Efterfrågan och planering av digital naturvägledning och information

Senast ändrad: 03 maj 2021

Det blir allt vanligare att använda digitalteknik för vägledning i våra naturområden. Men hur mycket uppkoppling vill människor egentligen ha i skogen, på stigen, i fjällen? Och hur ska naturvägledare navigera och planera utifrån den uppsjö av teknik som finns? Delar av svaren på dessa frågor ges i en översikt över digital teknik för naturvägledning och information som CNV just nu arbetar med.

CNV är just nu i slutfasen av att kartlägga vilka önskemål och behov av digital naturvägledning och information som friluftsutövare, naturturismarrangörer och förvaltare av naturområden har. Projektet, som leds av Per Sonnvik, rapporteras till Naturvårdsverket och har i syfte att ge kommuner och länsstyrelser ett bra underlag för deras val av teknik och planeringsarbete.

Lena Malmström, projektledare på CNV, arbetar också med rapporten:

– Det handlar om att se vad alla som bedriver friluftsliv i naturen– turister, besökare, naturturismaktörer – behöver och vill ha för digital information och digitalvägledning, säger Lena Malmström. Men också om till
exempel förvaltarens behov av att nå ut med information.Lena Malmström. Foto: Lena Malmström

Omvärldsbevakningen visar att digital teknik används för att underlätta, förstärka och förlänga våra naturupplevelser, säger hon. I planeringsskedet hjälper den oss att välja utflyktsmål, hitta dit, boka boende, hitta saker att göra och kanske en auktoriserad guide.

– Man kan också få mycket inspiration och information från likasinnade på sociala forum eller Instagram. Det blir ett sätt att kvalitetssäkra sin upplevelse, menar Lena Malmström.

När man väl är ute i naturen ger digitala medel möjlighet att förstärka naturupplevelsen, genom att ge tillgång till information och kunskap, exempelvis om man vill lära sig ett fågelljud, kolla upp en svamp, eller läsa mer om en sevärdhet.Danska scouter aktiva med medborgarforskning. Foto: NaturTjek

Efter vistelsen, förlänger besökare sina naturupplevelser digitalt genom att skriva och dela bilder och filmklipp i olika forum som Facebook.

- Samtidigt som tekniken ger stora möjligheter att förhöja naturupplevelsen är det individuellt hur mycket besökare vill vara uppkopplade till en mobil under sin resa. Många vill själv kunna välja - både om de själva ska vara uppkopplade och om de ska behöva påminnas om teknikens närvaro, menar Lena Malmström.

Vissa framtidsstudier talar om en "e-generation" som vill vara konstant uppkopplad. Andra studier pekar på att man vill komma ifrån tekniken. I en enkät frågade STF ungdomar som hade rest med föreningen i fjällen hur mycket och i vilka sammanhang man ville vara uppkopplade.

– De uppgav att de inte vill vara uppkopplade för att vara i kontakt med sociala medier. Det verkar som man inte vill blanda sin naturupplevelse med konstant uppkoppling, säger Lena Malmström.

– Här ser vi att naturskyddsområden och besöksmål använt olika sätt att lösa behovet av information. Man kan exempelvis låta besökare ladda ner önskad information redan inför besöket eller vid entrén till naturområdet. Väl ute i naturen kan exempelvis kartor och audioguider användas offline.

Att planera för digital naturvägledning

När man väl har en bra förståelse för friluftsutövarnas digitala behov och önskemål behöver kommuner och länsstyrelser ett bra planeringsverktyg för att kunna välja bäst teknik för rätt målgrupp. Där arbetar CNV med en vägledning som blir klar under 2017. Anders Arnell. projektledare på CNV, leder arbetet.Anders Arnell. Foto: Anders Arnell

Det finns en uppsjö av högteknologiska lösningar och det är viktigt att tänka strategisk innan man tar fram en app eller skapar en virtuell miljö, säger han. Det finns vissa grundläggande saker att tänka på och det kanske viktigaste av allt är "Message before media". Syftet är att man ska begränsa sig - vilket är lättare om man inte börjar i metod- eller teknikändan.

Här ger Anders Arnell några tips:

  • Definiera syftet. Innan man bestämmer vilka medier ska man ha klart syftet. Vill man få in fler besökare? Engagera besökare i en plats?
  • Identifiera målgruppen. Vilka är våra besökare? Vilka vill vi vända oss till? Vilka önskemål och behov har de? Hur ser det ut idag och vad är målsättningen?
  • Avgränsa platsen. Det är inte alltid så tydligt vilket område man faktiskt arbetar med. Det räcker inte bara att välja en park. Man kan inte informera om allt. Vad är viktigast? Ska man samarbeta med andra aktörer?
  • Välja teman och berättelser. Vad är den röda tråden? Vad vill jag besökaren ska ta med sig hem?
  • Fundera över lösningar. När man har fått svar på frågorna ovan, så kan man utifrån vad man har för syfte, målgrupp och teman, börja tänka på lösningar. Är en app, virtual reality eller en audioguide bäst lämpad för att hjälpa mig att berätta min historia? Det kanske inte är säkert att det är den digitala tekniken som är rätt metod.

Den 25 och 26 januari arrangerar CNV ett seminarium med föreläsningar och diskussioner om digital teknik för naturvägledning och interpretation.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv