Testerna av naturvägledning

Senast ändrad: 26 april 2024
Testversioner av naturvägledning testas på Höga kusten

Det genomfördes två tester av naturvägledning på plats i världsarvet med naturvägledningsplanen som stöd. Tester utfördes på Hornöberget vid Höga kusten sommaren 2019 och vid Svedjehamn i Kvarkens skärgård sommaren 2020.

På båda platserna planerades upplevelse/naturstigar av olika karaktär. Inför testerna togs tillfälliga versioner (prototyper) fram för till exempel vägmarkeringar, skyltar, modeller, vevbara MP3spelare och skattkistor. Det gjorde det möjligt att testa den planerade naturvägledningen innan den fanns på plats. Personer som representerade de tilltänkta målgrupperna bjöds in för att testa, reflektera över och bedöma naturvägledningen. Testpersonerna blev tilldelade en tidpunkt när de skulle komma och testa naturvägledningen. Vid testet i Kvarkens skärgård bjöds det också spontant in passerande personer.

Testerna utfördes av Länsstyrelsen och Forststyrelsen i samarbete med CNV.

På Höga kusten hölls tester på Hornöberget under två dagar i augusti 2019. De testpersoner som vi här ville ha med skulle representera följande grupper i naturvägledningsplanen: Barnfamiljer, Ej så rörliga, Okunnigt nyfikna och Skannarna. Totalt deltog 9 familjer. De gick runt en tilltänkt slinga som om den var etablerad och testade prototyper av planerad naturvägledning. Naturvägledningen vid detta test fokuserade på de underteman "Ett världsarv så olika" och "Världsarvstanken". Vid detta test fick familjerna med sig en ryggsäck med innehåll, där det bland annat fanns med instruktioner för hur de skulle utföra uppdrag. Se inbjudan till testet på Höga kusten.

Testerna i Kvarkens skärgård hölls under två dagar i augusti 2020, den ena dagen speciellt för barnfamiljer och den andra för de med funktionsvariationer. Totalt deltog ca 30 personer. Testet utgick från prototyper för naturvägledning till en naturstig runt Bodvattnet. I inbjudan stod det att "Bodvattnet runt ska få nya infotavlor mm och nu vill vi ha er feedback på dem. Kom och testa den förnyade naturstigen och upplev nya sätt att berätta om världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård.". Se inbjudningar till testet i Kvarkens skärgård här.

Upplägget var likartat för testerna på Höga kusten och i Kvarkens skärgård. Medan deltagarna tog del av naturvägledningen uppmanades de att reflektera över vad de tyckte var bra, kunde förbättras och om innehållet väckte några tankar hos dem. Det senare är viktigt för att kunna ringa in vad av det som tas upp som väcker intresse och frågor, ger nya insikter eller upplevs som fascinerande. De uppmanades att skriva ner sina tankar i ett formulär. Här är formuläret från Höga kusten och här är formuläret från Kvarkens skärgård. Vid testet på Höga kusten skulle de också särskilt tycka till om en landhöjningsmodell - se formuläret för modellen här.

När deltagarna hade tagit del av all naturvägledning blev de intervjuade med frågor baserades på tankelistningsmetodik och andra frågeställningar som var relevanta på platsen. Se intervjufrågor för Höga kusten här och frågor från Kvarkens skärgård här.

Som ett komplement till att testpersonerna skrev ner sina tankar från testerna och att de blev intervjuade observerade vi också några när de testade naturvägledningen.

Utifrån en sammanställning av deltagarnas respons på naturvägledningen skrev CNV en utvärderingsrapport för varje test med rekommendationer till Länsstyrelsen respektive Forststyrelsen.

CNV deltog på plats vid testet på Höga kusten men kunde inte delta på plats i Kvarkens skärgård på grund av reserestriktionerna i samband med covid-19-pandemin. Forststyrelsen stod därför själva för genomförandet där.

Några reflektioner från oss som arbetade med testerna: 

  • Lärorikt och givande att arbeta med testpersonerna, vilka verkade uppskatta att bli delaktiga i framtagandet av naturvägledningen.
  • Man bör ha ett enkelt språkbruk gentemot deltagarna och ha väldigt tydliga instruktioner.
  • Deltagarna uppskattade att få göra aktiviteterna tillsammans.
  • Det kom fram värdefulla kommentarer på den tilltänkta naturvägledningen

Erfarenheter från testerna (främst den på Höga kusten 2019) blev ett underlag för processen med att ta fram naturvägledningsplanen.

Se inlägg på Facebook från testet på Höga kusten här.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv