Mallar för planering av naturvägledning

Senast ändrad: 22 januari 2024

Här finner du mallar och övningar som du kan ha användning för i planeringen av natur- och kulturvägledning (interpretation).

Flera av mallarna på den här sidan kommer ifrån skriften Platsens berättelser. Metodhandledning för itnerpretationsplanering."Platsens berättelser. Metodhandledning för interpretationsplanering" som CNV skrivit på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. 

Ladda ner den här: Platsens berättelser. Metodhandledning för interpretationsplanering (pdf).

Mall för interpretationsplan

Mall för interpretationsplan (pdf). Från Platsens berättelser. Metodhandledning för interpretationsplanering som CNV skrivit på uppdrag av Riksantikvarieämbetet 2017.

Besökarprofiler

Besökarprofiler (pdf). Från Platsens berättelser. Metodhandledning för interpretationsplanering som CNV skrivit på uppdrag av Riksantikvarieämbetet 2017.

Övningsblad: Lär känna dina besökare – besökarprofil (pdf).


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv