skärgårdsstiftelsens första snorkelled firar tio år. Projektledaren Cecilia Wibjörn var med från början.

Fantasiväsen får barn att uppleva naturen med alla sinnen. Att låta barn uppleva naturen tillsammans med sagoväsen kan vara en bra metod för att få dem extra engagerade och göra både naturen och upplevelsen minnesvärd.

Läs mer

Läs hela Naturvägledaren 1/2019. 

Aktörer med fokus på naturvägledning om vatten

Baltic Sea Science Centre är ett kunskpascentrum om Östersjön som ligger i ett eget hus på Skansen i Stockholm. Här ges allmänhet och skolelever möjlighet att möta Östersjöns miljöer i akvarier, utställningsytor, skolsalar och laboratorium. 

Havets hus i Lysekil sätter lärandet om havet i centrum genom marinpedagogisk verksamhet riktad till allmänheten och skolverksamhet. Deltagare i naturvägledningen kan bekanta sig med havsmiljöer i närmare 40 akvarier.

Marint kunskapscenter i Malmö menar att alla - barn, unga och äldre oavsett bakgrund och möjligheter - har rätt att få tillgång till kunskapen om havet och bli havsmedvetna. Genom sitt pedagogiska arbete vill MKC väcka intresse och engagemang för den fantastiska miljö som döljer sig under ytan samt att uppleva hur roligt det är att lära in ute. Den marinpedagogiska verksamheten finansieras bl.a. av Malmö stad. 

Naturum Kosterhavet bedriver naturvägledning om Kosterhavets nationalpark i utställningar och guidningar. Här finns klappakvarier liksom självguidade leder - ovan och under vattenytan.

Naturum Vattenriket ligger mitt i staden Kristianstad och mitt i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Här har man en bred verksamhet med naturvägledning om området som gick från att betraktas som vattensjukt till vattenrikt.

Naturum Västervik är ett litet naturum med stort hjärta och utåtriktad pedagogisk verksamhet. Utöver utställningarna, som är öppna för allmänheten, driver man Östersjöpedagogisk verksamhet för skolor - perfekt som komplement till skolornas biologi/naturkunskapundervisning. Här får deltagarna upptäcka Östersjöns magiska undervattensvärld, simma runt bland tångruskor och kantnålfiskar, forska om och uppleva Östersjön i och vid havet i ett fantastiskt uteklassrum.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv