Workshoppar i januari

Senast ändrad: 26 april 2024
Gruppdiskussion på workshop i Vasa 22 januari 2019

I januari hölls två workshoppar i Vasa och två på Höga kusten. Titeln för workshopparna var "Vilka platser är viktiga i världsarvet?"

För att underlätta för så många som möjligt att kunna delta vid workshopparna i januari hölls de vid två olika tillfällen (eftermiddag och kväll) på respektive plats. Det blev alltså fyra workshoppar totalt i januari - två i Vasa och två på naturum Höga kusten.

Vi bjöd i stort sett in samma aktörer till dessa workshopar som vi hade gjort till de i oktober, det vill säga företagare, föreningar, lärare och andra aktiva. På workshopparna i januari var det 32 deltagare i Vasa och 39 deltagare på naturum Höga kusten.

På dessa workshoppar var fokus specifika platser i världsarvet och hur de skulle lyftas fram. Diskussionen handlade om hur världsarvet bäst skulle presenteras på de olika besöksplatserna för att alla de identifierade besöksgrupperna skulle nås. I inbjudan stod att vi på workshopparna ville få hjälp att få svar på följande frågor:

 • Hur ska världsarvet presenteras på de olika besöksplatserna för att alla besöksgrupperna ska nås?
 • Vilka platser är viktigast att tillgänglighetsanpassa?
 • Var når vi barnfamiljerna? De äventyrssugna? De kulturintresserade?
 • Vilka är de viktigaste besöksmålen i världsarvet?
 • Är hela världsarvet representerat med alla olika spår av istiden, landhöjningen och havet?
 • Och var berättar vi om världsarvstanken och familjen med över 1000 världsarv?

Liksom vid de tidigare workshopparna så stod CNV för det huvudsakliga innehållet medan Länsstyrelsen och Forststyrelsen bjöd in och höll i de praktiska detaljerna.

Till de anmälda deltagarna skickades det ut förhandsinformation (se här). De som anmält sig till workshopparna på Höga kusten fick även en karta skickad till sig - se kartan här.

Varje workshop tog tre timmar. Vi började med en uppdatering av hur arbetet med projektet och naturvägledningsplanen hade fortskridit sedan workshopparna i oktober. Sedan presenteras ett förslag på underteman för världsarvet och deltagarna fick i grupper diskutera dem, för att vi sedan i storgrupp diskuterade underteman. På workshopparna i Vasa höll vi sedan i en övning där deltagarna dels fick diskutera hur de såg att de kunde jobba i världsarvet med naturvägledning utan att vara på plats och dels fick diskutera om vandringsleder i Kvarkens skärgård. På workshopparna på naturum Höga kusten höll vi istället en övning där deltagarna dels fick diskutera begränsningar för olika platser på Höga kusten, t ex gällande slitage, och dels diskutera förslag på indelning i delområden baserat på vad besökare har för sig vid ett besök.

På samtliga workshoppar avslutade vi med en gruppdiskussion om vilken naturvägledning som passar bäst på några utvalda platser för utvalda grupper och för att kommunicera ett eller flera utvalda underteman. De fick även diskutera vem som bör ta fram den naturvägledningen och vilka som bör samarbeta kring de platserna.

Här finns inbjudan för workshopparna i Vasa och här finns inbjudan och program för workshopparna på naturum Höga kusten.

Här finns presentationsmaterialet som användes på workshopparna.

Utvärderingarna från deltagarna visade att:

 • särskilt bra med workshopparna tyckte de var: mängden grupparbete, diskussionerna, bra föredrag, bra och effektivt upplägg och bra styrning av workshopparna med lagom flexibilitet samt att det blev bra nätverkande.
 • Mindre bra med workshopparna var enligt deltagare att det var för högt tempo och några hade velat ha längre workshop. Några tyckte vi använde för svåra begrepp vid presentationer och gruppövningar.
 • alla deltagare verkade tyckta att de och deras åsikter fick tillräckligt med stort utrymme på workshoppen.
 • de fyra workshoparna samanvägt fick ett betyg på 4,2 av max 5 för helhetsintryck.

Vi som arbetade med workshopparna tyckte efteråt att:

 • vi borde känna oss nöjda då vi hade ett ambitiöst upplägg.
 • det kom givande kommentarer om underteman och flera uppslag på idéer om naturvägledning.
 • vi kanske skulle haft ett tak på antal deltagare på den ena workshoppen, då den upplevdes som stressig och det var många deltagare.
 • några av workshopparna upplevde vi som mer strukturerade än andra.

Se Facebook-inlägg här om workshopparna i januari.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv