Naturvägledning i olika vattenmiljöer

Senast ändrad: 18 juni 2019
Hav pixabayFREE KIMsookhyun.jpg

Vattenmiljöer är spännande, utmärkta för naturvägledning! Och det händer så mycket i gränslandet mellan vatten och land... På de här sidorna hittar du artiklar om naturvägledning i, ovan, under och vid vatten.

Naturvägledaren 1/2019: TEMA naturvägledning om vatten

Naturskola på hjul visar barnen sin närnatur. Varje vecka rullar en eldriven minibuss till skolelever i södra Stockholm. Pedagogen Charlotte Scherp Nilsson jobbar med att få barnen och lärarna att uppmärksamma naturen inpå knuten.

Johan Hammar – naturfotografen som vill inspirera oss under ytan har gjort en stor insats för att uppmärksamma sötvatten. 

Sveriges havslevande däggdjur lockar besökare. Intresset för att titta på valar är stort. Även i Sverige. Sedan åtminstone tio år anordnas guidade turer för att ta besökare till havs och leta efter våra stora havslevande däggdjur.

"Det väcks något hos dem som tittar ner under ytan"-Skärgårdsstiftelsens första snorkelled firar tio år. Projektledaren Cecilia Wibjörn var med från början.

Fantasiväsen får barn att uppleva naturen med alla sinnen. Att låta barn uppleva naturen tillsammans med sagoväsen kan vara en bra metod för att få dem extra engagerade och göra både naturen och upplevelsen minnesvärd.

Aktörer med fokus på naturvägledning om vatten

Baltic Sea Science Centre är ett kunskpascentrum om Östersjön som ligger i ett eget hus på Skansen i Stockholm. Här ges allmänhet och skolelever möjlighet att möta Östersjöns miljöer i akvarier, utställningsytor, skolsalar och laboratorium. 

Havets hus i Lysekil sätter lärandet om havet i centrum genom marinpedagogisk verksamhet riktad till allmänheten och skolverksamhet. Deltagare i naturvägledningen kan bekanta sig med havsmiljöer i närmare 40 akvarier.

Marint kunskapscenter i Malmö menar att alla - barn, unga och äldre oavsett bakgrund och möjligheter - har rätt att få tillgång till kunskapen om havet och bli havsmedvetna. Genom sitt pedagogiska arbete vill MKC väcka intresse och engagemang för den fantastiska miljö som döljer sig under ytan samt att uppleva hur roligt det är att lära in ute. Den marinpedagogiska verksamheten finansieras bl.a. av Malmö stad. 

naturum Kosterhavet bedriver naturvägledning om Kosterhavets nationalpark i utställningar och guidningar. Här finns klappakvarier liksom självguidade leder - ovan och under vattenytan.

naturum Vattenriket ligger mitt i staden Kristianstad och mitt i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Här har man en bred verksamhet med naturvägledning om området som gick från att betraktas som vattensjukt till vattenrikt.

naturum Västervik är ett litet naturum med stort hjärta och utåtriktad pedagogisk verksamhet. Utöver utställningarna, som är öppna för allmänheten, driver man Östersjöpedagogisk verksamhet för skolor - perfekt som komplement till skolornas biologi/naturkunskapundervisning. Här får deltagarna upptäcka Östersjöns magiska undervattensvärld, simma runt bland tångruskor och kantnålfiskar, forska om och uppleva Östersjön i och vid havet i ett fantastiskt uteklassrum. 

Läs mer

Naturvägledaren 1:2019 

Naturvägledaren 3:2011 tema kust och hav.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se