CNV:s tidigare styrgrupp

Senast ändrad: 25 februari 2021

Mellan 2007 och 2011 leddes CNV:s verksamhet av en styrgrupp med representanter från SLU, Naturvårdsverket samt andra organisationer och myndigheter.

Styrgruppens uppgift var framför allt att stötta föreståndaren och följa upp och utvärdera CNV:s verksamhet. Styrgruppen bestod av:

Sven G Hultman, ordförande, konsult.

Anders Szczepanski, Nationellt centrum för miljö- och utomhuspedagogik, Linköpings universitet.

Ingegerd Ward , Naturvårdsverket.

Ulf Lovén , Ekoturismföreningen.

Ewa Bergdahl, Naturhistoriska riksmuseet.

Lars Hallgren, Miljökommunikation, Institutionen för stad och land, SLU.

Ludmilla Wieslander, Länsstyrelsen Västerbotten (naturum Vindelfjällen).

Stina Lindblad, Naturskoleföreningen.

Ulrika Larsson, Länsstyrelsen Östergötland.

Yusra Moshtat från Göteborgs kommun och Ulf Silvander från Svenskt Friluftsliv ingick tidigare i gruppen, liksom Per Jiborn från Ekoturismföreningen.

Annika Ideström representerade Naturvårdsverket 2007 och en del av 2008.

Här kan du läsa protokoll från styrgruppens möten:


Kontaktinformation
Sidansvarig: cnv@slu.se