Workshoppar i oktober 2018

Senast ändrad: 26 april 2024
Samtal om resultat från gruppdiskussioner på workshop på naturum Höga kusten

I oktober hölls först en workshop i Vasa och sedan en på naturum Höga kusten. Titeln för workshopparna var "Workshop i natur- och kulturvägledning".

Vi försökte bjuda in många olika aktörer inom världsarvet till workshopparna i oktober: företagare, föreningar, lärare och andra aktiva. De blev inbjudna för att kunna hjälpa till att ta fram naturvägledningsplanen i två steg, genom att först delta på en workshop i oktober och sedan en i januari. I oktober hölls en workshop i Vasa och ett par dagar höll en likadan på Höga kusten.

På dessa workshoppar arbetade vi tillsammans med aktörerna kring världsarvets gemensamma kärnbudskap, det vill säga dess tema. Vi diskuterade med aktörerna:

  • hur temat borde formuleras för att det skulle bli användbart för dem
  • hur man skulle kommunicera det på bästa sätt
  • hur deltagarnas verksamheter skulle kunna ha glädje och nytta av att använda världsarvets budskap.

På workshopparna stod SLU Centrum för naturvägledning (CNV) för det huvudsakliga innehållet medan Länsstyrelsen och Forststyrelsen bjöd in och höll i de praktiska detaljerna. Workshoppen i Vasa hölls kl 14-20 och den på Höga kusten hölls kl 9-15:30. Vi bjöd på mat och fika. Upplägget för de två workshopparna var likadant.

Vi började med en presentation av deltagarna och projektet. Det var 22 deltagare på workshoppen i Vasa och 26 personer hade anmnält sig till workshoppen på Höga kusten. CNV berättade sedan kort om sina intryck från världsarvet och om natur- och kulturvägledning. Efter det presenterades det föreslagna temat och det hölls diskussioner i grupper om hur temat skulle fungera för aktörerna, relatera till deras verksamhet och hur de skulle kunna bidra till att kommunicera temat.

Efter en matpaus presenterades resultat från besökarundersökningar. Deltagarna fick i grupper prata om resultatet från besökarundersökningen stämde överens med den bild de redan hade av besökarna samt hur man skulle kunna gruppera dem, vad de är intresserade av och om man skulle vilja se andra besökare i området. Vi avslutade med en övning där de i grupper fick, med hjälp av en karta, pricka in platser som är viktiga att lyfta fram inom temat och hur de skulle kunna utvecklas med termat. För varje plats skulle de skriva ut platsens värden och vilka besökargrupper som är intresserade av den.

Här kan du se inbjudan och program för workshoppen i Vasa och workshoppen på Höga kusten. Här är presentationsmaterialet från Vasa och från Höga kusten.

Utvärderingarna som deltagarna fyllde i på slutet av workshopparna visade att:

  • det som deltagarna uppskattade särskilt var: inspirerande information om projektet, diskussionerna, nätverksmöjligheter, bra stämning, effektivt upplägg
  • det som uppfattades som mindre bra på workshopparna var att det deltog få företagare, var för lite tid för diskussioner och att tidpunkten på dagen för workshoppen hade kunnat var en annan.
  • sammanvägt betyg för workshopparna var 4 av max på 5.

Vi som arbetade med workshopparna var överlag nöjda med dem men såg förbättringspotential inför workshopparna i januari. Bl a noterade vi att sammansättningen av deltagare skilde sig en del åt mellan workshopparna. Workshopparna gav bra input till arbetet med naturvägledningsplanen.

I Lystra-projektets nyhetsbrev från december 2018 på sidan 2 står om workshopparna i oktober och det tema som Lystra-projektet landade i efter workshopparna: Världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård är den bästa platsen i världen för att uppleva och förstå landhöjningen efter den senaste istiden. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv