Naturvägledaren augusti 2017: Gilla barnens närnatur!

Senast ändrad: 26 april 2024
Två personer promenerar i skogen med en hund. Foto.

Föreståndaren har ordet

Min dotters skola renoveras och barnen har evakuerats till nya lokaler. Den gamla skolan låg på en höjd omgiven av trädkronor och parkmark som gränsade till skogen. Den nya har bollplaner och fina klätterställningar med gummimattor, men är liten och omges av vägar och instängslade villaträdgårdar. I den gamla skolan lekte barnen under de stora tallarna på skolgården. I takt med att de växte fick de också röra sig allt längre på raster och fritidstid. Med noga angivna gränser fick de tillgång till träddungar och hemliga ställen de gjorde till sina. Under lågstadiet utspelade sig fantasilekar och upptäckter där, i gränslandet mellan ordnade lekmiljöer och naturen. Här hittades den döda musen. Här byggde man en koja. Extra fina pinnar bars hem varje dag och leken med dem.

Min dotter är större nu och pinnsamlandets tid är över hos oss. De yngre barn som nu börjar skolan har en fattigare miljö (med akut pinnbrist!). Som i så många andra skolor i de expanderande storstadsområdena. För oss blev kontrasten tydlig i och med skolflytten: Naturkontakt gör livet rikare och barn borde ha självklar rätt till naturmiljöer i sin närhet när de växer upp – särskilt i skolan och förskolan där de tillbringar stor del av sin vakna tid.

Med skolsatsningen Gilla naturen uppmärksammar CNV, i brett samarbete med andra aktörer, barnens natur. Är du lärare eller har barn på mellanstadiet? Vi vill bjuda in dig och alla andra naturvägledare till tävlingen och övningarna som finns på gillanaturen.se.

I detta nummer av Naturvägledaren ägnar vi oss helt åt barn och deras naturkontakt. Vi berättar mer om Gilla naturen, följer med en klass till deras favoritträd, pratar med Martin Emtenäs om att ta vara på barns nyfikenhet i naturen och med forskaren Mattias Sandberg om barns naturrelationer. Vi gör också en internationell spaning: Hur arbetar man i andra länder för att få ut barn i naturen? Gästskribent i detta nummer av Naturvägledaren Karin Fingal, frilansjournalist i Göteborg.

Trevlig läsning! 

Eva Sandberg, föreståndare CNV


Artikeln har publicerats i CNV:s nyhetsbrev Naturvägledaren 3/2017 Gilla barnens närnatur!

Fakta:

 

Eva Sandberg, föreståndare Centrum för naturvägledning, CNV, vid SLU.

Eva Sandberg är föreståndare på Centrum för naturvägledning, CNV.

Följ Eva på Twitter.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv