CNV:s tidigare styrgrupp

Senast ändrad: 02 februari 2024

Mellan 2007 och 2011 leddes CNV:s verksamhet av en styrgrupp med representanter från SLU, Naturvårdsverket samt andra organisationer och myndigheter.

Styrgruppens uppgift var framför allt att stötta föreståndaren och följa upp och utvärdera CNV:s verksamhet. Styrgruppen bestod av:

Protokoll från styrgruppens möten


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv