Litteraturtips och annan information om vattenmiljöer och utomhuspedagogik

Senast ändrad: 26 april 2024
Omslag av boken Smådjur i sjö och å.

På den här sidan samlar vi litteratur och information som kan vara till hjälp och stöd i era vattenpedagogiska verksamheter. Ni är välkomna att skicka in era egna tips till limnisk.cnv@slu.se.

 

Bestämningslitteratur om djur och växter i sötvatten

Fakta om vattenlevande ryggradslösa djur i sötvatten. Översättning av text från Utforsk, Enningdalelva. Peter Nolbrant, 2014.

Smådjur i sjö och å. Lars-Henrik Olsen, Jakob Sunesen, Bente Vita Pedersen. Gyldendal. ISBN 978-87-02-27065-5


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv