Exempel på projekt

Senast ändrad: 26 april 2024

Test av fysisk och digital naturvägledning

Från 2018 till 2020 anlitades SLU Centrum för naturvägledning för att processleda framtagandet av en naturvägledningsplan för världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård i Sverige och Finland. 

Målen med projektet var att välkomna fler besökare till världsarvet utan att äventyra en hållbar utveckling. Med hjälp av naturvägledningsplanen ville man lyfta fram det unika med världsarvet och ta fram en gemensam berättelse om hela världsarvet. 

Planen skulle beskriva hur världsarvet presenteras på såväl fysiska och digitala besöksplatser. Syftet var att besökare skulle få en bättre upplevelse och förståelse för världsarvet och dess värden.

skylttest_höga_kusten_kvarken_foto_slu_cnv.jpg
Prototyp för naturvägledningsskylt i Kvarkens skärgård i Finland. Foto: Malin Henriksson

Under processarbetet genomfördes två tester av naturvägledning på plats i världsarvet med naturvägledningsplanen som stöd. Vid de båda platserna planerades upplevelse/naturstigar av olika karaktär. Inför testerna togs prototyper fram för till exempel vägmarkeringar, skyltar, modeller, vevbara MP3-spelare och skattkistor. 

Det gjorde det möjligt att testa den planerade naturvägledningen innan den fanns på plats. Personer som representerade de tilltänkta målgrupperna bjöds in för att prova, reflektera över och bedöma naturvägledningen. Testerna utfördes av Länsstyrelsen och Forststyrelsen i samarbete med CNV. Läs mer om testets upplägg och resultat.

Tillgänglighet och användarorientering online

Omslag till broschyr som visar en vandrande person i naturmiljö.
Omslag till broschyr som visar en vandrande person i naturmiljö. Illustration: Länsstyrelsen Örebro

Både Örebro kommun och Länsstyrelsen i Örebro län är goda exempel på hur kommuner och länsstyrelser kan arbeta med att tillgängliggöra information om natur och naturvägledning. 

Länsstyrelsen i Örebro län har en bra sammanfattande webbsida om sina mest lättillgängliga naturreservat och nationalparker. De har även en webbsida där man erbjuds välja bland områden utifrån aktivitet och naturtyp, vilket kan vara lämpligt ur tillgänglighetsperspektiv.

Gentemot naturturismföretagare erbjuder länsstyrelsen webbsidan Naturliga möjligheter – företagens guide till naturreservaten, där man presenterar vilka reservat som är lämpliga för företagare som vill erbjuda aktiviteter i natur. Fördelen med den typen av sida är att naturturismföretag känner sig välkomna och lättare kan bedriva kommersiell verksamhet i naturområdena samt att de inte behöver vara osäkra på vilka regler som gäller där.

Kommunen har tagit fram appen Natur- och kulturguide. I appen lyfter kommunen fram några besöksvärda platser i kommunen. Informationen i den är anpassad för att underlätta för de som har en syn-, hörsel- eller kognitiv nedsättning. Det finns bland annat teckenspråksfilmer, lättlästa texter och bildspråk. Flera av de rekommenderade stigarna har också hög fysisk tillgänglighet. Läs mer om kommunens arbete med appen i denna artikel i CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv