Naturvägledaren 1/2014 Naturvägledning för barn och unga

Senast ändrad: 29 januari 2024

Detta är inledningsorden från Naturvägledaren 2014.01. Artiklarna finns länkade nedan.

Föreståndaren har ordet 

Förra veckan samlades 150 engagerade danska naturvägledare till årskonferens i Rebild på Jylland för att diskutera naturvägledningens framtid. Temat var ”En skov av muligheder”. Jag var inbjuden som talare från CNV för att berätta hur vi arbetar med utveckling av naturvägledning i Sverige och för att spana efter paralleller och skillnader i möjligheter i våra länder.

I den nya danska friluftsstrategin, som vuxit fram parallellt med vår friluftspolitik, konstateras att naturvägledarna är en viktig resurs för utveckling av friluftslivet. Man säger också att de kan bidra till att lösa ”samhällsutmaningar”, som till exempel arbetet med folkhälsa, dialog och inflytande. Självklart kan naturvägledarna också locka danskarna ut i och hjälpa dem att utveckla sin kunskap och känsla för naturen och kulturlandskapet. Ett viktigt inslag i strategin är möjligheter till fortbildning för aktiva naturvägledare  - utöver den tvååriga grundutbildning som de kombinerar med sina arbeten till exempel i kommuner, på naturskolor eller museer. Nya fortbildningskurser ska tas fram.

Naturvägledarföreningen är internt organiserad med tematiska nätverk. Man samlas kring frågor om naturvägledning och följande teman: yngre barn, ”borgerinddragelse” (demokrati och delaktighet), hälsa, uteskola, naturskola (för dem som har en ”egen” naturskola), upplevelseekonomi, sociala medier och friluftsliv.  Alla nätverk erbjöd på konferensen en halvdags workshop inom sitt tema med massor av goda exempel och livliga diskussioner – skogen av möjligheter. När danska naturvägledare möts är det tydligt att de är kollegor – även om de kanske bara ses fysiskt någon gång per år. Kårandan är stark, diskussionerna livliga och skratten många.

Den mest spännande utvecklingen i Danmark idag är kanske den stora satsningen på ”Udeskole” i den skolreform man genomför just nu i samarbete mellan undervisnings- och miljöministerierna. Här öppnas den dörr som tidigare bara stått på glänt till den danska skolan på vid gavel för naturvägledarna. Läs mer i artikeln ”Stor satsning på Udeskole i Danmark”. I Sverige tycks man inte se riktigt samma potential i en skola som öppnar sig mot samhället utanför. Arbetet med friluftsmålet om skolan verkar inte riktigt ha kommit igång ännu. Eller är det oklart vem som har ansvar för att arbeta med genomförande av målet? Läs om hur Skolverket och Naturvårdsverket ser på saken i artikeln om ”Friluftslivet i skolan – hur går det med regeringens mål?”.

I år är det Uteåret 2014 UNG och här kommer ett temanummer om naturvägledning för barn och unga! Hör gärna av er till oss med fler tips och idéer om aktiviteter för och utveckling av utomhusbaserat lärande för barn och unga!

Eva Sandberg 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv